Všetky odchody zo zastávky Cottbuská 13.5.2021

Linka Smer Odchod
N6 Staničné nám. 3:48
N6 Staničné nám. 4:23
71 Lingov 4:47
72 Myslava, Grunt 4:56
71 Lingov 4:57
72 Lingov 5:07
72 Myslava, Grunt 5:16
71 Lingov 5:17
72 Lingov 5:27
72 Myslava, Grunt 5:36
71 Lingov 5:37
72 Lingov 5:47
72 Myslava, Grunt 5:56
71 Lingov 5:57
72 Lingov 6:05
72 Myslava, Grunt 6:06
71 Lingov 6:10
72 Myslava, Grunt 6:16
72 Lingov 6:18
71 Lingov 6:25
72 Lingov 6:33
72 Myslava, Grunt 6:35
71 Lingov 6:39
72 Lingov 6:47
72 Myslava, Grunt 6:50
71 Lingov 6:53
72 Lingov 7:02
72 Myslava, Grunt 7:03
71 Lingov 7:09
72 Myslava, Grunt 7:16
72 Lingov 7:17
71 Lingov 7:23
72 Myslava, Grunt 7:26
72 Lingov 7:29
71 Lingov 7:35
72 Myslava, Grunt 7:36
72 Tesco, Džungľa 7:40
71 Lingov 7:45
72 Myslava, Grunt 7:46
72 Lingov 7:50
71 Lingov 7:55
72 Myslava, Grunt 7:56
72 Lingov 8:00
72 Myslava, Grunt 8:04
71 Lingov 8:05
72 Lingov 8:10
71 Lingov 8:15
72 Myslava, Grunt 8:19
72 Lingov 8:20
71 Lingov 8:25
72 Lingov 8:32
72 Myslava, Grunt 8:34
71 Lingov 8:39
72 Lingov 8:47
72 Myslava, Grunt 8:49
71 Lingov 8:54
72 Lingov 9:02
72 Myslava, Grunt 9:04
71 Lingov 9:09
72 Lingov 9:17
72 Myslava, Grunt 9:19
71 Lingov 9:24
72 Lingov 9:32
72 Myslava, Grunt 9:34
71 Lingov 9:39
72 Lingov 9:47
72 Myslava, Grunt 9:49
71 Lingov 9:54
72 Lingov 10:02
72 Myslava, Grunt 10:04
71 Lingov 10:09
72 Lingov 10:17
72 Myslava, Grunt 10:19
71 Lingov 10:24
72 Lingov 10:32
72 Myslava, Grunt 10:34
71 Lingov 10:39
72 Lingov 10:47
72 Myslava, Grunt 10:49
71 Lingov 10:54
72 Lingov 11:02
72 Myslava, Grunt 11:04
71 Lingov 11:09
72 Lingov 11:17
72 Myslava, Grunt 11:19
71 Lingov 11:24
72 Lingov 11:32
72 Myslava, Grunt 11:34
71 Lingov 11:39
72 Lingov 11:47
72 Myslava, Grunt 11:49
71 Lingov 11:54
72 Lingov 12:02
72 Myslava, Grunt 12:04
71 Lingov 12:09
72 Lingov 12:17
72 Myslava, Grunt 12:19
71 Lingov 12:24
72 Lingov 12:32
72 Myslava, Grunt 12:34
71 Lingov 12:39
72 Lingov 12:47
72 Myslava, Grunt 12:49
71 Lingov 12:54
72 Lingov 13:02
72 Myslava, Grunt 13:04
71 Lingov 13:09
72 Myslava, Grunt 13:16
72 Lingov 13:17
71 Lingov 13:23
72 Myslava, Grunt 13:28
72 Lingov 13:29
71 Lingov 13:35
72 Myslava, Grunt 13:40
Linka Smer Odchod
72 Lingov 13:41
71 Lingov 13:47
72 Myslava, Grunt 13:52
72 Lingov 13:53
71 Lingov 13:59
72 Myslava, Grunt 14:04
72 Lingov 14:05
71 Lingov 14:11
72 Myslava, Grunt 14:16
72 Lingov 14:17
71 Lingov 14:23
72 Myslava, Grunt 14:28
72 Lingov 14:29
71 Lingov 14:35
72 Myslava, Grunt 14:40
72 Lingov 14:41
71 Lingov 14:47
72 Myslava, Grunt 14:52
72 Lingov 14:53
71 Lingov 14:59
72 Myslava, Grunt 15:04
72 Lingov 15:05
71 Lingov 15:11
72 Myslava, Grunt 15:16
72 Lingov 15:17
71 Lingov 15:23
72 Myslava, Grunt 15:28
72 Lingov 15:29
71 Lingov 15:35
72 Myslava, Grunt 15:40
72 Lingov 15:41
71 Lingov 15:47
72 Myslava, Grunt 15:52
72 Lingov 15:53
71 Lingov 15:59
72 Myslava, Grunt 16:04
72 Lingov 16:05
71 Lingov 16:11
72 Myslava, Grunt 16:16
72 Lingov 16:17
71 Lingov 16:23
72 Myslava, Grunt 16:28
72 Lingov 16:29
71 Lingov 16:35
72 Myslava, Grunt 16:40
72 Lingov 16:41
71 Lingov 16:47
72 Myslava, Grunt 16:52
72 Lingov 16:53
71 Lingov 16:59
72 Myslava, Grunt 17:04
72 Lingov 17:05
71 Lingov 17:11
72 Lingov 17:17
72 Myslava, Grunt 17:19
71 Lingov 17:24
72 Lingov 17:32
72 Myslava, Grunt 17:34
71 Lingov 17:39
72 Lingov 17:47
72 Myslava, Grunt 17:49
71 Lingov 17:54
72 Lingov 18:02
72 Myslava, Grunt 18:04
71 Lingov 18:09
72 Lingov 18:17
72 Myslava, Grunt 18:19
71 Lingov 18:24
72 Lingov 18:32
72 Myslava, Grunt 18:34
71 Lingov 18:39
72 Lingov 18:47
72 Myslava, Grunt 18:49
71 Lingov 18:54
72 Lingov 19:02
72 Myslava, Grunt 19:04
71 Lingov 19:08
72 Lingov 19:17
72 Myslava, Grunt 19:21
71 Lingov 19:23
72 Lingov 19:32
72 Myslava, Grunt 19:40
71 Lingov 19:41
72 Lingov 19:51
72 Myslava, Grunt 20:00
71 Lingov 20:01
72 Lingov 20:11
72 Myslava, Grunt 20:20
71 Lingov 20:21
72 Lingov 20:31
72 Myslava, Grunt 20:40
71 Lingov 20:41
72 Lingov 20:51
72 Myslava, Grunt 21:00
71 Lingov 21:01
72 Lingov 21:11
72 Myslava, Grunt 21:18
71 Lingov 21:21
72 Lingov 21:29
72 Myslava, Grunt 21:36
71 Lingov 21:37
72 Lingov 21:47
72 Myslava, Grunt 21:56
71 Lingov 21:57
72 Lingov 22:07
72 Myslava, Grunt 22:16
71 Lingov 22:17
72 Lingov 22:27
72 Myslava, Grunt 22:36
71 Lingov 22:37
72 Lingov 22:47
72 Myslava, Grunt 22:56
72 Myslava, Grunt 23:16
N6 Staničné nám. 23:48