Všetky odchody zo zastávky Aténska 15.4.2021

Linka Smer Odchod
N1 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 0:16
N1 Staničné nám. 0:44
N1 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 1:16
N1 Staničné nám. 2:14
N1 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 2:46
N1 Staničné nám. 3:41
N1 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 4:16
N1 Staničné nám. 4:19
27 Staničné nám. 4:36
10 Luník VIII 4:39
36 KVP, Moskovská 4:45
RA8 Vstupný areál U. S. Steel 4:47
27 Staničné nám. 4:53
10 Luník VIII 4:59
25 Poľov 5:01
36 KVP, Moskovská 5:05
54 KVP, kláštor 5:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:10
56 Nemocnica Šaca 5:11
25 Košice, Budapeštianska 5:12
27 Staničné nám. 5:13
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:15
10 Luník VIII 5:19
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:23
36 KVP, Moskovská 5:25
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:30
25 Poľov 5:31
56 Nemocnica Šaca 5:31
27 Staničné nám. 5:33
54 KVP, kláštor 5:33
25 Košice, Budapeštianska 5:37
10 Luník VIII 5:39
18 Nová nemocnica 5:40
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:40
25 Košice, Budapeštianska 5:42
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:42
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:43
36 KVP, Moskovská 5:45
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:49
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:50
56 Nemocnica Šaca 5:51
27 Staničné nám. 5:53
54 KVP, kláštor 5:57
10 Luník VIII 5:58
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:00
25 Poľov 6:01
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:01
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:03
36 KVP, Moskovská 6:04
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:06
18 Nová nemocnica 6:08
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:10
RA8 Vstupný areál U. S. Steel 6:10
27 Staničné nám. 6:11
56 Nemocnica Šaca 6:11
25 Košice, Budapeštianska 6:13
10 Luník VIII 6:15
36 KVP, Moskovská 6:19
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:20
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:20
54 KVP, kláštor 6:21
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:22
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:24
27 Staničné nám. 6:26
10 Luník VIII 6:30
25 Poľov 6:31
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:31
56 Nemocnica Šaca 6:31
18 Nová nemocnica 6:32
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:32
36 KVP, Moskovská 6:34
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:37
27 Staničné nám. 6:41
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:42
25 Košice, Budapeštianska 6:43
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:43
10 Luník VIII 6:44
54 KVP, kláštor 6:45
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:46
18 Nová nemocnica 6:48
36 KVP, Moskovská 6:48
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:50
56 Nemocnica Šaca 6:51
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:53
27 Staničné nám. 6:54
RA5 Ťahanovce, Ťahanovská 6:54
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:57
10 Luník VIII 6:57
36 KVP, Moskovská 7:00
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:00
25 Poľov 7:01
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:01
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:03
RA5 Ťahanovce, Ťahanovská 7:04
18 Nová nemocnica 7:04
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:05
27 Staničné nám. 7:06
RA5 Vstupný areál U. S. Steel 7:08
10 Luník VIII 7:09
54 KVP, kláštor 7:09
56 Nemocnica Šaca 7:11
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:12
36 KVP, Moskovská 7:12
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:16
25 Košice, Budapeštianska 7:17
27 Staničné nám. 7:18
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:18
18 Nová nemocnica 7:20
10 Luník VIII 7:21
36 KVP, Moskovská 7:24
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:24
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:26
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:26
27 Staničné nám. 7:30
25 Poľov 7:31
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:31
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:31
56 Nemocnica Šaca 7:31
10 Luník VIII 7:33
54 KVP, kláštor 7:33
36 KVP, Moskovská 7:37
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:38
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:38
27 Staničné nám. 7:42
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:43
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:43
18 Nová nemocnica 7:44
10 Luník VIII 7:45
25 Košice, Budapeštianska 7:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:50
36 KVP, Moskovská 7:50
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:51
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:55
27 Staničné nám. 7:56
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:56
10 Luník VIII 7:57
54 Košice, DP mesta Košice 7:57
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:02
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:02
36 KVP, Moskovská 8:05
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:07
18 Nová nemocnica 8:08
10 OC Optima 8:09
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:09
25 Poľov 8:13
27 Staničné nám. 8:13
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:14
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:15
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:19
10 OC Optima 8:21
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:23
36 KVP, Moskovská 8:25
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:26
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:27
27 Staničné nám. 8:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:37
10 OC Optima 8:39
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:39
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:42
18 Nová nemocnica 8:43
36 KVP, Moskovská 8:45
25 Košice, Budapeštianska 8:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:47
27 Staničné nám. 8:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:57
10 OC Optima 8:59
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:02
36 KVP, Moskovská 9:05
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:07
25 Poľov 9:11
27 Staničné nám. 9:13
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:17
10 OC Optima 9:19
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:22
36 KVP, Moskovská 9:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:27
27 Staničné nám. 9:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:37
10 OC Optima 9:39
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:42
36 KVP, Moskovská 9:45
25 Košice, Budapeštianska 9:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:47
27 Staničné nám. 9:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:57
10 OC Optima 9:59
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:02
36 KVP, Moskovská 10:05
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:07
25 Poľov 10:11
27 Staničné nám. 10:13
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:17
10 OC Optima 10:19
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:22
36 KVP, Moskovská 10:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:27
27 Staničné nám. 10:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:37
10 OC Optima 10:39
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:42
36 KVP, Moskovská 10:45
25 Košice, Budapeštianska 10:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:47
27 Staničné nám. 10:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:57
10 OC Optima 10:59
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:02
36 KVP, Moskovská 11:05
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:07
25 Poľov 11:11
27 Staničné nám. 11:13
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:17
10 OC Optima 11:19
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:22
36 KVP, Moskovská 11:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:27
27 Staničné nám. 11:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:37
10 OC Optima 11:39
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:42
36 KVP, Moskovská 11:45
25 Košice, Budapeštianska 11:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:47
27 Staničné nám. 11:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:57
10 OC Optima 11:59
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:02
36 KVP, Moskovská 12:05
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:07
25 Poľov 12:11
27 Staničné nám. 12:13
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:17
10 OC Optima 12:19
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:22
36 KVP, Moskovská 12:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:27
27 Staničné nám. 12:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:37
10 OC Optima 12:39
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:42
36 KVP, Moskovská 12:45
25 Košice, Budapeštianska 12:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:47
RA5 Vstupný areál U. S. Steel 12:48
27 Staničné nám. 12:53
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:55
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:57
10 OC Optima 12:59
25 Poľov 13:01
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:02
RA5 Vstupný areál U. S. Steel 13:02
36 KVP, Moskovská 13:04
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:07
27 Staničné nám. 13:11
10 OC Optima 13:15
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:17
36 KVP, Moskovská 13:19
25 Košice, Budapeštianska 13:21
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:22
27 Staničné nám. 13:26
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:27
10 OC Optima 13:30
25 Poľov 13:31
56 Nemocnica Šaca 13:31
36 KVP, Moskovská 13:34
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:35
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:38
27 Staničné nám. 13:41
Linka Smer Odchod
18 Nová nemocnica 13:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:43
10 OC Optima 13:45
36 KVP, Moskovská 13:49
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:50
25 Košice, Budapeštianska 13:51
56 Nemocnica Šaca 13:51
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:53
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:55
27 Staničné nám. 13:56
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:58
10 OC Optima 14:00
25 Poľov 14:01
36 KVP, Moskovská 14:04
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:04
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:05
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:08
27 Staničné nám. 14:11
56 Nemocnica Šaca 14:11
18 Nová nemocnica 14:13
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:13
10 OC Optima 14:15
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:17
54 KVP, kláštor 14:18
36 KVP, Moskovská 14:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:20
25 Košice, Budapeštianska 14:21
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:23
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:24
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:25
27 Staničné nám. 14:26
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:28
10 OC Optima 14:30
25 Poľov 14:31
56 Nemocnica Šaca 14:31
36 KVP, Moskovská 14:34
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:35
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:38
27 Staničné nám. 14:41
18 Nová nemocnica 14:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:43
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:44
10 OC Optima 14:45
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:47
54 KVP, kláštor 14:48
36 KVP, Moskovská 14:49
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:50
25 Košice, Budapeštianska 14:51
56 Nemocnica Šaca 14:51
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:53
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:55
RA5 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:55
27 Staničné nám. 14:56
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:58
10 OC Optima 15:00
25 Poľov 15:01
36 KVP, Moskovská 15:04
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:04
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:05
RA5 Ťahanovce, Želiarska 15:05
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:08
27 Staničné nám. 15:11
56 Nemocnica Šaca 15:11
18 Nová nemocnica 15:13
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:13
10 OC Optima 15:15
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:17
54 KVP, kláštor 15:18
36 KVP, Moskovská 15:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:20
25 Košice, Budapeštianska 15:21
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:23
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:24
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:25
RA5 Ťahanovce, Ťahanovská 15:25
27 Staničné nám. 15:26
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:28
10 OC Optima 15:30
25 Poľov 15:31
56 Nemocnica Šaca 15:31
36 KVP, Moskovská 15:34
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:35
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:38
27 Staničné nám. 15:41
18 Nová nemocnica 15:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:43
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:44
10 OC Optima 15:45
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:47
54 KVP, kláštor 15:48
36 KVP, Moskovská 15:49
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:50
25 Košice, Budapeštianska 15:51
56 Nemocnica Šaca 15:51
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:53
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:55
27 Staničné nám. 15:56
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:58
10 OC Optima 16:00
25 Poľov 16:01
36 KVP, Moskovská 16:04
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:04
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:05
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:08
27 Staničné nám. 16:11
56 Nemocnica Šaca 16:11
18 Nová nemocnica 16:13
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:13
10 OC Optima 16:15
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:17
54 KVP, kláštor 16:18
36 KVP, Moskovská 16:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:20
RA5 Ťahanovce, Želiarska 16:20
25 Košice, Budapeštianska 16:21
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:23
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:24
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:25
27 Staničné nám. 16:26
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:28
10 OC Optima 16:30
25 Poľov 16:31
36 KVP, Moskovská 16:34
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:35
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:38
27 Staničné nám. 16:41
18 Nová nemocnica 16:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:43
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:44
10 OC Optima 16:45
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:47
54 KVP, kláštor 16:48
RA5 Vstupný areál U. S. Steel 16:48
36 KVP, Moskovská 16:49
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:50
25 Košice, Budapeštianska 16:51
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:53
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:55
27 Staničné nám. 16:56
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:58
10 OC Optima 17:00
25 Poľov 17:01
36 KVP, Moskovská 17:05
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:05
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:08
18 Nová nemocnica 17:13
27 Staničné nám. 17:13
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:13
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:17
54 KVP, kláštor 17:18
10 OC Optima 17:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:20
25 Košice, Budapeštianska 17:21
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:23
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:25
36 KVP, Moskovská 17:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:28
25 Poľov 17:31
27 Staničné nám. 17:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:37
10 OC Optima 17:39
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:42
18 Nová nemocnica 17:43
36 KVP, Moskovská 17:45
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:47
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:47
25 Košice, Budapeštianska 17:51
27 Staničné nám. 17:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:57
10 OC Optima 17:59
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:02
36 KVP, Moskovská 18:05
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:07
27 Staničné nám. 18:13
25 Poľov 18:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:17
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:17
10 OC Optima 18:19
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:22
36 KVP, Moskovská 18:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:27
27 Staničné nám. 18:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:37
10 OC Optima 18:39
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:42
36 KVP, Moskovská 18:45
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:47
25 Košice, Budapeštianska 18:51
27 Staničné nám. 18:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:57
10 OC Optima 18:59
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:02
36 KVP, Moskovská 19:05
RA5 Ťahanovce, Želiarska 19:05
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:07
27 Staničné nám. 19:13
25 Poľov 19:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:16
10 OC Optima 19:19
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:20
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:24
36 KVP, Moskovská 19:25
27 Staničné nám. 19:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:33
10 OC Optima 19:39
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:40
25 Košice, Budapeštianska 19:44
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:44
36 KVP, Moskovská 19:45
27 Staničné nám. 19:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:53
10 OC Optima 19:59
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:00
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:04
36 KVP, Moskovská 20:05
25 Poľov 20:11
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:12
27 Staničné nám. 20:13
10 OC Optima 20:19
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:20
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:24
36 KVP, Moskovská 20:25
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:32
27 Staničné nám. 20:33
10 OC Optima 20:39
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:40
25 Košice, Budapeštianska 20:44
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:44
36 KVP, Moskovská 20:47
RA5 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 20:47
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:52
10 Luník VIII 20:59
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:00
RA5 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 21:02
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:04
36 KVP, Moskovská 21:07
25 Poľov 21:11
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:12
10 Luník VIII 21:19
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:23
36 KVP, Moskovská 21:27
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:30
10 Luník VIII 21:39
25 Košice, Budapeštianska 21:43
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:43
36 KVP, Moskovská 21:47
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:50
10 Luník VIII 21:59
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:03
36 KVP, Moskovská 22:07
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:10
25 Poľov 22:11
10 Luník VIII 22:19
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:23
36 KVP, Moskovská 22:27
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:30
10 Luník VIII 22:39
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:43
36 KVP, Moskovská 22:47
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:50
RA5 Košice, Madridská 22:54
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:58
25 Košice, Budapeštianska 23:03
RA5 Košice, Želiarska 23:04
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 23:10
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 23:13
N1 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 23:26
N1 Staničné nám. 23:44