Všetky odchody zo zastávky Amfiteáter 7.5.2021

Linka Smer Odchod
N2 Podhradová 0:11
N2 Staničné nám. 0:46
N2 Podhradová 1:11
N2 Staničné nám. 2:16
N2 Podhradová 2:41
N2 Staničné nám. 3:46
N2 Podhradová 4:11
N2 Staničné nám. 4:26
9 Košice, Havlíčkova 4:34
R4 Botanická záhrada 4:38
9 Košice, Havlíčkova 4:38
R4 Botanická záhrada 4:39
22 Džungľa 4:44
9 Košice, Havlíčkova 4:44
9 Košice, Važecká 4:46
R4 Vstupný areál U. S. Steel 4:49
19 Nad jazerom, Napájadlá 4:49
9 Košice, Havlíčkova 4:50
12 Šebastovce 4:50
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 4:51
R4 Botanická záhrada 4:51
9 Košice, Havlíčkova 4:53
R3 Vstupný areál U. S. Steel 4:55
22 Baňa Bankov 4:57
R4 Botanická záhrada 4:58
55 KVP, Moskovská 4:59
6 Košice, Staničné námestie 5:00
R4 Vstupný areál U. S. Steel 5:01
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:02
9 Košice, Havlíčkova 5:04
19 KVP, kláštor 5:05
R3 Vstupný areál U. S. Steel 5:07
12 Podhradová 5:07
9 Košice, Važecká 5:10
9 Košice, Havlíčkova 5:11
9 Košice, Havlíčkova 5:13
22 Džungľa 5:14
18 Nová nemocnica 5:19
6 Košice, Staničné námestie 5:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:20
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:22
9 Košice, Havlíčkova 5:24
22 Baňa Bankov 5:27
9 Košice, Havlíčkova 5:29
9 Košice, Važecká 5:30
12 Šebastovce 5:30
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:32
19 KVP, kláštor 5:35
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:37
55 Lingov 5:37
55 KVP, Moskovská 5:39
6 Košice, Staničné námestie 5:40
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:40
R4 Botanická záhrada 5:43
22 Džungľa 5:44
9 Košice, Havlíčkova 5:44
9 Košice, Važecká 5:47
12 Podhradová 5:47
9 Košice, Havlíčkova 5:48
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:52
12 Šebastovce 5:54
18 Nová nemocnica 5:55
6 Košice, Staničné námestie 5:55
19 KVP, kláštor 5:55
R3 Košice, Havlíčkova 5:56
22 Baňa Bankov 5:57
9 Košice, Havlíčkova 5:59
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:00
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:02
9 Košice, Važecká 6:03
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:07
6 Košice, Staničné námestie 6:11
R3 Košice, Havlíčkova 6:12
55 KVP, Moskovská 6:12
22 Džungľa 6:14
9 Košice, Havlíčkova 6:15
12 Šebastovce 6:16
55 Lingov 6:16
9 Košice, Havlíčkova 6:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:17
9 Košice, Važecká 6:18
19 KVP, kláštor 6:18
R4 Botanická záhrada 6:20
R4 Vstupný areál U. S. Steel 6:22
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:23
18 Nová nemocnica 6:25
6 Košice, Staničné námestie 6:25
12 Podhradová 6:26
22 Baňa Bankov 6:30
9 Košice, Havlíčkova 6:31
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:32
9 Košice, Važecká 6:33
19 KVP, kláštor 6:34
12 Šebastovce 6:36
55 KVP, Moskovská 6:37
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:38
6 Košice, Staničné námestie 6:39
22 Džungľa 6:44
55 Lingov 6:44
9 Košice, Havlíčkova 6:46
9 Košice, Važecká 6:47
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:47
18 Nová nemocnica 6:49
R3 Košice, Havlíčkova 6:49
12 Podhradová 6:49
19 KVP, kláštor 6:49
6 Košice, Staničné námestie 6:53
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:53
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:56
12 Šebastovce 6:56
9 Košice, Važecká 6:59
22 Baňa Bankov 7:00
9 Košice, Havlíčkova 7:00
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:00
9 Košice, Havlíčkova 7:01
55 KVP, Moskovská 7:01
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:04
19 KVP, kláštor 7:04
18 Nová nemocnica 7:05
6 Košice, Staničné námestie 7:05
55 Lingov 7:08
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:09
9 Košice, Važecká 7:11
12 Podhradová 7:12
18 Nová nemocnica 7:13
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:13
22 Džungľa 7:14
6 Košice, Staničné námestie 7:17
9 Košice, Havlíčkova 7:17
12 Šebastovce 7:17
19 KVP, kláštor 7:18
R3 Vstupný areál U. S. Steel 7:19
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:20
18 Nová nemocnica 7:21
9 Košice, Važecká 7:23
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:25
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:25
55 KVP, Moskovská 7:25
18 Nová nemocnica 7:29
6 Košice, Staničné námestie 7:29
9 Košice, Havlíčkova 7:31
19 KVP, kláštor 7:31
22 Baňa Bankov 7:32
55 Lingov 7:32
12 Podhradová 7:34
9 Košice, Važecká 7:35
18 Nová nemocnica 7:37
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:37
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:37
6 Košice, Staničné námestie 7:41
9 Košice, Havlíčkova 7:43
19 KVP, kláštor 7:43
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:44
22 Džungľa 7:44
18 Nová nemocnica 7:45
12 Šebastovce 7:46
9 Košice, Važecká 7:48
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:49
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:49
55 KVP, Moskovská 7:49
12 Podhradová 7:54
9 Košice, Havlíčkova 7:55
19 KVP, kláštor 7:55
6 Košice, Staničné námestie 7:56
55 Lingov 7:56
18 Nová nemocnica 8:01
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:01
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:02
9 Košice, Važecká 8:03
9 Košice, Bernolákova 8:06
9 Košice, Havlíčkova 8:07
19 KVP, kláštor 8:07
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:08
6 Košice, Staničné námestie 8:11
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:13
55 KVP, Moskovská 8:13
12 Barca, Podnikateľská 8:16
9 Košice, Važecká 8:18
9 Košice, Havlíčkova 8:19
55 Lingov 8:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:22
19 KVP, kláštor 8:22
R7 Vstupný areál U. S. Steel 8:23
12 Podhradová 8:24
18 Nová nemocnica 8:25
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:25
6 Košice, Staničné námestie 8:26
18 Tesco Džungľa 8:32
22 Baňa Bankov 8:32
9 Košice, Havlíčkova 8:32
9 Košice, Važecká 8:33
55 KVP, Moskovská 8:37
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:40
19 KVP, kláštor 8:40
6 Košice, Staničné námestie 8:41
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:42
22 Džungľa 8:44
6 Košice, Bernolákova 8:44
55 Lingov 8:44
12 Šebastovce 8:46
9 Košice, Havlíčkova 8:47
9 Košice, Važecká 8:48
12 Podhradová 8:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:55
6 Košice, Staničné námestie 8:56
18 Nová nemocnica 9:00
19 KVP, kláštor 9:00
9 Košice, Havlíčkova 9:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:02
9 Košice, Važecká 9:03
18 Tesco Džungľa 9:07
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:10
6 Košice, Staničné námestie 9:11
12 Barca, Podnikateľská 9:16
9 Košice, Havlíčkova 9:17
9 Košice, Važecká 9:18
19 KVP, kláštor 9:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:22
R7 Vstupný areál U. S. Steel 9:23
12 Podhradová 9:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:25
6 Košice, Staničné námestie 9:26
R4 Košice, Bernolákova 9:28
18 Nová nemocnica 9:30
22 Baňa Bankov 9:32
9 Košice, Havlíčkova 9:32
9 Košice, Važecká 9:33
18 Tesco Džungľa 9:37
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:40
19 KVP, kláštor 9:40
6 Košice, Staničné námestie 9:41
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:42
22 Džungľa 9:44
12 Šebastovce 9:46
9 Košice, Havlíčkova 9:47
9 Košice, Važecká 9:48
12 Podhradová 9:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:55
6 Košice, Staničné námestie 9:56
18 Nová nemocnica 10:00
19 KVP, kláštor 10:00
9 Košice, Havlíčkova 10:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:02
9 Košice, Važecká 10:03
18 Tesco Džungľa 10:07
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:10
6 Košice, Staničné námestie 10:11
12 Barca, Podnikateľská 10:16
9 Košice, Havlíčkova 10:17
9 Košice, Važecká 10:18
19 KVP, kláštor 10:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:22
R7 Vstupný areál U. S. Steel 10:23
12 Podhradová 10:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:25
6 Košice, Staničné námestie 10:26
18 Nová nemocnica 10:30
22 Baňa Bankov 10:32
9 Košice, Havlíčkova 10:32
9 Košice, Važecká 10:33
18 Tesco Džungľa 10:37
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:40
19 KVP, kláštor 10:40
6 Košice, Staničné námestie 10:41
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:42
22 Džungľa 10:44
12 Šebastovce 10:46
9 Košice, Havlíčkova 10:47
9 Košice, Važecká 10:48
12 Podhradová 10:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:55
6 Košice, Staničné námestie 10:56
18 Nová nemocnica 11:00
19 KVP, kláštor 11:00
9 Košice, Havlíčkova 11:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:02
9 Košice, Važecká 11:03
18 Tesco Džungľa 11:07
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:10
6 Košice, Staničné námestie 11:11
12 Šebastovce 11:16
9 Košice, Havlíčkova 11:17
9 Košice, Važecká 11:18
19 KVP, kláštor 11:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:22
R7 Vstupný areál U. S. Steel 11:23
12 Podhradová 11:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:25
6 Košice, Staničné námestie 11:26
18 Nová nemocnica 11:30
22 Baňa Bankov 11:32
9 Košice, Havlíčkova 11:32
9 Košice, Važecká 11:33
18 Tesco Džungľa 11:37
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:40
19 KVP, kláštor 11:40
6 Košice, Staničné námestie 11:41
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:42
22 Džungľa 11:44
12 Šebastovce 11:46
9 Košice, Havlíčkova 11:47
9 Košice, Važecká 11:48
12 Podhradová 11:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:55
6 Košice, Staničné námestie 11:56
18 Nová nemocnica 12:00
19 KVP, kláštor 12:00
9 Košice, Havlíčkova 12:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:02
9 Košice, Važecká 12:03
18 Tesco Džungľa 12:07
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:10
6 Košice, Staničné námestie 12:11
12 Šebastovce 12:16
9 Košice, Havlíčkova 12:17
9 Košice, Važecká 12:18
19 KVP, kláštor 12:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:22
R7 Vstupný areál U. S. Steel 12:23
12 Podhradová 12:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:25
6 Košice, Staničné námestie 12:26
18 Nová nemocnica 12:30
9 Košice, Havlíčkova 12:31
22 Baňa Bankov 12:32
9 Košice, Havlíčkova 12:32
9 Košice, Važecká 12:33
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:37
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:40
19 KVP, kláštor 12:40
6 Košice, Staničné námestie 12:41
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:42
22 Džungľa 12:44
12 Šebastovce 12:46
9 Košice, Havlíčkova 12:47
9 Košice, Važecká 12:48
12 Podhradová 12:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:55
Linka Smer Odchod
6 Košice, Staničné námestie 12:56
18 Nová nemocnica 13:00
19 KVP, kláštor 13:00
9 Košice, Havlíčkova 13:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:02
9 Košice, Važecká 13:03
18 Tesco Džungľa 13:07
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:10
6 Košice, Staničné námestie 13:11
18 Nová nemocnica 13:15
12 Šebastovce 13:16
9 Košice, Havlíčkova 13:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:17
9 Košice, Važecká 13:18
19 KVP, kláštor 13:20
55 Lingov 13:22
R7 Vstupný areál U. S. Steel 13:23
12 Podhradová 13:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:25
6 Košice, Staničné námestie 13:26
18 Nová nemocnica 13:30
22 Baňa Bankov 13:32
9 Košice, Havlíčkova 13:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:32
9 Košice, Važecká 13:33
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:37
19 KVP, kláštor 13:37
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:40
6 Košice, Staničné námestie 13:41
22 Džungľa 13:44
55 KVP, Moskovská 13:45
12 Šebastovce 13:46
9 Košice, Havlíčkova 13:47
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:47
9 Košice, Važecká 13:48
19 KVP, kláštor 13:52
55 Lingov 13:52
12 Podhradová 13:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:55
6 Košice, Staničné námestie 13:56
18 Nová nemocnica 14:00
22 Baňa Bankov 14:02
9 Košice, Havlíčkova 14:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:02
9 Košice, Važecká 14:03
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:07
19 KVP, kláštor 14:07
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:10
6 Košice, Staničné námestie 14:11
22 Džungľa 14:14
55 KVP, Moskovská 14:15
12 Šebastovce 14:16
9 Košice, Havlíčkova 14:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:17
9 Košice, Važecká 14:18
19 KVP, kláštor 14:22
55 Lingov 14:22
R7 Vstupný areál U. S. Steel 14:23
12 Podhradová 14:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:25
6 Košice, Staničné námestie 14:26
18 Nová nemocnica 14:30
22 Baňa Bankov 14:32
9 Košice, Havlíčkova 14:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:32
R3 Košice, Havlíčkova 14:33
9 Košice, Važecká 14:33
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:37
19 KVP, kláštor 14:37
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:40
6 Košice, Staničné námestie 14:41
R4 Botanická záhrada 14:42
22 Džungľa 14:44
55 KVP, Moskovská 14:45
12 Šebastovce 14:46
9 Košice, Havlíčkova 14:47
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:47
9 Košice, Važecká 14:48
19 KVP, kláštor 14:52
55 Lingov 14:52
12 Podhradová 14:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:55
6 Košice, Staničné námestie 14:56
R4 Košice, Bernolákova 14:57
18 Nová nemocnica 15:00
22 Baňa Bankov 15:02
9 Košice, Havlíčkova 15:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:02
9 Košice, Važecká 15:03
R4 Botanická záhrada 15:06
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:07
19 KVP, kláštor 15:07
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:10
6 Košice, Staničné námestie 15:11
9 Košice, Bernolákova 15:11
22 Džungľa 15:14
55 KVP, Moskovská 15:15
12 Šebastovce 15:16
9 Košice, Havlíčkova 15:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:17
9 Košice, Važecká 15:18
19 KVP, kláštor 15:22
55 Lingov 15:22
R3 Košice, Havlíčkova 15:23
12 Podhradová 15:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:25
6 Košice, Staničné námestie 15:26
18 Nová nemocnica 15:30
22 Baňa Bankov 15:32
9 Košice, Havlíčkova 15:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:32
9 Košice, Važecká 15:33
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:37
19 KVP, kláštor 15:37
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:40
6 Košice, Staničné námestie 15:41
9 Košice, Bernolákova 15:41
22 Džungľa 15:44
55 KVP, Moskovská 15:45
12 Šebastovce 15:46
9 Košice, Havlíčkova 15:47
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:47
9 Košice, Važecká 15:48
19 KVP, kláštor 15:52
55 Lingov 15:52
12 Podhradová 15:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:55
6 Košice, Staničné námestie 15:56
R4 Košice, Bernolákova 15:57
18 Nová nemocnica 16:00
22 Baňa Bankov 16:02
9 Košice, Havlíčkova 16:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:02
9 Košice, Važecká 16:03
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:07
19 KVP, kláštor 16:07
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:10
6 Košice, Staničné námestie 16:11
22 Džungľa 16:14
55 KVP, Moskovská 16:15
12 Šebastovce 16:16
9 Košice, Havlíčkova 16:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:17
9 Košice, Važecká 16:18
19 KVP, kláštor 16:22
55 Lingov 16:22
12 Podhradová 16:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:25
6 Košice, Staničné námestie 16:26
18 Nová nemocnica 16:30
22 Baňa Bankov 16:32
9 Košice, Havlíčkova 16:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:32
9 Košice, Važecká 16:33
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:37
19 KVP, kláštor 16:37
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:40
6 Košice, Staničné námestie 16:41
22 Džungľa 16:44
55 KVP, Moskovská 16:45
12 Šebastovce 16:46
9 Košice, Havlíčkova 16:47
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:47
9 Košice, Važecká 16:48
19 KVP, kláštor 16:52
55 Lingov 16:52
12 Podhradová 16:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:55
6 Košice, Staničné námestie 16:56
18 Nová nemocnica 17:00
22 Baňa Bankov 17:02
9 Košice, Havlíčkova 17:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:02
9 Košice, Važecká 17:03
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:07
19 KVP, kláštor 17:07
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:10
6 Košice, Staničné námestie 17:11
22 Džungľa 17:14
55 KVP, Moskovská 17:15
12 Šebastovce 17:16
9 Košice, Havlíčkova 17:17
9 Košice, Važecká 17:18
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:22
19 KVP, kláštor 17:22
55 Lingov 17:22
12 Podhradová 17:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:25
6 Košice, Staničné námestie 17:26
18 Nová nemocnica 17:30
22 Baňa Bankov 17:32
9 Košice, Havlíčkova 17:32
9 Košice, Važecká 17:33
18 Tesco Džungľa 17:37
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:40
19 KVP, kláštor 17:40
6 Košice, Staničné námestie 17:41
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:42
22 Džungľa 17:44
55 KVP, Moskovská 17:45
12 Šebastovce 17:46
9 Košice, Havlíčkova 17:47
9 Košice, Važecká 17:48
55 Lingov 17:52
12 Podhradová 17:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:55
6 Košice, Staničné námestie 17:56
9 Košice, Bernolákova 17:56
18 Nová nemocnica 18:00
19 KVP, kláštor 18:00
9 Košice, Havlíčkova 18:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:02
9 Košice, Važecká 18:03
18 Tesco Džungľa 18:07
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 18:10
6 Košice, Staničné námestie 18:11
12 Šebastovce 18:16
9 Košice, Havlíčkova 18:17
9 Košice, Važecká 18:18
19 KVP, kláštor 18:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:22
12 Podhradová 18:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 18:25
6 Košice, Staničné námestie 18:26
18 Nová nemocnica 18:28
22 Baňa Bankov 18:32
9 Košice, Važecká 18:33
9 Košice, Havlíčkova 18:33
9 Košice, Bernolákova 18:36
18 Tesco Džungľa 18:37
19 KVP, kláštor 18:40
6 Košice, Staničné námestie 18:41
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:42
22 Džungľa 18:44
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 18:44
12 Barca, Podnikateľská 18:46
9 Košice, Važecká 18:49
9 Košice, Havlíčkova 18:53
12 Podhradová 18:54
18 Nová nemocnica 18:58
6 Košice, Staničné námestie 18:59
19 KVP, kláštor 19:00
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:02
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 19:04
9 Košice, Važecká 19:09
18 Tesco Džungľa 19:10
9 Košice, Havlíčkova 19:12
9 Košice, Bernolákova 19:15
12 Šebastovce 19:15
19 KVP, kláštor 19:18
6 Košice, Staničné námestie 19:19
12 Podhradová 19:19
9 Košice, Bernolákova 19:21
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:21
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 19:22
18 Nová nemocnica 19:28
9 Košice, Važecká 19:29
22 Baňa Bankov 19:30
9 Košice, Havlíčkova 19:32
18 Tesco Džungľa 19:37
19 KVP, kláštor 19:38
6 Košice, Staničné námestie 19:39
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:41
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 19:42
22 Džungľa 19:44
12 Šebastovce 19:45
9 Košice, Važecká 19:49
9 Košice, Havlíčkova 19:52
12 Podhradová 19:53
19 KVP, kláštor 19:58
6 Košice, Staničné námestie 19:59
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:01
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 20:02
9 Košice, Važecká 20:09
9 Košice, Havlíčkova 20:12
12 Barca, Podnikateľská 20:15
19 KVP, kláštor 20:18
6 Košice, Staničné námestie 20:19
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:21
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 20:22
12 Podhradová 20:23
9 Košice, Važecká 20:29
22 Baňa Bankov 20:30
9 Košice, Havlíčkova 20:32
19 KVP, kláštor 20:38
6 Košice, Staničné námestie 20:39
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:41
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 20:42
22 Džungľa 20:44
12 Šebastovce 20:45
9 Košice, Važecká 20:49
9 Košice, Havlíčkova 20:52
R3 Vstupný areál U. S. Steel 20:53
12 Podhradová 20:53
19 KVP, kláštor 20:58
6 Košice, Staničné námestie 21:00
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 21:02
9 Košice, Važecká 21:10
9 Košice, Havlíčkova 21:12
12 Barca, Podnikateľská 21:19
6 Košice, Staničné námestie 21:20
12 Podhradová 21:21
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 21:22
9 Košice, Važecká 21:30
9 Košice, Havlíčkova 21:32
9 Košice, Bernolákova 21:33
9 Košice, Bernolákova 21:36
22 Baňa Bankov 21:38
6 Košice, Staničné námestie 21:40
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 21:42
9 Košice, Važecká 21:50
12 Šebastovce 21:50
12 Podhradová 21:51
9 Košice, Havlíčkova 21:52
6 Košice, Staničné námestie 22:00
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 22:02
22 Džungľa 22:09
9 Košice, Važecká 22:10
9 Košice, Havlíčkova 22:12
6 Košice, Staničné námestie 22:20
12 Šebastovce 22:20
12 Podhradová 22:21
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 22:22
9 Košice, Važecká 22:30
9 Košice, Havlíčkova 22:32
6 Košice, Staničné námestie 22:40
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 22:42
R3 Košice, Havlíčkova 22:47
9 Košice, Važecká 22:50
12 Šebastovce 22:50
12 Podhradová 22:51
9 Košice, Havlíčkova 22:52
6 Košice, Bernolákova 23:00
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 23:02
22 Baňa Bankov 23:05
9 Košice, Havlíčkova 23:12
N2 Podhradová 23:21
N2 Staničné nám. 23:46