VehiclesBuses › Karosa ŠM 11
Fleet List

SetTypeFleet numbersManufacturedInto ServiceWithdrawnQuantity
1. Karosa ŠM 11 1608 122, 120 1968 1968 1974 – 1975 2
2. Karosa ŠM 11 1608 KE 53-34 – KE 53-35, 156, KE 53-67 – KE 53-74 1969 1969 (?) – 1978 11
3. Karosa ŠM 11 1608 132, KE 55-03, 164, KE 55-05 – KE 55-09, KE 55-54 1969 1969 – 1979 (?) – 1979 9
4. Karosa ŠM 11 1620 KE 59-97 1970 1970 1978 1
5. Karosa ŠM 11 1620 KE 67-65, 106, KE 67-67 – KE 67-76, 176 – 179, KE 67-81 – KE 67-83, KE 67-86 1971 1971 (?) – 1979 20
6. Karosa ŠM 11 1630 KE 73-45, 49, KE 73-47, 36, KE 73-49 – KE 73-54, 71, 49 1972 1972 (?) 12
7. Karosa ŠM 11 1630 KE 77-82, KE 78-34, KE 78-68, KE 78-88 1973 1973 1979 – 1982 4
8. Karosa ŠM 11 1630 14, KE 82-06, 24, KE 82-08 – KE 82-13 1974 1974 (?) – 1982 9
9. Karosa ŠM 11 1630 KE 90-51 – KE 90-56, 103, KE 90-58 1975 1975 1981 – 1983 8
10. Karosa ŠM 11 1630 KE 96-35, 23, 27, KE 96-38 – KE 96-39 1976 1976 1982 – 1984 5
11. Karosa ŠM 11 1630 KE 96-77 – KE 96-81 1976 1976 1982 – 1985 5
12. Karosa ŠM 11 1630 KE 97-41, KE 97-43 – KE 97-44, KE 97-47 – KE 97-48, KE 97-63 – KE 97-65, KE 97-67, 188 1976 1976 1982 – 1985 10
13. Karosa ŠM 11 5020 – 5022 (?) 3
14. Karosa ŠM 11 1630 5023 – 5032, 192, 5034 – 5040 1977 1977 1983 – 1988 18
15. Karosa ŠM 11 1630 5041 – 5043, 30, 5045 – 5050, 4, 5052 – 5056 1978 1978 1983 – 1987 16
16. Karosa ŠM 11 1630 5057 – 5079 1979 1979 1985 – 1989 23
17. Karosa ŠM 11 1630 5080 – 5086, 59, 5088 – 5104 1980 1980 1985 – 1991 25
18. Karosa ŠM 11 1630 5105 – 5116, 76, 5118 – 5123 1980 1981 1987 – 1990 19
19. Karosa ŠM 11 1630 5124 – 5130 1981 1981 1987 – 1989 7
Total: 1968 – 1981   207

Technical Data

Length:10985 mm (ŠM 11 1608, ŠM 11 1620)
11170 mm (ŠM 11 1630)
Width:2500 mm
Height:2985 mm (ŠM 11 1608)
3120 mm (ŠM 11 1620, ŠM 11 1630)
Height of floor:880/885 mm
Wheelbase:5500 mm
Doors:3
Number of seats:31 + 1 (ŠM 11 1608)
29 + 1 (ŠM 11 1620, ŠM 11 1630)
Number of standing places:59 (ŠM 11 1608)
67 (ŠM 11 1620, ŠM 11 1630)
Design load:90 + 1 (ŠM 11 1608)
96 + 1 (ŠM 11 1620, ŠM 11 1630)
Weight of unloaded vehicle:7800 kg (ŠM 11 1608)
8720 kg (ŠM 11 1620, ŠM 11 1630)
Gross vehicle weight:15550 kg (ŠM 11 1630)
Engine:Škoda ML 630, naftový, vodou chladený 6-valec s priamym vstrekovaním (ŠM 11 1608)
Škoda ML 634, naftový, vodou chladený 6-valec s priamym vstrekovaním (ŠM 11 1620, ŠM 11 1630)
Continuous power output:132,4 kW / 2150 rpm (ML 630)
148,5 - 154,4 kW / 2000 rpm (ML 634)
Piston displacement:11150 cm3 (ML 630)
11940 cm3 (ML 634)
Maximum torque:778 Nm / 1300 rpm (ML 634)
Maximum speed:65 km/h
Transmission:Praga 2M 70, automatická, 2-stupňová s hydrodynamickým meničom
Ignition system:PAL
Steering wheel:Technometra 712HRS 350-6, hydraulické monoblokové servoriadenie
Axles:predná: Liaz, nezávislé zavesenie kolies, rovnobežníková konštrukcia s nerovnako dlhými ramenami
zadná: RÁBA A 018, hnacia, tuhá s planétovou prevodovkou v nábojoch kolies, stály redukčný prevod
Tyres:10 x 20"

Vehicle catalogue

122 120
KE 53-34 KE 53-35 156 KE 53-67 KE 53-68 KE 53-69 KE 53-70 KE 53-71 KE 53-72 KE 53-73 KE 53-74
132 KE 55-03 164 KE 55-05 KE 55-06 KE 55-07 KE 55-08 KE 55-09 KE 55-54
KE 59-97
KE 67-65 106 KE 67-67 KE 67-68 KE 67-69 KE 67-70 KE 67-71 KE 67-72 KE 67-73 KE 67-74 KE 67-75 KE 67-76 176 177 178 179 KE 67-81 KE 67-82 KE 67-83 KE 67-86
KE 73-45 66 KE 73-47 36 KE 73-49 KE 73-50 KE 73-51 KE 73-52 KE 73-53 KE 73-54 71 49
KE 77-82 KE 78-34 KE 78-68 KE 78-88
14 KE 82-06 24 KE 82-08 KE 82-09 KE 82-10 KE 82-11 KE 82-12 KE 82-13
KE 90-51 KE 90-52 KE 90-53 KE 90-54 KE 90-55 KE 90-56 103 KE 90-58
KE 96-35 23 27 KE 96-38 KE 96-39
KE 96-77 KE 96-78 KE 96-79 KE 96-80 KE 96-81
KE 97-41 KE 97-43 KE 97-44 KE 97-47 KE 97-48 KE 97-63 KE 97-64 KE 97-65 KE 97-67 188
5020 5021 5022
5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040
5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056
5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079
5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5096 5097 5098 5099 5100 5101 5102 5103 5104
5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122 5123
5124 5125 5126 5127 5128 5129 5130

  • Number of vehicles in service: 0 (0%)
  • Number of withdrawn vehicles: 207 (100%)

Legend

5130withdrawn vehicle

Renumbered Fleet Numbers

1.2.
4 5051 
30 5044 
49 66 
59 5087 
76 5117 
192 5033 

Comments

No comment has been posted yet.

Login: Password:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.