Stop Staničné námestie

Lines at this stop

Line Direction
2 Havlíčkova
3 Važecká
5 Obchodné centrum Optima
6 Nám. Maratónu mieru
10 Obchodné centrum Optima; Luník VIII
10 Madridská
15 Obchodné centrum Cassovia
15 Exnárova
16 Obchodné centrum Cassovia; Staničné námestie
16 Podhradová
17 Lingov
17 Luník VIII
19 Napájadlá
19 KVP, kláštor
21 Prekladisko hotových výrobkov
23 Letisko
24 Spaľovňa
27 Madridská
29 Zoologická záhrada; Kavečany
30 Ryba
30 Pri hati
33 Krematórium
57 Botanická záhrada
N1 Madridská
N2 Podhradová
N3 Nemocnica Šaca
N4 Ryba
N5 Lingov
N6 KVP, kláštor
N7 Važecká
R1 Vstupný areál U. S. Steel
Line Direction
2 Havlíčkova
3 Važecká
5 Obchodné centrum Optima
6 Nám. Maratónu mieru
10 Obchodné centrum Optima; Luník VIII
10 Madridská
15 Obchodné centrum Cassovia
15 Exnárova
16 Obchodné centrum Cassovia; Staničné námestie
16 Podhradová
17 Lingov
17 Luník VIII
19 Napájadlá
19 KVP, kláštor
21 Prekladisko hotových výrobkov
23 Letisko
24 Spaľovňa
27 Madridská
29 Zoologická záhrada; Kavečany
30 Ryba
30 Pri hati
33 Krematórium
57 Botanická záhrada
N1 Madridská
N2 Podhradová
N3 Nemocnica Šaca
N4 Ryba
N5 Lingov
N6 KVP, kláštor
N7 Važecká
R1 Vstupný areál U. S. Steel

Nearest departures

Line Direction Time
16 OC Cassovia
29 Zoo
2 Sever, Havlíčkova
17 Luník VIII
19 Nad jazerom, Napájadlá
17 Lingov
16 Podhradová
6 Nám. Maratónu mieru
3 Nad jazerom, Važecká
R1 Vstupný areál U. S. Steel
19 KVP, kláštor
30 Juh, Ryba
16 OC Cassovia
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
2 Sever, Havlíčkova
17 Luník VIII
23 Letisko
19 Nad jazerom, Napájadlá
16 Podhradová
29 Kavečany
3 Nad jazerom, Važecká
6 Nám. Maratónu mieru
19 KVP, kláštor
30 Pri hati
16 OC Cassovia
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
2 Sever, Havlíčkova
17 Lingov
17 Luník VIII
19 Nad jazerom, Napájadlá
3 Nad jazerom, Važecká
16 Podhradová
6 Nám. Maratónu mieru
19 KVP, kláštor
16 OC Cassovia
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
2 Sever, Havlíčkova
R1 Vstupný areál U. S. Steel
29 Zoo
30 Juh, Ryba
3 Nad jazerom, Važecká
19 Nad jazerom, Napájadlá
33 Krematórium
16 Podhradová
6 Nám. Maratónu mieru
17 Lingov
23 Letisko
17 Luník VIII
19 KVP, kláštor
16 OC Cassovia
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
2 Sever, Havlíčkova
30 Pri hati
3 Nad jazerom, Važecká
19 Nad jazerom, Napájadlá
16 Podhradová
6 Nám. Maratónu mieru
24 Spaľovňa
19 KVP, kláštor
16 OC Cassovia
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
17 Lingov
17 Luník VIII
2 Sever, Havlíčkova
3 Nad jazerom, Važecká
19 Nad jazerom, Napájadlá
16 Podhradová
6 Nám. Maratónu mieru
R1 Vstupný areál U. S. Steel
29 Zoo
19 KVP, kláštor
16 OC Cassovia
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
2 Sever, Havlíčkova
17 Lingov
23 Letisko
19 Nad jazerom, Napájadlá
30 Juh, Ryba
16 Podhradová
6 Nám. Maratónu mieru
17 Luník VIII
3 Nad jazerom, Važecká
16 OC Cassovia
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
2 Sever, Havlíčkova
17 Lingov
30 Pri hati
19 Nad jazerom, Napájadlá
6 Nám. Maratónu mieru
16 Podhradová
3 Nad jazerom, Važecká
29 Zoo
17 Luník VIII
19 KVP, kláštor
33 Krematórium
16 OC Cassovia
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
2 Sever, Havlíčkova
23 Letisko