Informácie › Vyhľadávanie

Neobsluhované zastávky v prípade zlej zjazdnosti ciest

Dlhodobé info

V prípade zlej zjadnosti komunikácií z dôvodu sneženia či poľadovice (komplikácia rozjazdu autobusov a trolejbusov do svahu) nemusia vozidlá liniek MHD na nevyhnutne potrebný čas (pokiaľ bude priestor na zastávke upravený do zjazdného stavu) zastavovať na týchto zastávkach:

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do