Prehľad udalostí v MHD v roku 2021

Veľká kríza v dopravnom podniku, dodanie nových autobusov či nekonečný kolotoč odvolaní neúspešného uchádzača v električkovom tendri - aj taký bol rok 2021.

Rok 2021 začal v Košiciach úplne rovnako, ako v iných slovenských mestách. Pandémia naberala na obrátkach a MHD sa borila viac ako štyri mesiace s rôznymi, častokrát výraznými obmedzeniami prevádzky. Okrem obmedzení prevádzky bolo v platnosti mnoho ďalších opatrení, ktoré mali dopomôcť v zvládaní pandémie, priestor v prednej časti vozidla bol vyhradený vodičovi, takisto nefungoval doplnkový predaj cestovných lístkov. Pre cestujúcich zase znamenali cesty mestskou dopravou povinné prekrytie dýchacích ciest poväčšine respirátorom.

Aj napriek nezanedbateľne nepriaznivejšiemu vývoju v doprave oproti minulým rokom k redukciám výkonov nedošlo, DPMK obdržal niekoľko nových autobusov, nezrušili sa ani prebiehajúce kontrakty či tendre. Nadnesene povedané, tento vývoj hral v kombinácii s nepretržitou výlukou električiek na sídlisku Nad jazerom v neprospech dopravnému podniku, nakoľko v septembri odštartovala veľká kríza, ktorá sa týkala nedostatku vodičov a vozidiel.  Preto sa v poslednom štvrťroku objavilo na košických linkách aj niekoľko prenajatých jazdených autobusov. Udalostí bolo v priebehu uplynulého roka v košickej MHD skutočne veľa, rozhodli sme sa teda hneď v úvode nového roka ohliadnuť sa za predchádzajúcim rokom a priniesť stručný prierez jeho vývojom.


Linkové vedenie a organizácia dopravy

Narozdiel od Prešova či Žiliny štartoval nový rok v košickej MHD s víkendovými cestovnými poriadkami. Od 11. januára premávala väčšina liniek MHD podľa cestovných poriadkov pre voľné dni, toto opatrenie však malo niekoľko výnimiek (vybrané až od 13./25. januára) pre zabezpečenie uspokojivej dopravnej obslužnosti pre pracujúcich:

 • linky 18 30 33 54 55 R RA premávali podľa štandardných cestovných poriadkov pre pracovné dni,
 • linky 51 56 premávali podľa osobitných cestovných poriadkov,
 • linky 23 24 25 26 mali vložené posilové spoje.

Počas januárových víkendov sa organizovali prípravné práce súvisiace s rozširovaním Slaneckej ulice, konkrétne výrub kolíznych drevín pozdĺž cesty. Električková doprava bola vylúčená vždy od sobotňajšej 7. hodiny do nedeľňajšej 18. hodiny, počas výluky premávala náhradná autobusová linka X, pravidelné autobusové linky boli odkláňané po vnútrosídliskových komunikáciách. Bežnou praxou ale bolo skoršie ukončovanie výluky bez zabezpečenia potrebnej informovanosti voči cestujúcim, čo napríklad znamenalo, že z Barce nešli spoje, ktoré boli uvedené vo výlukovom cestovnom poriadku.

Silné obmedzenie prevádzky MHD do podoby víkendových cestovných poriadkov s posilovými linkami a spojmi vydržalo vo svojej podobe len dva týždne. Od 8. februára sa dopravný podnik vrátil k variante prevádzky podľa prázdninových cestovných poriadkov. 1. marca sa do prázdninových cestovných poriadkov doplnili aj školské spoje a vybrané zachádzky štandardných liniek k základným školám.

V marci tiež platil zákaz nočného vychádzania (od 20. hodiny do 5. hodiny nasledujúceho dňa), preto od 8. marca nepremávali večerné spoje po 20. hodine na linkách 7 19, po 21. hodine na linke 72. Zrušený bol tiež víkendový rozjazd nočných liniek o 1:00 zo Staničného námestia.

6. apríla započala rozsiahla polročná výluka na Furči, počas ktorej sa kompletne zrekonštruoval most na Triede arm. gen. L. Svobodu pri OC Laborec. Väčšina tadiaľto prechádzajúcich liniek bola odklonená Herlianskou ulicou, linky, ktoré jazdili po opravovanom moste, boli častokrát veľmi zmeškávané kvôli zúženiu cesty na jeden pruh v každom smere.

O deň neskôr, 7. apríla, začala druhá rozsiahla výluka, tentokrát na Sídlisku KVP. Kvôli oprave ul. Jána Pavla II., ktorá bola striedavo uzatváraná a prevádzkovaná v polovičnom profile, bola väčšina liniek odklonená do zastávky Starozagorská, linka 19 bola ukončená už na zastávke Moskovská. 22. apríla bola mierne upravená trasa linky 71, ktorá začala premávať okružne a obsluhovať aj zastávky Moskovská, Klimkovičova a Janigova.

Ilustračné foto © Tomáš Mihalik

10. mája začali všetky linky MHD znovu premávať  po vyše troch mesiacoch podľa cestovných poriadkov platných počas školského roka. Obnovené boli aj večerné spoje liniek 7 19 72, od 21. mája sa obnovili aj všetky nočné rozjazdy. Jedinou výnimkou boli linky 5 57 a R4, ktoré naďalej premávali v režime vysokoškolských prázdnin.

Týždeň po obnovení všetkých nočných rozjazdov došlo 1. júna k zmene koncepcie rozjazdov nočných liniek, ktoré po novom odchádzali zo Staničného námestia nie na celú hodinu, ale v 15. minútu s výnimkou posledného, skorého ranného rozjazdu, ktorý odchádzal 3:45. Nočné linky boli teda opäť nadväzné na prvé ranné a posledné večerné vlaky, ktoré kvôli výlukovej činnosti na železnici už dávnejšie zmenili časové polohy. Bohužiaľ, k zmene odchodov nočných liniek došlo až rok a pol po zmene časových polôh rýchlikov Košice - Žilina - Bratislava. Spolu s touto zmenou sa posunuli odchody posledných spojov aj na niekoľkých denných linkách.

Od 22. do 26. júna premávali linky 28 a 52 kvôli výstavbe kruhového objazdu v Krásnej odklonom buď obojsmerne po Minskej ulici (linka 28), alebo po Ukrajinskej ulici a boli ukončené na zastávke Motorest Krásna (linka 52).

Počas letných prázdnin od začiatku júla do konca augusta premávali všetky linky MHD podľa prázdninových cestovných poriadkov, školské spoje a zachádzky vybraných liniek k základným školám boli ako každý rok zrušené.

Od 4. do 13. augusta bola každý pracovný deň po dobu siedmich hodín uzatvorená cesta 2. triedy č. 547 kvôli výrubu stromov. Linka 14 premávala podľa špeciálnych cestovných poriadkov, ranný spoj bol predĺžený až na Jahodnú, zvyšné spoje, pôvodne premávajúce na Alpinku alebo na Jahodnú boli skrátené po zastávku Čermeľ.

Návšteva pápeža Františka sa nezadržateľne blížila, preto nastal čas na posledné kozmetické úpravy pre zanechanie čo najlepšieho dojmu z mesta. 16. augusta začala rekonštrukcia príjazdovej cesty na sídlisko Luník IX, linka 11 bola skrátená po zastávku Luník IX, rázcestie. Výluka bola ukončená tesne pred príchodom samotného Sv. otca, a to 10. septembra.

25. augusta bola ukončená takmer päťmesačná výluka na Sídlisku KVP, všetky linky sa vrátili do svojich pôvodných trás. Časové polohy liniek 71 72 zostali naďalej mierne pozmenené kvôli pretrvávajúcej oprave mosta na Hlinkovej ulici.

Z pandemického pokoja na sklonku leta sa všetci snažili vyťažiť toľko, koľko sa len dalo, preto sa počas víkendu 28. - 29. augusta konali rovno tri veľké spoločenské podujatia: Race Jahodná, Peace Half Marathon Košický letecký deň. Kvôli prvej spomenutej akcii boli spoje linky 14 ukončované v zastávke Jahodná, kopec, Peace Half Marathon odklonil z ulíc Hviezdoslavova, Bačíkova, Moyzesova a Zimná všetku dopravu, linky 12 17 19 22 a 36 premávali po odklonových trasách, električkové linky boli ukončované na zastávke Amfiteáter. V rámci Košického leteckého dňa bola linka 12 predĺžená cez zastávky Letecké múzeum, Letisko - čerpacia stanica až do konečnej zastávky Aeroklub. Podľa potreby bola posilňovaná kyvadlovým autobusom.

2. septembra začali po prvýkrát v roku premávať všetky linky MHD podľa cestovných poriadkov pre školský rok. Po ešte dlhšej prestávke sa k nim pridali aj linky 5 57 a R4, ktoré vyrazili do ulíc od 19./20. septembra v plnohodnotom vysokoškolskom režime.

14. septembra navštívil Košice pápež František, narozdiel od susedného Prešova však jeho návšteva ovplyvnila verejnú dopravu v o dosť menšej miere, než v susednom Prešove. Premávali tri kyvadlové linky označené ako linky A B C, linky 2 a 11 boli posilnené, linka 14 bola odklonená, linka 23 počas presunu pápeža z letiska nepremávala.

Ilustračné foto © Tomáš Mihalik

V prvú októbrovú nedeľu, 3. októbra, sa uskutočnil po ročnej prestávke plnohodnotný 98. ročník Medzinárodného maratónu mieru. Drvivá väčšina liniek premávala po výlukových, častokrát rozdelených trasách podľa špeciálnych cestovných poriadkov. V smere od západu mesta boli linky pred centrom ukončované v zastávke Krajský súd, od východu mesta v zastávke Palackého. Viac informácií

Na dušičky boli vybrané linky jazdiace okolo cintorínov kapacitne posilnené, na linke 16 premávali kĺbové autobusy, linka 33 premávala od 28. októbra do 1. novembra v 30 až 60-minútovom intervale, linka 54 premávala od 30. októbra do 1. novembra v polhodinovom intervale.

Od 2. novembra bola zavedená expresná školská linka Š2, ktorá začala premávať zo sídliska Nad jazerom do Šace, na Učňovskú po vonkajšom mestskom okruhu len s jedným zastavením pod mostom VSS.

Po troch mesiacoch bol od 29. novembra opäť zavedený prázdninový režim premávky na všetkých linkách MHD. Tiež boli obmedzené aj nočné linky, v prevádzke zostali len neskoré večerné rozjazdy a ranný rozjazd.

10. decembra bola po polroku ukončená výluka na Furči súvisiaca s rekonštrukciou mosta pri OC Laborec, výlukou dotknuté linky sa tak vrátili do svojich pôvodných trás.


Okrem vyššie spomenutých udalostí došlo v priebehu roka aj k niekoľkým výlukám na rýchlodráhe, počas ktorých boli linky R1 a R7 nahradené autobusmi, spravidla sa jednalo o výluky v sedlových časoch medzi rannou a poobedňajšou špičkou. V minulom roku teda prebiehala výluka na rýchlodráhe počas 27 dní:

 • 10. apríl,
 • 12. - 17. apríl,
 • 19. - 24. apríl,
 • 27. jún,
 • 25. október až 6. november.

Výluky na rýchlodráhe neboli jedinými výlukami, ktoré tvorili takmer konštantu v košickej doprave, výrazné zníženie komfortu zaznamenali aj cestujúci z mestských častí Juh a Nad jazerom. Príprava projektovej dokumentácie na ďalšiu etapu modernizácie električkových tratí si vyžiadala rozsiahle geologické prieskumy, príp. sa robili havarijné opravy na spomínaných úsekoch. Počas roka bola teda vylúčená alebo inak obmedzená doprava v južnej časti mesta až počas 93 dní:

Dátum Vylúčený úsek
9. - 10. január
16. - 17. január
23. - 24. január
17. - 22. apríl
Nad jazerom (VSS, križovatka - Važecká)
23. apríl Nad jazerom (VSS, križovatka - Važecká)
Južná trieda (VSS, križovatka - Ryba)
Alejová (VSS, križovatka - Spoločenský pavilón)
28. apríl - 1. máj Alejová (VSS, križovatka - Spoločenský pavilón)
Barca 
(VSS, križovatka - Socha Jána Pavla II.)
2. - 6. máj Alejová (VSS, križovatka - Spoločenský pavilón)
17. - 26. máj Alejová (VSS, križovatka - Nám. osloboditeľov)
10. - 11. júl
17. - 18. júl
24. - 25. júl
31. júl - 1. august
7. - 8. august
14. - 15. august
21. - 22. august
28. - 29. august
1. - 12. september
16. - 17. september
Nad jazerom (VSS, križovatka - Važecká)
18. september - 15. október Nad jazerom (VSS, križovatka - Važecká)
Alejová (VSS, križovatka - Spoločenský pavilón)
16. - 18. október Alejová (VSS, križovatka - Spoločenský pavilón)
7. november Barca (VSS, križovatka - Socha Jána Pavla II.)
Ilustračné foto © Tomáš Mihalik

Cestovné lístky a tarifa

Počas roka prevažovali v prípade predajných miest len bežné udalosti v súvislosti s čerpaním dovoleniek či sviatkami.

V priebehu roka pribudla možnosť zakúpiť si jednorazový cestovný lístok aj prostredníctvom aplikácií HOPIN, Ubian či Antik. Cestovné lístky zakúpené cez tieto aplikácie spadajú do tarifnej kategórie "Virtuálny cestovný lístok" a sú spomedzi všetkých možností nákupu jednorazových cestovných lístkov najlacnejšie.

Bezplatná preprava v MHD platila počas dvoch dní, a to počas Európskeho týždňa mobility (22. septembra) a počas návštevy pápeža (13. septembra). Okrem toho platila bezplatná preprava vo všetkých prenajatých jazdených autobusoch, ktoré neboli vybavené označovačmi.

Počas Európskeho týždňa mobility a v období tesne po ňom bolo tiež možné vybaviť si novú čipovú kartu za zvýhodnenú cenu 1 €.

Ilustračné foto © afeno

Vozidlový park

Kontrakty

Koncom februára bolo zverejnené verejné obstarávanie s názvom "Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach - 2. časť", ktorého predmetom bolo dodanie 30 obojsmerných nízkopodlažných električiek o dĺžke približne 30 metrov. V júli bol známy víťaz verejného obstarávania, ktorým sa stala poľská spoločnosť PESA Bydgoszcz SA, neúspešný uchádzač bola česko-cyperská Škoda Transportation. Ako to už pri verejných obstarávaniach, kde Škoda Transportation neuspela, býva, boli z jej strany podané na ÚVO námietky, ktorým úrad čiastočne vyhovel a nariadil znovu vyhodnotiť súťaž. Súťaž bola vyhodnotená po druhýkrát, víťazom sa znovu stala poľská PESA, na čo Škoda Transportation reagovala ďalším odvolacím konaním a podaním námietok, ktorým bolo opäť vyhovené, súťaž sa teda vyhodnotila po tretíkrát a víťazom bola opäť vyhlásená PESA. Je pravdepodobné, že kolo odvolaní a námietok bude prebiehať až dovtedy, kým sa Škode nepodarí sabotovať obstarávanie kvôli prepadnutiu dotácií na nové električky.

V posledný májový deň bola podpísaná zmluva so spoločnosťou Solaris Bus & Coach na dodanie pätnástich štandardných autobusov typu Solaris Urbino 12 IV. Aj napriek snahe Mesta o vypísanie nových verejných obstarávaní na dodanie štandardných aj kĺbových autobusov boli obe zúčastnené strany zlou situáciou s vozidlovým parkom dotlačené k podpisu zmlúv už vysúťažených autobusov, nakoľko sa jedná o autobusy s konvenčným pohonom na motorovú naftu, boli financované prostredníctvom úveru. Prvých desať autobusov dorazilo na prelome októbra a novembra, zvyšná päťka dorazila do Košíc o necelý mesiac neskôr. Autobusy obdržali evidenčné čísla v číselnej rade #51xx ako pokračovanie číslovania Solarisov Urbino 12 druhej generácie. Vozidlá boli vybraným vodičom zverené do starostlivosti a narozdiel od ostatných vozidiel boli stanovené prísne pravidlá, ako s novými autobusmi zachádzať. Vzhľadom na platný dizajnmanuál sa zakázali akékoľvek nálepky, fólie na okná, zakázalo sa tiež umiestňovanie rôznych drobných predmetov ako plyšové hračky, vlajky, či šály, v autobusoch sa nesmú nachádzať závesy, záclony, pokrývky palubných dosiek, nesmú sa používať ani žiadne dodatočné cedule či vlastnoručne vyrobené oznamy.

Okrem nových Solarisov by sa Košice mali dočkať aj 21 nových kĺbových autobusov SOR NB 18 City, na ktorých dodanie bola zmluva podpísaná v priebehu augusta. Jedná sa o využitie zvyšnej časti rámcovej zmluvy, z ktorej už bolo prvých 9 autobusov dodaných v roku 2018.

Ilustračné foto © KleHen

Jazdené vozidlá

Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Nedostatok vozidiel na jeseň uplynulého roku donútila DPMK uvažovať aj o dočasnom prenájme jazdených autobusov z iných slovenských miest či zahraničia. Prvými prenajatými vozidlami boli štyri autobusy značky Karosa od michalovskej spoločnosti DZS - M.K.Trans, tri v mestskom prevedení, jeden v prímestskom. Jazdeným autobusom bola v Košiciach vyčlenená zvlášť číselná rada, v ktorej zaujali prvé štyri pozície s evidenčnými číslami od #8901 do #8904.

 • Karosa B 952 #8901 jazdil po celý čas prenájmu, objavovala sa najmä na linkách X a 51, raz aj na linke 54,
 • Karosa B 932E #8902 jazdila počas prenájmu len jedenkrát, na rannom dieli linky 28,
 • Karosa C 934E #8903 jazdila po celý čas prenájmu, nahradila #8902 na linke 28,
 • Karosa B 951E #8904 do Košíc ani nedorazila.

Ďalšími jazdenými autobusmi bolo 7 kusov autobusov Solaris Urbino, ktoré boli prenajaté od Dopravního podniku Ostrava. V uliciach Košíc sa napokon objavili len dve vozidlá z celkovo siedmich prenajatých, a to Solaris Urbino 18, ktorý obdržal evidenčné číslo #8905 a Solaris Urbino 15 s košickým evidenčným číslom #8906. Päť krátkych Solarisov dostalo aj košické evidenčné čísla (#8907#8911), na linkách sa však nikdy neukázali a s predstihom boli vrátené prenajímateľovi.

 • Solaris Urbino 18 #8905 sa na linkách objavil len niekoľkokrát, spravidla to však bola linka 12. Celú celodennú službu zvládol iba raz,
 • Solaris Urbino 15 #8906 jazdil po celý čas prenájmu, objavil sa na linkách 27 54 55 a 56,
 • Solarisy Urbino 12 #8907#8911 do Košíc síce dorazili, na linkách ale nejazdili.

Ani jedno jazdené vozidlo nebolo vybavené palubným počítačom či označovačmi, jazdili teda bez funkčných displejov a v režime bezplatnej prepravy. Pôvodne sa k jedenástim jazdeným autobusom mal pridať aj dvanásty, plynový SOR NBG 12 City od Slovenského plynárenského priemyslu, aj napriek podpisu zmluvy však do Košíc nedorazil. Podľa číslovania jazdených autobusov by pravdepodobne obdržal evidenčné číslo #8912.

Typ vozidla Prenajímateľ EČV Ev. č. - pôvodné Ev. č. - DPMK Dátum zaradenia Dátum odstavenia
Solaris New Urbino 12
nové KE-969NX - #5104 28.10.2021  
KE-096NN - #5105 28.10.2021  
KE-181NY - #5106 28.10.2021  
KE-846NX - #5107 30.10.2021  
KE-092NN - #5108 ??  
KE-137NY - #5109 10.11.2021  
KE-751NX - #5110 31.10.2021 30.11.2021
KE-182NY - #5111 29.10.2021  
KE-131NY - #5112 30.10.2021  
KE-043NN - #5113 10.11.2021  
KE-502NZ - #5114 4.12.2021  
KE-635NX - #5115  
KE-570NY - #5116  
KE-995NY - #5117  
KE-664NY - #5118  
Karosa B 952 DZS - M.K.Trans MI-995CV #8901 10/2021 22.11.2021
Karosa B 932E DZS - M.K.Trans HE-620CD #8902 10/2021 10/2021
Karosa C 934E DZS - M.K.Trans MI-134DF #8903 10/2021 22.11.2021
Karosa B 951E DZS - M.K.Trans MI-613EA #8904 nebol v prevádzke
Solaris Urbino 18 DP Ostrava 6T3 1014 7805 #8905 10/2021  
Solaris Urbino 15 DP Ostrava 7T2 1340 7630 #8906 10/2021  
Solaris Urbino 12 DP Ostrava 4T4 6107 7729 #8907 neboli v prevádzke
DP Ostrava 4T4 8793 7732 #8908
DP Ostrava 4T4 8794 7733 #8909
DP Ostrava 4T4 9217 7735 #8910
DP Ostrava 7T1 4062 7737 #8911

Prehľad všetkých nových a jazdených autobusov za rok 2021

 

Ilustračné foto © KleHen

Vyradené vozidlá

Počas roka sa postupne odstavovali a vyraďovali najmä zástupcovia najstarších typov vozidiel v Košiciach, na likvidáciu bolo určených 8 už skôr odstavených a vyradených autobusov. Jeden autobus bol darovaný, jeden zostáva v prenájme, udiali sa aj dve vážne nehody, ktoré si vyžiadali dlhodobé odstavenie. V tabuľke nižšie sú uvádzané vozidlá, ktoré boli v uplynulom roku odstavené, vyradené alebo odpredané na fyzickú likvidáciu.

Typ vozidla Evidenčné číslo Rok výroby  Odstavenie Vyradenie Popis udalosti
Irisbus Citelis 18M
#3302 2009 2020 2021 vyradenie 
#3304 2009 2021 2021 odstavenie a vyradenie 
#3306 2009 2019 2020 fyzická likvidácia
#3307 2009 2019 2020 fyzická likvidácia
#3309 2009 2021 - odstavenie
#3322 2010 2021 - odstavenie
#3329 2010 2021 - odstavenie
Solaris Urbino 15 #3504 2000 2019 2019 fyzická likvidácia
#3507 2001 2021 2021 darovanie (Kynologický klub)
#3510 2001 2020 2021 vyradenie
#3513 2002 2019 2020 fyzická likvidácia
#3525 2003 2021 2021 vyradenie
SOR NB 18 City #4719 2013 5.6.2021   dlhodobé odstavenie:
nehoda s vlakom (areál USS)
Solaris Urbino 12 #5101 2003 2019 2019 fyzická likvidácia
Solaris New Urbino 12 #5110 2021 30.11.2021   dlhodobé odstavenie:
nehoda so #4723 (Sečovská)
Tedom C 12 G #5604 2007 2019 2019 fyzická likvidácia
#5611 2007 2020 2021 fyzická likvidácia
#5617 2007 2019
2020 fyzická likvidácia
Iveco First FCLLI #5902 2011 - - prenájom (SMsZ)
Ilustračné foto © archív imhd.sk

Dopravné nehody a mimoriadnosti

29. januára došlo k mimoriadnemu prerušeniu električkovej dopravy na rýchlodráhe kvôli poruche meniarne, električkové linky R1R8 boli nahradené autobusmi od 16. do 18. hodiny, mimoriadnosť teda ovplyvnila návoz na nočnú 12-hodinovú pracovnú zmenu.

Od 8. do 16. februára dochádzalo vplyvom nepriaznivého počasia k operatívnemu skracovaniu či odkláňaniu liniek, prípadne sa neobsluhovali vybrané zastávky. Najhoršia situácia bola v prvý deň tohto obdobia, kedy bola kvôli snehovej kalamite takmer úplne paralyzovaná doprava na sídliská v kopcoch.

1. marca sa v ranných hodinách v obratisku Važecká vykoľajil zadný vozeň súpravy električiek typu T6A5 #620+#621, rýchlosť v obratisku bola následne obmedzená na 5 km/h. Linky 3 7 9 boli odkláňané do Barce, linka 4 končila na Rybe. K ďalšiemu vykoľajeniu došlo ešte 31. marca.

© Tomáš Jurkovič

10. apríla bola kvôli mimoriadnej oprave meniarne prerušená premávka električiek na linkách 6 9 R1 R2 R3, ktoré boli v ten deň v celej dĺžke nahradené autobusmi. Popri sérii výluky na sídlisku Nad jazerom sa kvôli poruche meniarne nejazdilo na Važeckú ani do Barce tiež 14. apríla.

5. júna sa zrazil autobus SOR NB 18 City #4719 s posunujúcim dielom v areáli U. S. Steel Košice. Posunujúci diel nabúral do zadnej časti autobusu, posunovač, ktorý v tom čase stál na stupienku vozňa nehodu neprežil.

Zákruta na výjazde zo sídliska Nad jazerom je známa tým, že množstvo vodičov nedokáže prispôsobiť rýchlosť jazdy povahe vozovky. Do koľajiska sa podarilo vyklopiť cestným vozidlám 29. júna a 12. júla

30. novembra narazil vodič autobusu Solaris Urbino 12 IV #5110 pri predbiehaní na Sečovskej ul. do ľavej zadnej časti autobusu SOR NB 18 City #4723, ktorý bol v pravom pruhu na krátky čas odstavený kvôli poruche. Hoci sa vďakabohu nikomu nič nestalo, oba autobusy boli poškodené a odstavené.

29. decembra sa počas skorého rána na kruhovom objazde Moldavská vykoľajilo Vario LF2+ #804, ktorého vodič si uvedomil nesprávnosť postavenej vlakovej cesty a pri snahe o nápravu tejto chyby nacúval z prednej kabíny do nezabezpečenej zjazdovej výhybky. Vozidlo sa vykoľajilo a vodič s ním napriek tomu prešiel polovicu kruhového objazdu.

Za mimoriadnosť určite môžeme považovať aj nekonečné odriekanie spojov, ktoré nastalo v septembri a októbri predtým, než sa prešlo na prázdninový režim, počas ktorého už zoznam zrušených spojov nebol taký rozsiahly. Okrem nižšie spomenutých spojov, ktoré garantovane nepremávali, bolo odriekaných aj množstvo spojov na iných linkách. Na nosných linkách zase počas celého roka neboli dodržiavané kapacitné štandardy (kĺbové vozidlá boli nahrádzané štandardnými).

Linka Počet nevypravených služieb
linka 10 1 nevypravená služba
linka 15 1 nevypravená služba (delená, len špičky)
linka 19 1 nevypravená služba
linka 27 1 nevypravená služba
linka 36 1 nevypravená služba
linka 51 1 nevypravená služba (delená, len špičky)
linka 55 1 nevypravená služba (delená, len špičky)
linky 71 a 72 2 nevypravené služby (len ranné diely)
linka X (Važecká - VSS, križovatka) 1 nevypravená služba (len ranný diel)
Ilustračné foto © Tomáš Mihalik

Reklamné polepy

Vybrané reklamné polepy na vozidlách:

Irisbus Citelis 18M
#3325 Prima banka - Sporenie 5% ročne do 7/2021, od 8/2021 (medzitým aktualizácia polepu) 
Solaris Urbino 12
#5102 Lavacom celý rok
SOR NB 12 City
#5708, #5713 Wolt/McDonald's (busboard) od 9/2021 
#5711 Košice región turizmus - UNESCO na dosah celý rok
#5714 Pod Zeleným dvorom od 9/2021
#5720 Tobireal od 12/2021
#5721 JAZZ club do 5/2021
#5725 DDS Stabilita - Pilier vášho dôchodku do 3/2021
#5725 DDS Stabilita - Myslite na dôchodok včas od 3/2021
#5743 Datacomp celý rok
#5744 Steam factory celý rok
#5751 Košice región turizmus - Kraj sveta celý rok
#5754 Košice Hotel celý rok
#5756 EMF Euro 2021 od 7/2021
#5761 TV Košice celý rok
SOR NB 18 City
#4705 Cassovar do 2/2021 
#4715 Lavacom celý rok
#4716 Prvá stavebná sporiteľňa do 3/2021
#4716 Niké je tipovanie od 10/2021
#4722 Rebuy Stars do 1/2021
#4724 VESELY očná klinika (modrá) 1 - 2/2021
#4726 Swan celý rok
#4727 Rádio Košice celý rok
#4729 EuPhoria od 7/2021
#4731 VieTown od 6/2021
#4732 VESELY očná klinika (ružová) 1 - 3/2021
#4736 Prvá stavebná sporiteľňa 1 - 3/2021
#4740 Prvá stavebná sporiteľňa do 5/2021
#4741 OC Galéria celý rok
#4745 Mila Sedita do 1/2021
#4747 Potraviny Fajne celý rok
#4748 Hi-Reklama celý rok
#4753 HC Košice do 1/2021
#4753 Niké je tipovanie od 10/2021
#4754 Hi-Reklama - Máte chuť na niečo kreatívne? do 2/2021
#4754 Hi-Reklama - S nami zažiarite od 3/2021
#4755 Swan celý rok
SOR EBN 10.5
#6802 Rozprávkový expres / 130 rokov MHD v Košiciach do 6/2021 

 

© Tomáš Mihalik

ČKD Tatra KT8D5
#509 VESELY očná klinika (ružová) 1 - 2/2021
#512 Z Košíc do sveta do 2/2021
#517 Prima banka celý rok
#521 Youplus do 10/2021
#523 Prima banka celý rok
#530 Wolt celý rok
#531 Hell Energy drink celý rok
#534 Capri-Sun celý rok
#535 ANTIK Telekom celý rok
© Tomáš Mihalik

Zo života mesta, DP a IDS Východ

Vo februári sa konalo 22. zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa okrem iného schvaľoval rozpočet mesta na rok 2021 s výhľadom na nasledujúce dva roky. Na dopravu bolo vyčlenených pre rok 2021 23,3 mil. €, čo je o milión viac, než v roku predtým. Spolu s rozpočtom boli schválené aj plány nákupov a nakoľko už rok 2021 uplynul celý, poďme sa pozrieť, aká bola realita: 

 • Nákup - obstaranie električiek (10 kusov) - nesplnené, obštrukcie zo strany Škoda Transportation,
 • Nákup autobusov na naftový pohon (23 kusov) - čiastočne splnené, nakúpených bolo 15 nových autobusov, ďalších 21 dorazí až v ďalšom roku,
 • Nákup elektrobusov (5 kusov) - nesplnené, nepripravilo sa ani verejné obstarávanie,
 • Modernizácia údržbovej základne - splnené, modernizácia má začať v 1. polovici januára 2022,
 • Modernizácia dispečingu - splnené, zmluva na dielo bola podpísaná,
 • Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch - nesplnené, nepripravilo sa ani verejné obstarávanie,
 • Nákup automatov na predaj cestovných lístkov - splnené, nakúpených bolo niekoľko nových automatov s možnosťou platby kartou.

Košický samosprávny kraj, ktorý je zároveň špeciálnym stavebným úradom pre mestské dráhy požiadal v marci dopravný podnik o dodanie dokumentov, ktoré preukazujú zjazdnosť a plnú prevádzkyschopnosť električkových tratí po Alejovej ulici, do Barce, na sídlisko Nad Jazerom a v južnej časti Južnej triedy. Dopravný podnik tvrdil, že na spomínaných úsekoch sa robili len nevyhnutné opravy a udržiavacie práce, kraj však opakovane apeloval na urýchlenú rekonštrukciu týchto tratí. K prerušeniu dopravy na spomínaných tratiach nedošlo, môžeme sa teda domnievať, že kraju dodané dokumenty stačili.

V júni sa vyhlásil víťaz verejného obstarávania na modernizáciu Vozovne Bardejovská, spomedzi šiestich uchádzačov sa úspešným stal len Metrostav. V auguste bol tiež schválený nenávratný finančný príspevok na tento projekt, podpisu zmluvy už teda nič nestálo v ceste. Ten istý mesiac bola zverejnená aj zmluva na modernizáciu dopravného dispečingu.

Po ročnej prestávke sa 21. augusta uskutočnil aj Deň otvorených dverí v DPMK, tematicky bol naladený do osláv 130. výročia MHD v Košiciach, predstavený bol aj SOR EBN 10.5 #6802 v polepe Rozprávkového expresu. Niektoré autobusy a električky dopravného podniku tiež počas roka slúžili ako antigénové odberové testovacie miesta (február až apríl, areál DPMK), inokedy sa používali na charitatívne účely, kedy pod hlavičkou akcií ako Havkobus pre zber materiálu pre útulky, či Charity bus pre zber potravín obchádzali všetky mestské časti Košíc.

 


© Dispecer

Pevne veríme, že ste uplynulý neľahký rok prežili najmä v čo najväčšom zdraví a v mene celého tímu imhd.sk prajeme šťastný, úspešný a lepší nový rok 2022!

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: LUKYmhd #20:
Možno celkom dobrý nápad s tým limitom.
Môžete to navrhnúť poslancom NR SR. Nesrandujem. Pozrite si, ktorí poslanci to mali v programe, alebo aspoň majú k tomu blízko (teda nie detské psychologičky alebo chirurgovia a podobne). Vyberte si do 10 z nich. Popíšte do 5 viet celý prípad a váš návrh na zmenu zákona a pošlite mail každému z nich.

Takto dáte správe váhu: píšte normálne, teda s diakritikou, nie dlhými vetami a bez znamienka ".." o ktorom žiadny človek netuší, čo vlastne znamená. Začnite pozdravom "Vážený pán poslanec,". Nechajte to celé niekomu skontrolovať na zrozumiteľnosť. Pripojte "S úctou,", podpíšte sa, uveďte telefónne číslo. Dobre napísané správy poslanci čítajú, mám to overené. Viacerí aj odpovedajú. Na to ich máme, aby sa starali.
Reakcia na: S499.1023 #19:
Ja som o PL a HU vobec nevravel to vraveli iní..ide mi o to ze realne nam hrozi ze nepridu ziadne nove elektricky pretoze podla mna Skodovka to robi naschval chce silou mocou dodat elektricky sem tak hlada sposob /samozrejme v ramci zakona/ ako to natahovat. Moja otazka je uplne jednoducha...prečo sa neda zmenit zakon či vyhlaška ohladne VO tak že ak niekto 3 krat po sebe pravoplatne vyhra sutaz tak jednoducho uz nebude mozne sa odvolat? To je taky problem? A co spravime ak nam ziadne elektricky kvoli Skodovke nedojdu lebo prideme o EU fondy? Vidis do toho hlbsie? prosim vysvetli..ja to vidim tak. Neviem co je presne konkretne problem v tomto vidim len ze dookola sa tocime v odvolavackách.
Reakcia na: mi.v #17:
Neviem, ako by sa mal konkrétne upraviť zákon o VO, narážam na to, že šotouši Xdobo, LukaMHD a spol. na to pozerajú z diaľky a v skutočnosti v HU a PL dochádza k takým istým obštrukciám pri VO ako u nás.
Jediná cesta je poriadne písať zadávaciu dokumentáciu.
Reakcia na: 110mat110 #14:
"Upravit zakon o VO tak, aby UVO mohol proaktivne hladat chyby pred zacatim VO (...)"
Toto môže ÚVO robiť už dnes (viď Prešov a jeho elektrobusy), netreba meniť zákon.
Reakcia na: S499.1023 #16:
Aj ja by som upravil zákon o VO, ale neviem presne ako, lebo sa nevyznám v tej oblasti.

S499, mohli by ste nám napísať, kadiaľ vedie cesta z takýchto obštrukcií podľa vášho pohľadu?

Pre 110mat110: videl som konanie, kde tri kolá nestačili proti "našim ľuďom". Nakoniec vyhrala firma, ktorá reálne vedela projekt dodať lacno a nedala žiadny úplatok, ale bol to tuhý boj a to víťazstvo bolo malý zázrak. Neviem, či by spravodlivosť zvíťazila, keby sa tam nedalo do nekonečna pripomienkovať, až dokým to mafiáni neprehrali.
Reakcia na: xdobo #15:
Mládenci, čo to trepete?
Reakcia na: mi.v #13:
zaujimave ze napr v takom polsku sa to nestava takmer ziadne odvolavacky v madarsku to iste... zazracne krajiny ? asi nie maju na to zakony a funguje to tam vsetko celkom inac ako u nas.. my sme tak neschopna krajina ze nevieme ani od vlastnych susedov odkukavat co robia oni.. totalna nemohucnost.. a max amaterizmus ci uz poriadny zakon o VO ci stavebny ci ine nic nedokazeme spravit.. vladu mafie a zlodejov vystriedala vlada neschopakov a amaterov ,pozbierancov z ulice (olano a pod)
Reakcia na: mi.v #13:
Upravit zakon o VO tak, aby UVO mohol proaktivne hladat chyby pred zacatim VO a nasledne aby namietky museli byt zhrnute na jedinu namietku, ku ktorej sa raz UVO vyjadri. Namietky voci rozhodnutiu UVO uz cez sud. Vyhli by sme sa faktickym chybam vo VO a nekonecnemu odvolavaniu
Reakcia na: LUKYmhd #12:
Nuž, poraďte všetkým, čo navrhujete robiť. Obmedzujúca podmienka: v rámci demokracie.

Vaše prvé navrhované riešenie, aby úrad porušil zákon, je pekné, ale hodí sa do diktatúry. Nebojte sa, aj tá raz príde, ale zatiaľ si na ňu musíte ešte počkať. Máte pochopiteľne pravdu, v diktatúrach idú štátu niektoré vybavovačky ľahšie. 🙂
Reakcia na: mi.v #10:
aha cize prideme o eu fondy lebo skodovka robi obštrukcie to je naco dobre? Opakujem 3 krat uz Pesa pravoplatne vyhrala a skodovka stale cosi namieta a tak nam hrozi ze nepridu ziadne nove elektricky..to je podla vas v poriadku?
Reakcia na: veteran #9:
Dokončovali sa PUM KSK a PUM PSK a zároveň sa pripravilo PDO KSK. V zásade je pripravená aj tarifa a prepravný poriadok ako aj štandardy pre vozidlá. V Prešove sa upratovalo v zastávkach PAD a MHD, nech sú s názvami zjednotené. V regióne okolo Gelnice (?) sa upratovalo v linkách PAD.

Pripravuje sa obstarávanie na dispečing IDS a informačné systémy, financovať by to chceli z eurofondov.

Disclaimer: Stručne som spísal, čo som si spomenul. Je možné, že niektoré veci si nepamätám dobre.
Reakcia na: LUKYmhd #6:
Úrad môže robiť iba veci, ktoré mu povoľuje zákon. Ak právnici Škodovky vedia nájsť ďalšie argumenty, ktoré úrad nemôže odmietnuť ako neopodstatnené, úrad musí v konaní pokračovať.
Na druhej strane veci, takto to musí byť, aby sa rôzne korupčné prípady neuzatvárali v prospech "našich ľudí" len preto, že úrad klepne namietajúcej strane po prstoch, ako by ste to radi videli Vy.
Ostrím kuker na sekciu „Zo života mesta, DP a IDS Východ“ a od IDS Východ ani zmienka 😁

Dialo sa tam v roku 2021 vôbec niečo prevratné a hmatateľné (čo nie je pred verejnosťou partizánsky utajené)?

Lebo web tejto ustanovizne v značnom rozsahu len recykluje TS dopravcov a inak uvádza len samé „je zámerom“, „bude“, „plánuje sa“, „dôjde k“...
Ďakujem všetkým za postrehy, zapracoval som to. 🙂
Troška pomôžem s reklamami,
#521 od 10/2021 nemá reklamu,
#5720 od 12/2021 má reklamu na Tobireal
A ešte vám tam chýba #5102
to naozaj budeme cakať na to kým nám prepadnu peniaze z eu fondov na nove električky? prečo tej škodovke urad neklepne po prstoch? ved ked uz 3x neuspeli tak logicky ze uz neuspeju tak by sa to malo nejak upravit tak aby uz skodovka nemohla podat namietky.
Reakcia na: Corey #4:
Opravil by som aj nejasnú spodnú časť tabuľky v odstavci "Jazdené vozidlá", kde sa bunky neprestriedavajú medzi sivou a bielou, ale občas to popletú - na riadku s #8905 by mala ísť v stĺpcoch 2, 6, 7 (alebo aspoň v stĺpci 2) biela a nie druhá sivá.
Len drobna chyba co sa tyka reklam. CVR OC Galeria je na voze #4741 nie #4742 🙂
Ešte by som spomenul, že niektoré autobusy boli pristavené ako odberové testovacie miesta a inokedy na charitatívne zbierky (raz potrieb pre psí útulok a inokedy potravín pre ľudí v núdzi).

Rozšírenia električkovej siete po desiatkach rokov sme sa nedočkali, projekt trate na letisko stojí na súdnych sporoch o pozemky a bol označený ako rizikový:
https://www.aktuality.sk/clanok/900372/elektricka-rozpracovane/

Starší článok s výkresom:
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22326413/ziga-projekt-elektrickovej-trate-na-kosicke-letisko-stoji-pre-pozemky.html
Potešil ma nesplnený cieľ kúpiť 5 elektrobusov. Myslím, že niektoré ciele je naozaj lepšie nesplniť. 🙂