Mimoriadna výluka električkovej dopravy (10.4.2021)

Na linkách 6, 9, R1, R2 a R3 budú v sobotu premávať autobusy.

Z dôvodu opravy jednej z meniarní dôjde v sobotu 10. apríla 2021 k výluke električkovej dopravy na linkách 6 9 R1 R2 R3.

Zastávky náhradnej autobusovej dopravy:

 

Linka 6

 
zastávka smer Staničné námestie smer Námestie Maratónu mieru
Námestie Maratónu mieru obratisko linky 6 na Železničnej ulici na konci Hlavnej ulice
Radnica Starého mesta električková zastávka električková zastávka
Amfiteáter zastávka liniek 12 19 smer Nová nemocnica náhradná zastávka na úrovni električkovej zastávky
Nová nemocnica náhradná zastávka na Triede SNP zastávka liniek 12 18 19 55
Kino Družba električková zastávka električková zastávka
Magistrát mesta Košice náhradná zastávka na Triede SNP náhradná zastávka na Triede SNP
Bernolákova náhradná zastávka na Triede SNP náhradná zastávka na Triede SNP
Spoločenský pavilón zastávka linky 10 smer centrum náhradná zastávka na Triede SNP
Kruhový objazd, Trieda SNP - neobsluhovaná
SOŠ automobilová zastávka liniek 10 20 23 25 32 52 zastávka liniek 10 20 23 25 32 52
Idanská električková zastávka električková zastávka
Jánošíkova električková zastávka električková zastávka
Krajský súd zastávka liniek 10 20 23 32 52 71 72 električková zastávka
Dom umenia zastávka liniek 10 15 16 20 23 32 52 71 72 neobsluhovaná
Námestie osloboditeľov zastávka liniek 16 23 25 71 72 zastávka liniek 10 15,16 20 23 32 52 71 72
Senný trh zastávka liniek 16 23 25 71 72 zastavuje na zastávke Jakabov palác
Staničné námestie konečná autobusová zastávka zastávka linky 24

 

 

 

 

Linka 9

 
zastávka smer Havlíčkova smer Važecká
Važecká zastávka liniek 28 52 zastávka liniek 28 52
Rovníková zastávka liniek 28 52 zastávka liniek 28 52
Ladožská zastávka liniek 28 52 zastávka liniek 28 52
Dneperská zastávka liniek 19 52 zastávka liniek 19 52
Levočská zastávka liniek 19 52 náhradná zastávka na úrovni električkovej zastávky
VSS, križovatka náhradná zastávka na Južnej triede - zastávka liniek 12 54 zastávka linky 54 smer Madridská
Autocamping náhradná zastávka na Rastislavovej ulici náhradná zastávka na Rastislavovej ulici
Rozvojová električková zastávka električková zastávka
Železníky, križovatka na úrovni električkovej zastávky na úrovni električkovej zastávky
Alejová, gymnázium zastávka liniek 34 54 zastávka liniek 34 54
Kruhový objazd, Trieda SNP neobsluhovaná -
Kruhový objazd, Alejová - neobsluhovaná
Spoločenský pavilón náhradná zastávka na Triede SNP zastávka linky 10 smer centrum
Bernolákova náhradná zastávka na Triede SNP náhradná zastávka na Triede SNP
Magistrát mesta Košice náhradná zastávka na Triede SNP náhradná zastávka na Triede SNP
Kino Družba električková zastávka električková zastávka
Nová nemocnica zastávka liniek 12 18 19 55 náhradná zastávka na Triede SNP
Amfiteáter náhradná zastávka na úrovni električkovej zastávky zastávka liniek 12 19 smer Nová nemocnica
Radnica Starého mesta električková zastávka električková zastávka 
Námestie Maratónu mieru na konci Hlavnej ulice zastávka liniek 17 19 36 smer Nová nemocnica
Bocatiova električková zastávka električková zastávka 
Poliklinika Sever električková zastávka električková zastávka
Okresný úrad električková zastávka električková zastávka
Havlíčkova zastávka linky 14 zastávka linky 14

 

 

 

Linka R1

Zastávka Stanovište autobusu  
smer Vstupný areál U. S. Steel
Stanovište autobusu 
smer Staničné nám.
Staničné námestie zastávka linky 24 pri nástupištiach električiek výstupná autobusová zastávka
z Senný trh zastávka Jakabov palác zastávka liniek 16 17 19 21 23 24 25 33 pred McDonald's
Námestie osloboditeľov zastávka pri hoteli Hilton zastávka liniek 16 21 23 25 71 72
Dom umenia nezastavuje sa zastávka liniek 10,15 16 20 23 25 32 52 71 72
Krajský súd električková zastávka zastávka liniek 10 20 23 25 32 52 71 72
Zimný štadión električková zastávka električková zastávka
Idanská električková zastávka električková zastávka
SOŠ automobilová zastávka liniek 10 20 23 25 32 52 zastávka liniek 10 20 23 25 32 52
Moldavská, obchodné centrá zastávka liniek 11 20 21 23 25 52 56 zastávka liniek 11 20 21 23 25 52 56
OC Optima zastávka liniek 20 21 23 25 52 56 zastávka liniek 20 a 52
z Perešská zastávka liniek 20 21 23 25 52 56 zastávka liniek 20 21 25 52 56
z Poľov, rázcestie zastávka liniek 21 52 zastávka liniek 21 52
z Ludvíkov Dvor zastávka liniek 21 26P 52 56 zastávka liniek 21 26P 52 56
Valcovne U. S. Steel zastávka liniek 26P 52 56 zastávka liniek 26P 52 56
Vstupný areál U. S. Steel výstupná autobusová zastávka zastávka linky 26

 

 

 

Linka R2

 
zastávka smer Vstupný areál U. S. Steel smer Važecká
Važecká zastávka liniek 28 52 zastávka liniek 28 52
Rovníková zastávka liniek 28 52 zastávka liniek 28 52
Ladožská zastávka liniek 28 52 zastávka liniek 28 52
Dneperská zastávka liniek 19 52 zastávka liniek 19 52
Levočská zastávka liniek 19 52 náhradná zastávka na úrovni električkovej zastávky
VSS, križovatka náhradná zastávka na Južnej triede - zastávka liniek 12 54 zastávka linky 54 smer Madridská
Autocamping náhradná zastávka na Rastislavovej  náhradná zastávka na Rastislavovej 
Rozvojová električková zastávka električková zastávka
Železníky, križovatka náhradná zastávka na úrovni električkovej zastávky náhradná zastávka na úrovni električkovej zastávky
Alejová, gymnázium zastávka liniek 34 54 zastávka liniek 34 54

Kruhový objazd, Moldavská

neobsluhovaná -
Kruhový objazd, Alejová - neobsluhovaná
Moldavská, OC zastávka liniek 20 23 25 52 56 zastávka liniek 20 23 25 52 56
OC Optima zastávka liniek 20 23 25 52 56 zastávka liniek 20 23 25 52 56
Perešská zastávka liniek 20 23 25 52 56 zastávka liniek 20 23 25 52 56

Poľov, rázcestie

zastávka liniek 52 56 zastávka liniek 25 52 56
Ľudvíkov dvor zastávka liniek 52 56 zastávka liniek 52 56
Valcovne, U. S. Steel zastávka liniek 52 56 zastávka liniek 52 56
Vstupný areál, U. S. Steel výstupná autobusová zastávka zastávka linky 26

 

 

 

Linka R3

 
zastávka smer Vstupný areál U. S. Steel smer Havlíčkova
Havlíčkova zastávka linky 14 zastávka linky 14
Okresný úrad električková zastávka električková zastávka
Poliklinika Sever električková zastávka električková zastávka
Bocatiova električková zastávka električková zastávka
Námestie Maratónu mieru zastávka liniek 17 19 36 smer Nová nemocnica na konci Hlavnej ulice
Radnica Starého mesta električková zastávka električková zastávka
Amfiteáter zastávka liniek 12 19 smer Nová nemocnica  náhradná zastávka na úrovni električkovej zastávky 
Nová nemocnica náhradná zastávka na Triede SNP zastávka liniek 12 18 19 55
Kino Družba električková zastávka električková zastávka

Magistrát mesta Košice

náhradná zastávka na Triede SNP náhradná zastávka na Triede SNP

Bernolákova

náhradná zastávka na Triede SNP náhradná zastávka na Triede SNP

Spoločenský pavilón

zastávka linky 10 smer centrum náhradná zastávka na Triede SNP

Kruhový objazd, Trieda SNP

- neobsluhovaná
Kruhový objazd, Moldavská neobsluhovaná -
Moldavská, OC zastávka liniek 20 23 25 52 56 zastávka liniek 20 23 25 52 56
OC Optima zastávka liniek 20 23 25 52 56 zastávka liniek 20 23 25 52 56
Perešská zastávka liniek 20 23 25 52 56 zastávka liniek 20 23 25 52 56

Poľov, rázcestie

zastávka liniek 52 56 zastávka liniek 25 52 56
Ľudvíkov dvor zastávka liniek 52 56 zastávka liniek 52 56
Valcovne, U. S. Steel zastávka liniek 52 56 zastávka liniek 52 56
Vstupný areál, U. S. Steel výstupná autobusová zastávka zastávka linky 26

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.