Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov

Základné údaje o projekte

Projekt Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov nadväzuje na rozsiahle modernizačné projekty IKD, MEU a MET, a to modernizáciou autobusových zastávok a ich mobiliáru v dôležitých prestupných uzloch. Cieľom projektu je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Realizáciou projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov sa zabezpečí modernizácia infraštruktúry autobusových zastávok, kde je vysoká frekvencia cestujúcich, oznamovacími prostriedkami - osadením moderného označníka zastávky a LED informačných tabúľ s príslušenstvom, stavebnými úpravami zastávok, teda čakacích a nástupných plôch pre cestujúcich s vytvorením bezbariérového prístupu na zastávky, ako aj úpravami pozemných komunikácií v miestach zastávok.

Investor Mesto Košice
Náklady na projekt a výstavbu 987 550,96 € bez DPH
Termín výstavby 4/2017 - 7/2019
Financovanie Operačný program Doprava – Kohézny fond EÚ (85 %), štátny rozpočet SR (10 %), Mesto Košice (5 %)

Popis projektu

Projekt počítal s 29 zastávkami v šiestich mestských častiach. V uzle Staničné námestie bol umiestnený jeden veľký, obojstranný, 15-riadkový displej v priestore medzi nástupnými plochami zastávok a staničnou budovou železničnej stanice Košice. Na zvyšných zastávkach boli inštalované najmä 6-riadkové a 3-riadkové odchodové tabule. Stavebné úpravy zastávkových ník pokračujú v nastúpenom trende riešením povrchu ako betónového s osadením odvodňovacieho zľabu a obrubníka kasselského typu.

Zastávka Smer Tabule Označníky Koše
Staničné námestie Nám. Maratónu mieru 1 ks (16-riadková obojstranná) 5 ks 5 ks
Nám. osloboditeľov
Palackého
Mlynská bašta
Spaľovňa
Námestie osloboditeľov Palackého 3 ks (6-riadkové) 3 ks 3 ks
Senný trh
Krajský súd
SOŠ automobilová Spoločenský pavilón 3 ks (6-riadkové) 3 ks 3 ks
Krajský súd
Námestie Maratónu mieru Radnica Starého mesta 1 ks (3-riadková) 1 ks 1 ks
Dom Umenia
Námestie osloboditeľov 2 ks (3-riadkové) 2 ks 2 ks
Stará nemocnica
Krajský súd SOŠ automobilová/Ružová, OC Galéria 1 ks (3-riadková) 1 ks 1 ks
Mier
Tesco, Džungľa 2 ks (3-riadkové) 2 ks 2 ks
Tomášikova
Amfiteáter
Nová nemocnica 2 ks (3-riadkové) 2 ks 2 ks
Obchodná akadémia
Stará nemocnica Dom umenia 1 ks (3-riadková) 1 ks 1 ks
Nová nemocnica
Hlavná pošta 2 ks (3-riadkové) 2 ks 2 ks
Sokolovská
Spoločenský pavilón SOŠ automobilová 1 ks (3-riadková) 1 ks 1 ks
Zupkova Mier 1 ks (3-riadková) 1 ks 1 ks
Miestny úrad KVP Poliklinika KVP/Moskovská 1 ks (3-riadková) 1 ks 1 ks
Hlavná pošta
Nová nemocnica 2 ks (3-riadkové) 2 ks 2 ks
Slovenský rozhlas
Magistrát mesta Košice Krajský súd 2 ks (3-riadkové) 2 ks 2 ks
  Hodonínska
Železníky Stará nemocnica 1 ks (3-riadková) 1 ks 1 ks

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.