Terminál integrovanej osobnej dopravy Moldava nad Bodvou

Základné údaje o projekte

Projekt Terminál integrovanej osobnej dopravy (TIOP) Moldava nad Bodvou je pilotným projektom v rámci budovania integrovaného dopravného systému v Košickom kraji. Jeho primárnou úlohou je integrovať koľajovú dopravu s nekoľajovou na základe takzvaných prestupov hrana-hrana. 

Investor Železnice Slovenskej republiky, a. s. 
Projektant SUDOP Trade, spol. s r. o.  
Zhotoviteľ TSS Grade, a.s., Koľajové a dopravné stavby, spol. s.r.o. 
Termín realizácie 2014 - 30.9.2015
Náklady 5 604 593 € bez DPH 
Financovanie Operačný program Doprava - Kohézny fond EÚ (85 %), štátny rozpočet SR (10 %), Mesto Košice (5 %)

Popis projektu

Areál terminálu je situovaný východne od intravilánu mesta, na predĺžení Kalvínskej ulice, približne 250 metrov od bývalej autobusovej stanice. Toto umiestnenie bolo dané polohou železničnej trate 168 Moldava nad Bodvou - Medzev a pripravovanej preložky cesty II/550 (obchvat Moldavy nad Bodvou). Súčasťou terminálu je dvojkoľajná železničná zastávka Moldava nad Bodvou mesto. Pri jednej z koľají je umiestnené nástupište s celkovou dĺžkou 130 metrov. Celková užitočná dĺžka koľají v zastávke je 250 metrov. 

Autobusová stanica situovaná vedľa železničnej zastávky pozostáva zo siedmich nástupíšť, ktoré zdieľajú prestrešenie spolu so železničným nástupišťom. Jej súčasťou dve výstupné plochy a odstavisko autobusov s kapacitou 10 vozidiel. Zásadným integračným prvkom terminálu je spoločná technologicko-prevádzková budova. Jej súčasťou je čakáreň pre cestujúcich, sociálne zariadenia a výdajňa cestovných lístkov. V blízkosti odstavnej plochy pre autobusy je situované parkovisko pre osobné automobily. Jeho kapacita spolu s parkovacími priestormi pred budovou (krátkodobé státie, taxi a miesta pre telesne postihnutých) je 83 miest. Východne od budovy terminálu sa nachádzajú stojany pre 120 bicyklov.


Aktuálny stav projektu

Projekt TIOP Moldava nad Bodvou sa skladal z dvoch častí - prípravy projektovej dokumentácie a samotnej realizácie stavby. Prípravu projektovej dokumentácie vysúťažila spoločnosť SUDOP Trade, spol. s.r.o., realizáciu stavby podľa spracovanej dokumentácie zhotovilo konzorcium spoločností TSS Grade, a.s. a Koľajové a dopravné stavby, spol. s.r.o.

Terminál bol odovzdaný do užívania spolu so začiatkom platnosti GVD 2015/16, teda 13. decembra 2015. ZSSK tu v pracovné dni zaviedla 7 párov vlakov obsluhovaných motorovými jednotkami radu 813. Počas voľných dní je ponuka znížená na šesť párov. Pôvodná koncepcia grafikonu však počítala s niekoľkými ďalšími pármi osobných vlakov, ktoré mali premávať od vyhlásenia. K ich spusteniu však nikdy nedošlo, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR si ich prevádzku podmieňovalo zrušením súbežných autobusových spojov. Tie však nebolo možné zrušiť, nakoľko obsluhovali iné časti mesta, než vlak.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.