Prvá etapa modernizácie električkových tratí získala ocenenie v súťaži Stavba roka 2018
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Porota ocenila celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva.

Modernizácia električkových tratí, 1. etapa (ďalej len MET 1) získala toto ocenenie vzhľadom na niekoľko bodov:

Významný celospoločenský prínos modernizáciou verejnej dopravy v Košiciach

V rámci projektu MET 1 boli zrekonštruované úseky električkových tratí, ktoré boli naposledy kompletne rekonštruované v 80-tych rokoch, a teda ich rekonštrukcia bola nevyhnutná. Okrem toho sa zmien dočkali tri meniarne - meniareň D (pri Novej nemocnici) bola zrekonštruovaná a meniarne A, E (Havlíčkova, Vozovňa Bardejovská) boli vybudované nanovo. Takáto rozsiahla rekonštrukcia sa však nikdy nezaobíde bez komplikácií, a tak to je aj v tomto prípade. Niektoré z týchto komplikácií však trápia Košičanov už teraz, niektoré začnú trápiť o niekoľko rokov a sú problémom aj do budúcna.


Novostavba meniarne A zakrývajúca historickú budovu UVLF

„Optimálne využitie stavebných materiálov a technológií a vysoká kvalita realizácie stavebného diela“ po košicky

Rekonštrukcia sa však od začiatku, teda od návrhu riešenia, nezaobišla bez chýb. Najviditeľnejším problémom je nevhodné rozmiestnenie stožiarov trolejového vedenia, ktoré komplikujú život najmä chodcom, keďže sa na mnohých miestach nachádzajú na chodníku. Taktiež vozidlá zimnej údržby nedokážu chodníky plnohodnotne odhrnúť od snehu. Ďalším nešvárom rekonštrukcie je napríklad zle navrhnutá nástupná zastávka v obratisku Botanická záhrada, ktorá je umiestnená v ľavotočivom oblúku. Situácia bola vyriešená zastavovaním električiek typu Vario v rovnej časti nástupišťa pre zabezpečenie bezpečného nástupu. Na ostatné električky sa to vzhľadom na ich dĺžku nevzťahuje a prístup do vozidla je značne sťažený. Z „menších nedostatkov“ môžeme spomenúť ešte neklopené oblúky na Štúrovej ulici, vďaka ktorým električka nemôže dosiahnuť vyššiu rýchlosť, a teda lepšiu konkurencieschopnosť voči autobusom.


Pristavovanie električiek Vario LF2+ na zastávke Botanická záhrada

Kapitolou samou o sebe je oddeľovanie električiek od autobusov aj tam, kde by mohli byť prestupy medzi nimi zabezpečené jednoduchšie. Združené zastávky sú štandardom vo všetkých vyspelých systémoch verejnej dopravy, v projekte sa však nachádza jediná zastávka takéhoto typu. Tou je zastávka Kino Družba, kde bola zrealizovaná združená zastávka (mylne označovaná ako Viedenského typu) pre autobusy a električky. Opodstatnenie výberu práve tejto zastávky ako združenej je diskutabilné kvôli polohe v rámci siete, kde by akákoľvek autobusová linka tvorila konkurenciu električkovej doprave. Potenciál združených zastávok bol teda opätovne nevyužitý. Vzhľadom na financovanie tohto projektu z fondov európskej únie, nutnosti akceptovania podmienok financovania z eurofondov, a zároveň kvôli nedostatku financií v mestskej kase je pravdepodobné, že tento problém nebude vyriešený ani v najbližších rokoch. Zdieľané zastávky pre viaceré druhy dopravy sa žiadajú na iných, exponovanejších a prestupne náročnejších zastávkach, napríklad na zastávkach Radnica Starého mesta, Krajský súd, či SOŠ automobilová.


Združená zastávka Kino Družba

Samotné prevedenie rekonštrukcie však prinieslo mnoho nedostatkov. Ani jedna trať nebola odovzdaná do užívania v kvalite, ktorú verejnosť očakávala. Napríklad na uliciach Komenského a Boženy Němcovej je vzhľadom na nerovnosti znížený komfort pri jazde električkou. Tento stav bude vzhľadom na konštrukciu trate pretrvávať až do ďalšej rekonštrukcie, teda zhruba ďalších 30 rokov. Koľajový zvršok na Triede SNP a Moldavskej, resp. Štúrovej ulici realizovala spoločnosť ZUE, ktorá robila v rokoch 2014 a 2015 koľajový zvršok aj v projekte IKD. Ani táto zmena však nepriniesla uspokojivý výsledok, električky Vario LF2+ mali aj po rekonštrukcii týchto tratí problém s jazdou bez výraznejších rýchlostných obmedzení.


Podbíjačka na ul. Boženy Němcovej

Projekt MET 1 zahrňoval aj výmenu stožiarov na tratiach rekonštruovaných v projekte Modernizácia električkových uzlov. Stožiare na ktorých boli osadené mechanizmy na riadenie výhybiek a mazanie koľajníc však vymenené neboli, a tak sa napríklad na ulici Československej armády stále stretneme aj so stožiarmi z prvej polovice 60-tych rokov. Výmena stožiarov zahrňovala aj výmenu trolejového vedenia, ktoré bolo menené už v roku 2015. Životnosť trolejového vedenia je však minimálne 30 rokov.

Vytvorenie komfortných podmienok pre cestujúcich (informačné tabule na zastávkach, prednosť električky na križovatkách)

Všetky zastávky sú po rekonštrukcii vybavené informačnými displejmi, ktoré majú podľa vyťaženosti zastávky tri, alebo šesť riadkov. Umiestnenie displejov však nerešpektuje dĺžku zastávky a často sa stáva, že sú odchody z diaľky nečitateľné, alebo ich prekrývajú prístrešky na zastávkach. Zastávky majú celkovo minimalistický charakter, sú vyhotovené z jednoduchej betónovej dlažby a prefabrikovaných prístreškov mmcité, ktoré ako celok pôsobia lacno. Toto riešenie je v protiklade s trendmi v západnej Európe, kde sa zastávky zhotovujú ako veľkorysé a zohľadňujú vyšší počet cestujúcich v električkovej doprave. Ku prednosti električiek na križovatkách len v krátkosti- na mnohých miestach preferencia aj po niekoľkých mesiacoch stále nefunguje.

Budú ďalšie trate lepšie?

Aj keď projekt MET 1 získal ocenenie, to pri celoeurópskom pohľade len zohľadňuje smutnú slovenskú realitu. Ocenený projekt je totiž v celoeurópskom meradle priemerný a nezachráni to ani zelený koberec z umelej trávy. V konečnom dôsledku okrem displejov na zastávkach a niekoľkých automatov na cestovne lístky totiž nepriniesol uľahčenie cestovania MHD a zakonzervoval pôvodný stav na ďalšie desaťročia. Premárnená bola tiež príležitosť významne zlepšiť architektúru vo verejnom priestore.


Maďarský Miškovec by mohol byť v niektorých ohľadoch košiciam vzorom

Poslednou dobou rezonovalo Košicami rozhodnutie primátora Jaroslava Polačeka, ktorý nariadil zrušiť spracovanie projektovej dokumentácie a rozhodol stavbu MET 2 „rozkúskovať“ na menšie celky. Toto rozhodnutie malo za účelom zvýšiť možnosť čerpania eurofondov na jednotlivé úseky. Dúfame, že prispeje aj ku lepšiemu spracovaniu projektovej dokumentácie, prípadne realizácie rekonštrukcie tratí.


21.6.2019
-afeno-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.