Modernizácia električkového depa

Ilustračné foto © Majo

Základné údaje o výstavbe

Investor: Dopravný podnik mesta Košice, a. s. 

Zhotoviteľ: ?

Projektant: REMING CONSULT, a. s. (Bratislava)

Termín výstavby: 1. etapa- 8/2020 - 6/2022, 2. etapa po roku 2023

Náklady na výstavbu: 36 693 500 € s DPH 

Náklady na projekt: 1 310 736,00 € s DPH

Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra – Kohézny fond EÚ (85 %), štátny rozpočet SR (10 %), vlastné zdroje DPMK (5 %)

Cieľom projektu Modernizácia električkového depa (MED) je rekonštrukcia električkového depa Dopravného podniku mesta Košice pozostávajúca z rekonštrukcie existujúcich objektov a výstavby súvisiacich nových objektov v rámci areálu na Bardejovskej ulici.

Navrhovaná je nová hala ťažkých opráv, halový umývač, rekonštrukcia haly denného ošetrenia, rekonštrukcia jestvujúceho zastrešenia a návrh nového zastrešenia, výmena opotrebovaného koľajiska a výhybiek, ako aj ostatná súvisiaca infraštruktúra a technologické celky.

Modernizácia základných pracovísk je navrhnutá v nasledujúcom rozsahu:

 • Výpravné a odstavné koľajisko 
 • Pracovisko dennej očisty a údržby
 • Prevádzka ťažkej údržby
 • Modernizácia koľajového zvršku a spodku, výhybiek a trakčných zariadení
 • Lokálny kamerový systém

Asanácia sa bude týkať haly s odprašovacím kanálom, skladu horľavín, umyvárne PKD, niekoľkých garáží a skladov, objektov SOUD, skladov a garáží PKD-ÚT, skladov náradia a usadzovacích nádrží.

Postup prác

Projekt bol v roku 2019 rozdelený na 2 etapy. Začiatok 1. etapy je naplánovaný na august 2020, ukončenie na jún roku 2022. Táto etapa zahŕňa rekonštrukciu následovných častí:

1. etapa

Nové koľajisko vo vozovni

Na všetkých modernizovaných koľajách je navrhnutý úplne nový koľajový spodok i zvršok. Koľajnice sú navrhované v profile NT3 a Ph37 na betónových podvaloch alebo na železobetónovej doske s pružným upevnením. Doska bude umiestnená pod výhybkami a nadväzujúcimi oblúkmi s malými polomermi.

Konfigurácia koľajiska zostane v prevažnej miere nezmenená. Výnimkou sú zhlavia odstavných koľají, kde dochádza k navýšeniu minimálneho polomeru oblúkov na 20 metrov. Vjazdová koľaj za hlavnou bránou smerom k umyvárni bude upravená pre plynulejšiu jazdu.

Nové zastrešenie koľajiska

Nové zastrešenie odstavného koľajiska zabezpečí ochranu električiek pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Medzi dvoma prestrešenými odstavnými plochami vznikne prestrešený priestor so šírkou 3,4 metra, ktorý bude slúžiť ako prístupový chodník. Navrhnutá nová oceľová konštrukcia prestreší celkom 5 koľají. Pôvodná hala prestrešujúca osem koľají prejde kompletnou rekonštrukciou. 

Pracovisko dennej očisty a údržby

Pracovisko dennej očisty (umývareň) bude situované v novom objekte postavenom na mieste súčasnej umývarne. Pôjde o jednoloďovú oceľovú halu s prístavkom, v ktorom bude situované zázemie pre zamestnancov. Súčasťou umývacej technológie budú dve nezávisle umývacie linky. Umývanie električiek bude vykonávané dvoma bočnými rotačnými kefami a jednou delenou čelnou.

Hala dennej údržby zostane na svojom doterajšom mieste – súčasná hala prejde rozsiahlou rekonštrukciou. Jej súčasťou bude výmena koľajníc, umiestnenie nového technologického zariadenia pieskovania a vybudovanie nových oceľových lávok na opravu električiek. Súčasne nefunkčný žeriav bude nahradený novým stĺpovým otočným žeriavom s dvojnásobnou nosnosťou (500 kg).

Zmodernizované bude aj trakčné vedenie. Cena prvej etapy je 23 070 000 €

2. etapa

Hala ťažkých opráv

Nová hala ťažkých opráv vznikne v južnej časti areálu vozovne. Zaústených do nej bude celkovo desať koľají, z toho štyri do karosárne, lakovne a brusiarne a šesť do haly pre ťažké opravy. V priestoroch haly sú navrhnuté štyri točne. 

Technológia zahŕňa celkovo desať prevádzkových súborov, z čoho budú tri zabezpečovať výlučne chod zvyšných siedmich.

Prevádzkový súbor Technické prehliadky električiek bude slúžiť na rôzne stupne prehliadok vozidiel- počnúc strednými prehliadkami, končiac generálnymi a mimoriadnymi opravami.

Súbor Opravy karosérií bude zrealizovaný ako samostatné pracovisko stavebne oddelené od zvyšku haly. 

Prevádzkový súbor Povrchová úprava bude pozostávať z priestorov pre prípravu povrchu na lakovanie a priestorov pre samotnú realizáciu lakovania, ktorá sa bude vykonávať v lakovacej kabíne.

Sústruženie dvojkolies je štvrtý prevádzkový súbor, v ktorom sa bude vykonávať obnova jazdného profilu pojazdových kolies. Obnova bude prebiehať bez nutnosti demontáže a celé pracovisko bude z dôvodu jeho prílišnej hlučnosti stavebne oddelené od ostatných.

Súbor Odprašovanie električiek bude fungovať za pomoci stlačeného vzduchu – rozvírený prach bude odsávaný špeciálnym vzduchotechnickým zariadením.

Prevádzkový súbor Opravy podvozkov bude situovaný v samostatnom halovom objekte a bude vybavený dvoma mostovými ťažkotonážnymi žeriavami s nosnosťou 8 ton a výškou zdvihu 8 metrov. Celkovo sa tu bude nachádzať 6 pracovných úsekov – niektoré s montážnou jamou, niektoré bez nej.

Posledný technologický prevádzkový súbor Opravárske dielne bude tvorený nasledujúcimi špecializovanými pracoviskami:

 • oprava pantografov,
 • čalúnnická dielňa,
 • umývanie podvozkov,
 • kováčňa,
 • navarovanie nákolkov kolies a zváranie farebných kovov,
 • obrobňa,
 • oprava trakčných motorov,
 • silnoprúdová elektrodielňa,
 • slaboprúdová elektrodielňa,
 • stolárska dielňa,
 • laminátovňa.
Druhá etapa bude realizovaná v programovom období 2021 - 2027. Jej realizácia má zabrať 21 mesiacov a bude stáť 13 623 500€.


Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.