Vybavovanie žiackych a študentských zliav na školský rok 2015/2016 (od 15.6.2015)

Pre žiakov a študentov: Vybavovanie žiackych a študentských zliav na školský rok 2015/2016.

Žiaci a študenti využívajúci mestskú hromadnú dopravu majú nárok na zľavnenú prepravu. Nárok na zľavnenú prepravu počas budúceho školského 2015/2016 roka, si môžu uplatniť už teraz v Zákazníckom centre na Bardejovskej č. 6 a v Predpredaji na Rooseveltovej č. 3, v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00. DPMK zdôrazňuje, že za aktiváciu BČK je zodpovedný majiteľ karty, teda študent. Ak si študent neaktivuje kartu, nárok na zľavnenú prepravu zaniká.

Čo potrebujete na predĺženie platnosti zľavy na BČK:

Prolongovať nárok na zľavu je možné za nasledovných podmienok:

  • Žiaci stredných škôl majú obdobie platnosti zľavy v BČK nastavené do konca júna. Aby mohla byť využívaná zľava aj počas obdobia letných školských prázdnin a nasledujúci školský rok, je potrebné si ešte v júni predĺžiť nárok na zľavu na školskom termináli aktiváciou karty pre dopravné účely alebo na predajnom mieste DPMK predložením potvrdenia o návšteve školy (nie staršieho ako 30 dní).
  • U žiakov do ukončenia základnej školskej dochádzky, nie je potrebné obnovovať nárok na zľavu, pretože platí počas platnosti karty, resp. do dosiahnutia veku 16 rokov.
  • Vysokoškolákom sa prolongácia nároku za zľavnené cestovanie sa uskutočňuje predložením potvrdenia o návšteve školy na predajnom mieste DPMK, alebo aktiváciou ISIC karty na školskom termináli.
  • Študenti posledných ročníkov stredných a vysokých škôl po ukončení štúdia záverečnými skúškami strácajú nárok na zľavnenú dopravu. Opätovný nárok na zľavu v nasledujúcom školskom roku získajú po predložení potvrdenia o zápise na ďalšie štúdium. Nepostačuje potvrdenie o prijatí. Ostatní študenti majú nárok na zľavnenú prepravu do dňa platnosti zľavy nastavenej na BČK.

Pre aktiváciu je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy (nie staršie ako 30 dní) a doklad totožnosti (OP, pas). Prolongáciu nároku na zľavu aj predaj nových kariet vykonávajú v Zákazníckom centre na Bardejovskej č. 6  a v Predpredaji na Rooseveltovej č. 3 

Bližšie informácie o nároku na prepravu za zľavnené cestovné a o podmienkach preukazovania sú uvedené v Tarife DPMK.

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.