Výluka električiek v širšom centre mesta (15.2. - 2.5.2015)
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

V rámci projektu IKD sa od 15. februára 2015 opäť rozširuje rozsah výluky električkovej dopravy Električky nebudú premávať v celom úseku od Železničnej stanice cez Kuzmányho a Nám. Maratónu mieru až po Havlíčkovu.


Ilustračné foto © tbus


V rámci modernizácie električkových tratí sa od nedele 15. februára 2015 opäť rozširuje rozsah výluky električkovej dopravy. Okrem koľajových tratí na Námestí Maratónu mieru, Hviezdoslavovej, Kuzmányho a Štúrovej ulici sa kvôli rekonštrukcii uzatvárajú električkové trate na Štúrovej, Námestí osloboditeľov a Staničnom námestí. K doterajším obchádzkam pribudne aj obchádzková trasa pre autobusové linky prechádzajúce Námestím osloboditeľov. Linky MHD budú premávať nasledovne:

Električková doprava:

  • Linky 27 a R5 nebudú premávať.
  • Linka 3 bude premávať po skrátenej trase Važecká – VSS križovatka – Južná trieda – Námestie osloboditeľov.
  • Linka 4 bude premávať po skrátenej trase Socha Jána Pavla II. – VSS križovatka – Južná trieda – Námestie osloboditeľov.
  • Linka 6 bude premávať po skrátenej trase Idanská – Moldavská cesta – Trieda SNP – Amfiteáter
    • V úseku Staničné nám. – Nám. osloboditeľov – Moldavská – Spoločenský pavilón bude nahradená linkou X6.
    • Pri cestovaní medzi centrom mesta a Terasou odporúčame využiť linky X6 a 10 a prestup na linky 6 9 R4 a R7 na zastávke Spoločenský pavilón.
    • Mimo času premávky linky 6 budú v úseku Spoločenský pavilón – Amfiteáter premávať posilnené linky 9 R4 a R7.
  • Linka 9 bude premávať po zmenenej trase Važecká – VSS, križovatka – Alejová – Trieda SNP – Amfiteáter – Technická univerzita – Botanická záhrada a späť. 
    • V úseku Amfiteáter – Havlíčkova bude nahradená linkou X9. Medzi linkami 9 a X9 odporúčame využiť prestup na zastávke Amfiteáter.
  • Linka R1 bude nahradená novými spojmi na linkách R4 R6 a R7 s prestupom na zastávke Spoločenský pavilón na linky X6 a 10
    • Pri cestovaní v úseku Staničné nám. – U. S. Steel odporúčame kvôli obchádzke náhradných autobusových liniek cestovať s dostatočnou časovou rezervou.
  • Linka R3 bude nahradená spojmi na linkách R4 s prestupom na linku X7 na zastávke Botanická záhrada, alebo na linke R7 s prestupom na linku X9 na zastávke Amfiteáter.
  • Náhradnú dopravu za električky zabezpečia autobusové linky X6 X7 a X9(Podrobnú trasu nájdete na konci oznamu.)
  • Električkové linky R2 R4 R6R8 budú premávať bez zmien. Na linke 5 bude v celej trase premávať autobus.

Autobusová doprava:

Obchádzkové trasy autobusových liniek:


Zobraziť obchádzkové trasy na väčšej mape

  • Autobusové linky premávajúce cez Námestie osloboditeľov smerom k Domu umenia a Krajskému súdu premávať po obchádzkovej trase cez ulice Roosveltova - Pribinova - Mojmírova - Galenova - Kuzmányho. V tomto smere sa mení aj umiestnenie zastávok MHD nasledovne:
    • Dočasná zastávka Senný trh (platí len pre linky X6 a X7) v smere na Námestie osloboditeľov bude na Roosveltovej ulici pri parku na Drevnom trhu.
    • Dočasná zastávka Námestie osloboditeľov bude na križovatke Hlavnej a Roosveltovej ulice (pri "Mladosti"). Dočasná zastávka pre linku 11 bude na Južnej triede pri hoteli Centrum.
    • Naviac bude zriadená zastávka Dom umenia pre všetky autobusové linky premávajúce k zastávke Krajský súd. Umiestená bude na Timonovej ulici (pri Teledome).
  • Autobusové linky premávajúce medzi zastávkami Krajský súd (dočasne zriadená zastávka v smere do centra) a Dom umenia budú naďalej premávať odklonom cez ulice Žižkova – Kukučínova – Rastislavova.
  • Linka 24 v smere do Spaľovne, linka 33 v smere do Krematória a linka 29 v oboch smeroch vynechá zastávku Námestie osloboditeľov.
  • Linka 30 bude skrátená po Staničné námestie (vynechá zastávku Námestie osloboditeľov).
  • Upravujú sa trasy liniek 31 a 32, ktoré si vymenia trasy:
    • Linka 31 bude premávať po skrátenej trase Vyšné Opátske – Námestie osloboditeľov a späť.
    • Linka 32 bude premávať po predĺženej trase Košická Nová Ves – Námestie osloboditeľov – Myslava, Maša.
  • Linka 20 nebude premávať, jej spoje budú nahradené novými spojmi na linke 32.
  • Linky 13 17 19 22 36 a 57 budú aj naďalej premávať po obchádzkových trasách kvôli uzávierke Námestia Maratónu mieru.
  • Od 8. marca bude uzavreté aj obratisko na Staničnom námestí.
  • Vzhľadom na nové obmedzenia v MHD sa upravujú aj odchody na linkách 10 11 20 20L 21 23 24 25 26P 29 30 31 32 33 51 52 56 71 a 72

Cestujúcim odporúčame, aby svoje cesty MHD plánovali a realizovali kvôli odklonom a prestupom s dostatočným časovým predstihom.

Za spôsobené komplikácie sa Dopravný podnik mesta Košice cestujúcej verejnosti ospravedlňuje.

Trasa a zastávky linky X6:

Zastávky linky X6

Stanovište smer Staničné námestie

DP mesta Košice zastávka liniek 10 32 34 a 54 na Bardejovskej ulici
Spoločenský pavilón autobusová zastávka liniek 10 32 34 a 54 na Triede SNP
SOŠ automobilová zastávka liniek 10 11 20L 21 23 25 32 52 a 56 na Moldavskej
Idanská električková zastávka
Zimný štadión električková zastávka
Krajský súd dočasná autobusová zastávka pri Steel Aréne
Dom umenia autobusová zastávka liniek 10 11 15 16 20L 21 23 25 32 52 56 71 72 na Štúrovej
Námestie osloboditeľov autobusová zastávka liniek 16 21 23 25 71 72 na Štúrovej
z Senný trh autobusová zastávka liniek 13 16 17 19 21 23 24 25 33 pri McDonalds
Staničné námestie stanovište "A" pred vjazdom do obratiska

Zastávky linky X6

Stanovište smer DP mesta Košice

Staničné námestie stanovište "A" pred vjazdom do obratiska
Jakabov palác autobusová zastávka liniek X7 13 16 17 19 21 23 24 25 29 33 71 72 na Ulici Protifašistických bojovníkov
z Senný trh dočasná zastávka pri parčíku na Drevnom trhu
Námestie osloboditeľov dočasná zastávka na križovatke Hlavnej a Roosveltovej ulice
Dom umenia dočasná zastávka na Timonovej ulici pri Teledome
Krajský súd autobusová zastávka liniek 10 11 20L 21 23 25 32 52 56 71 72 na Štúrovej
Zimný štadión električková zastávka
Idanská električková zastávka
SOŠ automobilová električková zastávka
Spoločenský pavilón električková zastávka liniek 6 9 R4 a R7
DP mesta Košice zastávka liniek 10 32 34 a 54 na Bardejovskej ulici

z - zastávka na znamenie

Trasa a zastávky linky X7:

Zastávky linky X7

Stanovište smer Staničné námestie

Havlíčkova električková zastávka
Krajský úrad zastávka na liniek 12 18 a 55 na Hlinkovej ulici
Botanická záhrada zastávka na linky 12 na Ulici B. Němcovej
Technická univerzita električková zastávka
Zimná električková zastávka
Radnica Starého mesta električková zastávka na ulici Československej armády
Radnica Starého mesta autobusová zastávka liniek 17 a 36 na Moyzesovej ulici
Slovenský rozhlas autobusová zastávka linky 12 na Moyzesovej ulici za križovatkou s Poštovou
Alžbetina, Rektorát UPJŠ autobusová zastávka linky 12 na Moyzesovej ulici
Dom umenia autobusová zastávka liniek 10 11 15 16 20L 21 23 25 32 52 56 71 72 na Štúrovej ulici
Námestie osloboditeľov autobusová zastávka liniek 16 21 23 25 71 72 na Štúrovej ulici
z Senný trh autobusová zastávka liniek 13 16 17 19 21 23 24 25 33 pri McDonalds
Staničné námestie stanovište "A" pred vjazdom do obratiska

Zastávky linky X7

Stanovište smer Havlíčkova

Staničné námestie stanovište "A" pred vjazdom do obratiska
Jakabov palác autobusová zastávka liniek X6 13 16 17 19 21 23 24 25 29 33 71 72 na Ulici Protifašistických bojovníkov
z Senný trh dočasná zastávka pri parčíku na Drevnom trhu
Námestie osloboditeľov dočasná zastávka na križovatke Hlavnej a Roosveltovej ulice
Dom umenia dočasná zastávka na Timonovej ulici pri Teledome
Alžbetina, Rektorát UPJŠ autobusová zastávka linky 12 na Moyzesovej ulici
Slovenský rozhlas autobusová zastávka liniek 17 a 36 na Moyzesovej ulici
Radnica Starého mesta dočasná zastávka na Moyzesovej ulici pred odbočením na Hviezdoslavovu
Radnica Starého mesta električková zastávka na ulici Československej armády
Zimná autobusová zastávka liniek 19 a 22 na Zimnej ulici
Technická univerzita autobusová zastávka linky 12 na Ulici B. Němcovej
Botanická záhrada autobusová zastávka liniek 12 18 a 55 na Watsonovej ulici
Havlíčkova autobusová zastávka linky 14

z - zastávka na znamenie

Trasa a zastávky linky X9:

Zastávky linky X9

Stanovište smer Amfiteáter

Havlíčkova električková zastávka
Krajský úrad električková zastávka
Poliklinika Sever električková zastávka
Námestie Maratónu mieru dočasná zastávka na začiatku Strojárenskej ulice
Radnica Starého mesta električková zastávka na ulici Československej armády
Amfiteáter dočasná výstupná/nástupná zastávka na parkovisku v strede obratiska

Zastávky linky X9

Stanovište smer Havlíčkova

Amfiteáter dočasná výstupná/nástupná zastávka na parkovisku v strede obratiska
Radnica Starého mesta električková zastávka na ulici Československej armády
Radnica Starého mesta autobusová zastávka liniek 17 19 22 a 36 na Bačíkovej ulici
Námestie Maratónu mieru autobusová zastávka liniek 22 a 36 na Továrenskej ulici
Mlynská bašta autobusová zastávka liniek 16 22 25 27 29 36 71 a 72 na Gorkého ulici
Poliklinika Sever električková zastávka
Krajský úrad električková zastávka
Havlíčkova autobusová zastávka linky 14

O prípadných ďalších zmenách a obmedzeniach liniek MHD v súvislosti s modernizáciou električkových tratí Vás budeme priebežne informovať.

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že v prípade otázok je možné kontaktovať dopravcu - Dopravný podnik mesta Košice - nonstop infolinkou na čísle 055/6 407 407 alebo e-mailom na adrese: dpmk@dpmk.sk 

10.2.2015, aktualizované - 29.4.2015
-tbus-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Károj29.4.2015 15:44 #63 Re:
Len tak mimochodom, X7 a X9 na Havlíčkovej už dlhšiu dobu nemajú nástupnú zastávku električkovú, ale autobusovú, kde zastavuje aj 14tka smerom na Mier..
jerry712.3.2015 11:19 #62 Re:
ja len tak mimochodom kuzmanka sa nemala dokoncit koncom roka 2014?rozsiruju sa prace no nikde sa nic nedokoncuje...verim tomu ze je to narocna rekonstrukcia,no ked vidim, ze nerobia na kuzmanke tak to nebude narocnostou, ale dacim inym.ako premna zamna nech zacnu uz aj vrchnu trasu robit no len nech niektore casti uz finisuju sak to katastrofa taka robota...
veteran6.3.2015 16:04  +1#61 Re:
Reakcia na #59 od myslavcan:
Ej, hor sa, sveta proletári,
Ej, hor sa, hladom mučení!
Už nášho hnevu sopka žiari,
To bude výbuch posledný.

Tatranka6.3.2015 15:22 #60 Re:
Reakcia na #59 od myslavcan:
Za toto, by sa nemuseli hanbiť ani propagandisti zo Severnej Kórei...
myslavcan6.3.2015 15:11 #59 Re:
Krásna príloha http://issuu.com/kosicednes/docs/priloha_kosicka_doprava_print?e=15131431/11737056#search

Úplný top je oslavný PR článok o našom novom viceprimátovi takže do troch týždňov bude hotová Kuzmánka. Jedine, že by nebola
hmozdinka6.3.2015 11:52 #58 Re:
mam otazocku neviete aky zvrsok sa ma davat na sturovu a smerom senny trh a stanicu? kuzmanka a hviezdoslavova ma byt zatravnena, v priestoroch zastavky dlazba, ostatna cast IKD trasy sa planuje tiez takto?a co terasa a amfik?
monoblok28.2.2015 0:27 #57 Re:
Tak Thurzova vraj jednosmerka od SN po Postu 2, ako budu chodit busy na stanicu? Nahrady za trolejbusy asi budu riadne meskat, ked bude len jeden pruh popod most pri VSE smer Jumbo.
hmozdinka26.2.2015 21:40 #56 Re:
..a opat dalsie zmeny a obmedzenia, tesme sa http://www.kosice.estranky.sk/clanky/oznamy-a-informacie/info---zmena-organizacie-dopravy-na-krizovatke-sturova---kuzmanyho---zizkova.html
Astor20.2.2015 16:44  +1#55 Re:
Reakcia na #54 od tbus:
Neviem, či je to jeden prípad, dnes som 31čkou cestoval 4x a v zastávke Palackého tam vždy bolo viac ako 5 a aj viac ako 10 ľudí . Samozrejme uznávam, že linka v čase jej premávky na Mašu bola využívaná viac, pretože dnes je pre neeopatčanov (a neštudentov Gymnázia Opatovskej) nepoužiteľná. A takto by linky v MHD nemali fungovať ... Samozrejme, každá linka má primárnu funkciu, ale potom tam sú aj nejaké sekundárne, vedľajšie, a práve tieto L 31 chýbajú ...
Ďalším problémom je to, že 31čky jazdia na NO aj na Opátske iba na otočku a často jazdia s menším meškaním už z východzej zastávky.
tbus20.2.2015 14:48 -1 +1#54 Re:
Reakcia na #53 od Astor:
jeden extrémny prípad z celého dňa nie je v štatistike významný, takže celkovo je to málo
Astor20.2.2015 14:03  +1#53 Re:
Reakcia na #52 od LUKYmhd:
Častejšie ako ja?
Netvrdím, že som nevychytal špičku, avšak ty si hovoril o maximálnom počte 10 ľudí v ŠPIČKE. Teda si sa sekol o 240 %, a to nie je málo ...
LUKYmhd20.2.2015 0:07 -1#52 Re:
Reakcia na #50 od Astor:
Nerozculuj sa..vychytal si špičku...chodim s nou dost často asi z brucha to nepišem kamoško..dosť často chodi prazdna a to ani nie je koniec špičky niekedy...ano niekedy gymplaci ju zaplnia ale to je vsetko tí sa vojdu aj do 19stky takato linka sama o sebe je dost blba a hlavbe vecer uz vozi casto vzduch..pochopim špičku ale inak nema moc vyznam.
tbus19.2.2015 22:11 -1 +1#51 Re:
Reakcia na #50 od Astor:
to nic nemeni na tom, ze jej vyuzitie je pocas vacsiny dna biedne, ak by sa niekto nevosiel, tak o par minut pride klbova 19-ka ktora jazdi 5x za hodinu a ktora je nosnou linkou pre danu zastavku...
Astor19.2.2015 20:04  +1#50 Re:
Reakcia na #36 od LUKYmhd:
A pre tvoju informáciu, dnes na L 31 (6701), odchod 15:13 z Opátskeho na zastávke Gymnázium Opatovská vo voze 34 ľudí, takže žiadnych 5 ani 10 . Druhýkrát sa treba najprv previesť na linke po celej jej trase a potom rozprávať hovadiny
110mat11019.2.2015 5:54 #49 Re:
Reakcia na #47 od Yogi616:
FEI TUKE ma povinne prednasky. Okrem toho, bola to prva prednaska a tam sa patri byt
Dispecer18.2.2015 23:30 #48 Re:
Reakcia na #47 od Yogi616:
Teraz sa trochu zastanem 110mat110... Nie každá škola je ŽU a sú školy, ktoré majú niekde i povinné prednášky.
Yogi61618.2.2015 23:04 #47 Re:
Reakcia na #46 od 110mat110:
Prednášky nie sú povinné.
110mat11018.2.2015 21:07 #46 Re:
Reakcia na #44 od Dispecer:
Uznavam, da sa to napisat aj slusnejsie. Nestihol som prednasku kvoli taxikarovi, ktory takto zablokoval odbocujucu X7 a bol som z toho mierne nazlosteny
Dispecer18.2.2015 18:46 #45 Re:
Reakcia na #44 od Dispecer:
Ale ako pozerám, niekto to odkryl...
Dispecer18.2.2015 18:45 #44 Re:
Reakcia na #43 od Alco:
On si taktiež prečítal pri registrácii podmienky používania. Je mi to ľúto, ale musel som zakročiť, keďže používanie vulgárnych výrazov je u nás zakázané. Ja rozumiem ako to myslel, keby to napísal bez použitia toho slova, tak to vôbec neriešim...

Podmienky pre registrovaných používateľov
6. konať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky
- nepoužívať vulgarizmy a hrubé výrazy

Zdroj: http://imhd.sk/ke/doc/sk/10260/Podmienky-pouzivania.html