Nová stratégia štátu chce zlepšiť verejnú dopravu v Košiciach
 • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Stratégia má podporiť malé aj veľké zásahy do verejnej dopravy, aby bola atraktívnejšia.

Vláda Slovenskej republiky vlani schválila Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, ktorý určuje aj ďalšie smerovanie verejnej dopravy. Strategický plán vypracovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Vláda tak splnila podmienku, aby mohla Slovenská republika čerpať prostriedky z fondov EÚ 2014 – 2020 pre sektor dopravy. Čerpanie eurofondov by totiž nebolo možné bez existencie komplexných plánov na  rozvoj dopravnej infraštruktúry, vrátane plánov udržateľného rozvoja mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy.

Súčasťou dokumentu je aj Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020. Materiál predstavuje základný strategický dokument Slovenskej republiky strednodobého charakteru v oblasti rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy a slúži aj pre potreby implementácie programového obdobia EÚ 2014 – 2020. Zjednodušene povedané, z eurofondov môžu byť podporené len také projekty, ktoré sú v súlade so stratégiou.

Viac ako 200 projektov

Stratégia rozvoja podrobne popisuje východiskový stav, analyzuje stav verejnej dopravy v jednotlivých regiónoch a v mestách nad 70 tisíc obyvateľov, jasne pomenúva aj negatíva súčasnej situácie, zároveň však navrhuje konkrétne opatrenia na zlepšenie a podporu verejnej osobnej a nemotorovej dopravy. Na regionálnej úrovni by základnou kostrou mali byť železničné trate s vysokým potenciálom (minimálne 500 cestujúcich denne), doplnené o prímestskú a regionálnu autobusovú dopravu. V rámci MHD je najdôležitejšia podpora a rozvoj existujúcich dopravných systémov, teda električkovej, trolejbusovej, prípadne autobusovej dopravy. Stratégia rozvoja však za rovnocennú považuje aj nemotorovú, najmä cyklistickú, dopravu.

V prílohe stratégie sú uvedené aj potenciálne projektové zámery a projekty, ktorých je v rámci Slovenska viac ako 200. Je medzi nimi je aj budovanie a modernizácia električkových tratí, trolejbusových tratí, nákup nových električiek a trolejbusov, nákup duobusov, elektrobusov, v oblasti nemotorovej dopravy zas budovanie cyklotrás. Podmienkou je, aby príslušný oprávnený žiadateľ vypracoval úspešný projekt. Podpora bude zabezpečená z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII - nástupca Operačného programu Doprava), resp. z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP – nástupca Operačného programu Bratislavský kraj a Regionálneho operačného programu 2007 – 2013). Z OPII bude financovaná podpora a rozvoj dráhovej dopravy – železničnej dopravy, električkovej dopravy a trolejbusovej dopravy, z IROP dopravy autobusovej a nemotorovej.

Nielen veľké investície, aj malé zmeny pomôžu

Okrem investícií do veľkých projektov sa predpokladajú aj malé opatrenia, ktoré však verejnej osobnej doprave (VOD) môžu značne pomôcť. Mali by sa realizovať úpravy v legislatíve, tak aby verejná doprava mala prednosť pred individuálnou dopravou, stanovené by mali byť garantované štandardy dopravy. Otvoriť by sa mohli aj otázky financovania verejnej dopravy, keďže pre súčasný nedostatok financií nie je zabezpečovaná dostatočná údržba tratí a vozidiel ani adekvátny rozsah dopravy. Dodatočné zdroje by mohli plynúť aj zo spoplatneného parkovania.

Predpokladá sa vytvorenie dopravných autorít, aby sa podarilo naštartovať integrovanú dopravu. Zlepšiť by sa mali aj informácie o doprave poskytované na zastávkach, vo vozidlách, ale aj na internete a v mobilných zariadeniach.

Vo výstavbe sa popri veľkých projektoch plánujú realizovať aj menšie. Pôjde naprílad o zabezpečovanie preferencie dopravy, úpravy zastávok či budovanie prvkov upokojovania dopravy.

Aké projekty sa chystajú v Košiciach?

Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 obsahuje aj prehľad projektových zámerov, ktoré by mali prispieť k jej napĺňaniu. Pri každom projekte je uvedený nositeľ projektu (realizátor), zdôvodnenie projektu a návrh operačného programu, ktorého by projekt mohol byť financovaný. Na prvých miestach sú projekty, ktoré boli vyhodnotené ako potrebné a pripravené na realizáciu pred rokom 2016. Nasledujú príklady projektov, ktorých príprava a začiatok realizácie sú vykonateľné do roku 2016. V Košiciach boli ako prioritné vyhodnotené nasledovné projekty:

Realizátor

Názov projektu

Popis

Návrh OP

DPMK

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach

Súčasné technické zázemie vozovne Bardejovská nevyhovuje nárokom na údržbu a opravy vyššieho počtu električiek dlhších ako 16 m

OPII

DPMK

Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach

 

OPII

Mesto Košice

Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa

Úseky Cintorín - VSS - Barca, kruhový objazd VŠA - VSS - Nad jazerom, Komenského ul. a Zimná ul. - B. Němcovej,

OPII

 Uvádzame aj príklady projektov, ktoré bude potrebné ešte dopracovať:

 • obnova a modernizácia vozového parku trolejbusovej dopravy v Košiciach
 • modernizácia prestupných uzlov a zastávok v Košiciach (uzloch Nám. Maratónu mieru, Amfiteáter, Mier)
 • dobudovanie električkovej siete v Košiciach o prepojovací úsek Námestie Maratónu mieru - Svätoplukova - otočka Staničné nám.
 • modernizácia električkových tratí v Košiciach - 3. etapa (kruhový objazd pri VŠA - Vstupný areál U. S. Steel)
 • zavedenie kapacitnej električkovej dopravy zo sídliska Ťahanovce - prepojenie električkovej trate stavby IKD v úseku - Americká trieda - Magnezitárska cesta - rekreačná oblasť Anička - Kostolianska cesta s napojením do dnešnej električkovej otočky Havlíčkova
 • dobudovanie električkovej siete o úsek Bardejovská - Popradská – Moldavská
 • IKD Košice, Sídlisko Ťahanovce - Terminál Sever - Nám. Maratónu mieru
 • modernizácia a obnova ekologickej formy hromadnej dopravy - trolejbusových tratí v Košiciach
 • oprava, modernizácia a výstavba zastávok MHD
 • dostavba autobusových otočiek v zmysle linkového vedenia
 • obstaranie automatov na predaj cestovných lístkov do vozidiel MHD
 • modernizácia existujúcej alebo výstavba novej autobusovej garáže v juhozápadnej časti intravilánu mesta
 • obnova vozidlového parku autobusov v Košiciach
 • výstavba nabíjacej stanice pre elektrobusy
 • modernizácia centrálneho dopravného dispečingu a elektrodispečingu vrátane plánovania dopravy, sledovania pohybu vozidiel on-line a preferencie vozidiel MHD na svetelne riadených križovatkách

19.1.2015
-Kami-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

orlov2.2.2015 12:05 #21 Re:
Reakcia na #20 od 110mat110:
V paralelnom vesmíre nie je MHD
110mat1101.2.2015 17:30 #20 Re:
Reakcia na #19 od Dispecer:
V paralenom vesmire
Dispecer1.2.2015 16:44 #19 Re:
Reakcia na #18 od 2TheMHDmarek3:
Možno. Raz. Niekedy.
2TheMHDmarek31.2.2015 15:02 #18 Re:
Reakcia na #17 od Yogi616:
Že či je v pláne modernizovať trolejbusy ako celok (trať, vozy...), to som myslel 🙂 🤣
Yogi6161.2.2015 11:14 #17 Re:
Reakcia na #16 od 2TheMHDmarek3:
Ohľadom čoho? 🤣
Myslíš zrušenie trolejbusovej dopravy? Tak to začalo práve dnešným dňom.
2TheMHDmarek31.2.2015 1:48 #16 Re:
Ohľadom modernizácie tratí TD, kedy by mala teoreticky začať?
forest23.1.2015 13:22 #15 Re:
cela strategia do r.2020 zohladnena prehladne v jednotlivych bodoch v tabulke.. http://www.kosice.estranky.sk/clanky/oznamy-a-informacie/info---strategia-rozvoja-verejnej-osobnej-a-nemotorovej-dopravy-do-roku-2020.html
LC21.1.2015 16:03 -1#14 Re:
Reakcia na #1 od Adamcool:
Nemame, este je tam par NE naftovych trolejbusov 🤣

inac pekne slohove cvicenie 🤣
Yogi61621.1.2015 14:43  +1#13 Re:
Reakcia na #12 od shimimi:
Na Ťahanovce cez Dargovských hrdinov? No neviem, ale pokiaľ ja viem, tak električka sa nikdy nespájala so Sídliskom Dargovských hrdinov, ale so Sídliskom KNV.
shimimi19.1.2015 18:50 #12 Re:
Reakcia na #8 od Adamcool:
Tu je ešte povodný plan Koridu, či jak sa to volalo.... http://i.imgur.com/hPUNo1g.jpg

Povodne sudruzi trasovali trať cez Dargovských hrdinov, na Sečovsku cez Palackého na NO
Base19.1.2015 17:57 -1#11 Re:
"modernizácia a obnova ekologickej formy hromadnej dopravy - trolejbusových tratí v Košiciach"
Ta vymenime droty a zaveseňe, ne?
veteran19.1.2015 17:46  +5#10 Re:
Reakcia na #8 od Adamcool:
Plánované je iné trasovanie, nie cez areál magnezitky, ale spod mosta Hlinkova oblúkom vpravo a pozdĺž Dopravnej ulice hore na sídlisko.

Je otázka, či je záujem revitalizovať územie magnezitky, čo tam má vyrásť a či bude potreba to tam obsluhovať električkovou dopravou. Tri roky dozadu prebehla realizácia UŠ Magnetka financovaná pomocou nejakého cezhraničného projektu. Bolo to typické prežieranie peňazí na chlebíčky, minerálky a tony matrošov natlačených na kriedových papieroch s obrovskou gramážou (niečo ako ATTAC, veľa kecov, papierov a výsledok nijaký).

V rámci projektu naplánovali na území magnezitky polyfunkčnú zónu, akurát že natiahnuté trate ju úplne obišli. Trať IKD pozdĺž Dopravnej ulice túto zónu minula z juhu, trať od Kostolianskej (kritizovaná aj na prerokovaní) zo severu, navyše vo výške (po estakáde).

Celé sa to uzavrelo asi tak, že je pekné, že sa to dalo na papier, ale zrejme z toho aj tak nič nebude, lebo je tam strašne veľa neznámych majiteľov pozemkov a zrejme nijaký developer sa do žiadnej výstavby v tejto lokalite tak skoro nepustí.

Takže najprv by bolo dobré ujasniť si budúcnosť celej lokality magnezitky a sídliska Ťahanovce. Inými slovami, nech sa KONEČNE vypracuje nový územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie, lebo ten súčasný je len x desiatok krát aktualizovaný územný plán vypracovaný v sedemdesiatych rokoch a nezohľadňuje zmeny po roku 1989 a potreby súčasnej doby.
Adamcool19.1.2015 17:34 #9 Re:
Reakcia na #8 od Adamcool:
Tak už som si odpovedal 😆 🤣
Adamcool19.1.2015 17:33 #8 Re:
Reakcia na #5 od veteran:
Áno, zle som si prečítal Váš príspevok... 😆

Teda by ma zaujímalo, ako by to malo byť najlepšie... od NMM cez Masarykovu, Stromovú, ŽSR až do areálu bývalej Magnezitky a ďalej krátkym tunelom na Americkú triedu? http://ctrlv.cz/W2n9
veteran19.1.2015 17:13  +2#7 Re:
Pokiaľ by sme zaktualizovali mapku zachytávajúcu stav projektov IDS, IKD, MET k 30.04.2014: http://imhd.sk/ke/media/mn/00000997/Planovane-modernizacie-elektrickovych-trati-MET-a-Integrovany-dopravny-system-IDS-Stav-pripravenosti-projektov-IDS-Kosice-20140430.pdf

...tak to bude vyzerať takto:
http://abload.de/img/2015-01-19-ikd-ke-sta36c3a.jpg
forest19.1.2015 16:54 #6 Re:
vlastne vsetko zhrnute do jedneho komplexneho celku, z veci ktore sa planuju realizovat najblizsie teda mimo IKD a MET.. kazdopadne smele, odvazne plany, som velmi velmi zvedavy kolko z toho sa napokon v skutocnosti aj zrealizuje a nezostane opat len pri slovach,sluboch a planoch.. financne zdroje z eurofondov sice su ,ale mam silne obavy ako sa to bude cerpat pri sucasnom vedeni, ake lacne "firmy" spriatelenych typu duha sro budu dane rekonstrukcie vykonavat, kolko z tych eurofondov sa opat niekam zahadne strati, pri nakupe elektriciek ci sa budu po zrekonstruovani vacsiny trati v meste nakupovat aj nadalej tie lacne pragoshitexy ci nastane konecne v tomto nejaka zasadna zmena..atd
veteran19.1.2015 16:30 #5 Re:
Reakcia na #4 od Adamcool:
Autor Ťahanoviec? Určite nie. Ako som písal, už vtedy sa také čosi ani neodvážili kresliť do plánov, lebo postaviť to bolo a je nereálne. Kilometrovú estakádu sotva postavia na diaľnici mimo intravilánu, nie v meste a navyše priamo ponad rekreačnú zónu.
Adamcool19.1.2015 16:27  +1#4 Re:
Reakcia na #3 od veteran:
3. Autor navrhuje napojenie cez Aničku a dedinu Ťahanovce?
veteran19.1.2015 16:21  +2#3 Re:
Príloha k stratégii už nereflektuje súčasnú situáciu. Písali ju zrejme v čase pred fiaskom pôvodného projektu MET.

Takže:
1. Realizovať sa bude najprv projekt MET, ktorý je oproti pôvodnému (zrušenému) oklieštený o uzly, ktoré budú obnovené prostredníctvom projektu MEU ešte v starom €rrorfondovom období. MET bude mať v sebe aj úseky na Zimnej a Boženy Němcovej, na Komenského a pod mostom VSS. Projektová dokumentácia pôjde teraz, za nové peniaze sa zrealizuje samotná stavba.

2. Pri MET 2 sa bude musieť súťažiť projektová dokumentácia aj zhotoviteľ stavby, ale samozrejme už bez úsekov pod mostom VSS, na Boženke a Komenského.

A na záver:
3. Zavedenie kapacitnej dopravy na Ťahanovce, a.k.a. električkový nezmysel po Kostolianskej s kilometrovou estakádou krížom ponad rekreačnú zónu, to je len možná náhrada za IKD. Autor sídliska Ťahanovce sa pred troma rokmi vyjadril, že v čase projektovania sídliska sa nad takýmto trasovaním električky projektanti zamýšľali, ale aj na vtedajšie pomery to bol nonsens. A to vtedy do plánov kreslili všelijaké megalomanizmy.
tbus19.1.2015 15:59 -1 +1#2 Re:
Reakcia na #1 od Adamcool:
ak vezmeš do úvahy, že je to plán do roku 2020, tak ku koncu obdobia už autobusov dosť nebude. Prvé Solarisy budú mať vtedy 20 rokov a bude ich treba dovtedy niečím nahradiť...