História trolejbusovej dopravy v Košiciach

Prehľad najdôležitejších udalostí v trolejbusovej doprave od jej výstavby až po súčasnosť

O trolejbusovej doprave sa v Košiciach uvažovalo už v druhej polovici 20. storočia. Reálnu podobu začala nadobúdať až v roku 1986, kedy sa rozhodlo o jej vybudovaní. Schválená plánovaná sieť bola rozvrhnutá na 4 etapy:

  • I. Lingov - Hlinkova - Národná tr. - Nám. MMM
  • II. Nám. MMM - Moyzesova - Vojenská - Tr. KVP - Myslava
  • III. Síld. KVP - Toryská - Nám. osloboditeľov
  • IV. Nám. osloboditeľov - Palackého - Sečovská - Lingov

Prvá bola dokončená v roku 1993. Narozdiel od plánu bola zrealizovaná po zastávku Dom kultúry VSŽ (Mlynská bašta), a to z dôvodu plánovaného zobojsmernenia Hviezdoslavovej ulice. Posledná etapa mala byť ukončená v roku 2000.

Prvé košické trolejbusy po dodaní

V roku 1986 sa začala realizácia rozšírenia garáže Hornádska o trolejbusovú vozovňu. Bola vybudovaná hala s údržbovou základňou, odstavná plocha vedľa haly a meniareň. Výstavba vozovne a infraštruktúry trvala celých 7 rokov. V auguste 1993 bolo dodaných prvých 15 trolejbusov Škoda 15 Tr 10/7. Koncom leta prebiehali na novovybudovanej trati na sídlisko Dargovských hrdinov skúšobné jazdy bez cestujúcich. Po absolvovaní nutných skúšok a siedmich rokoch príprav mohla byť konečne zahájená ostrá prevádzka trolejbusov v úseku Dargovských hrdinov, Lingov - Trieda armádneho generála Ľudvíka Svobodu - Hlinkova - Národná trieda - Dom kultúry VSŽ.  Dĺžka trate bola 5900 metrov, napájacie napätie 750 V.

27. septembra 1993 bola o 13:00 slávnostne otvorená trolejbusová doprava v meste. Košice sa tak stali štvrtým mestom na Slovensku, kde začali premávať trolejbusy. 

Deň po slávnostnom zahájení sa začala pravidelná prevádzka trolejbusovej dopravy. Linka 70 začala premávať na trase Dom Kultúry VSŽLingov s intervalom 6/10 minút a výpravou 11/7 trolejbusov. Jej vznikom bola najviac ovplyvnená linka 30, ktorá sa spod trolejov presmerovala do trasy: Lingov – Trieda Ľudvíka Svobodu – Prešovská – Palackého – Železničná stanica – Námestie osloboditeľov – Štúrova – Toryská – Čsl. odboja – Trieda KVP – Lechkého – Hemerkova.

Trolejbus na Štefánikovej

6. decembra 1995 o 14:00 bola otvorená prevádzka na úseku Dom kultúry VSŽ - Námestie osloboditeľov (Bottova). Interval linky 70 sa predĺžil z 6 na 12 minút v špičke, z 10 na 20 minút v sedle s výpravou 5 trolejbusov. Zriadila sa nová linka 71 s trasou Lingov - Dom kultúry VSŽ - ul. Protifašistických bojovníkov - Námestie osloboditeľov s intervalom 10/20 a výpravou 5/4 trolejbusov. Zastávka Námestie osloboditeľov (Bottova ulica) bola zároveň výstupnou aj nástupnou.

19. októbra 1998 sa na linke 70 zrušila prevádzka mimo špičiek, v špičkách premávala v nezmenenej podobe. O dva mesiace neskôr, 18. decembra bola spustená skúšobna prevádzka novej trolejbusovej trate Nám. osloboditeľov - Štúrova - Toryská - Čsl. odboja - Trieda KVP - Lechkého. Linka 71 bola o tento úsek predĺžená, jej interval bol v rannej špičke 10', v popoludňajšej špičke 12', v sedle 20' a v okrajovom režime 30'. Na linke premávalo 9/6/3 kĺbových vozidiel. Autobusová linka 30 bola zrušená, posledný nezatrolejovaný úsek tejto linky (Železničná stanica - Palackého - Prešovská - Kalinovská) prevzala linka 27.

Rok 1999 bol posledným rokom rozširovania vozového parku a trolejbusovej siete. DPMK zakúpil 5 trolejbusov Škoda 15 TrM #1015 – 1020 a 7 krátkych trolejbusov typu Škoda 14 TrM #2001 – 2007.

Tlačenica na Lingove

V piatok 7. mája 1999 bola skúšobná prevádzka novej trolejbusovej trate na Sídlisko KVP rozšírená o dobudované úseky Sídl. KVP, most - Myslava, Grunt a úsek z Nám. osloboditeľov na Jakabov palác cez križovatku s Palackého ulicou (dovtedy sa v smere z KVP jazdilo cez Bottovu). Od soboty 8. mája 1999 sa na trolejbusovej linke 70 sa predĺžil špičkový interval z 10´ na 15´. Počet nasadených vozidiel sa znížil z 5 na 3, naďalej premávala len v špičke. Linka 71 v smere zo sídliska KVP začala medzi zastávkami Nám. osloboditeľov a Jakabov palác premávať po novom úseku trate. Počet nasadených vozidiel sa znížil na 7 kusov. Zriadila sa nová trolejbusová linka 72 s trasou Lingov - Nám. osloboditeľov - Moskovská - Myslava, grunt. Linka premávala v špičke každých 15', v sedle každých 20', a v okrajovom režime každých 30'. Počet nasadených vozidiel bol 6/6/3. 

2. decembra 2000 bola zavedená nočná trolejbusová linka 71. Trasa bola zhodná s dennou linkou 71, premávala v dňoch pracovného pokoja v hodinovom intervale od 0:00 do 4:00, vypravované na ňu boli trolejbusy Škoda 14 TrM.

Silvestrovský nočný trolejbus

Po období rozvoja začala trolejbusová doprava zažívať obdobie stagnácie a následneho obmedzovania, až rušenia. V roku 2003 sa pred letom obmedzila premávka linky 70 len na dni školského vyučovania, 1. apríla 2005 bola bez náhrady zrušená. Zároveň sa upravili cestovné poriadky liniek 71 a 72. V sedle bol zavedený interval 20' a v okrajovom režime 30'. 1. marca 2006 boli zrušené nočné spoje na linke 71. Postupné obmedzovanie a tlaky mesta a predstavenstva DPMK vyústili v roku 2007 k návrhu zrušenia trolejbusovej dopravy. Dôvody mali byť hlavne ekonomického charakteru. Neoficiálnym dôvodom však bola možnosť výroby amerických školských autobusov BlueBird práve v priestoroch haly trolejbusov. Tieto plány sa podarilo zvrátiť aj vďaka petícii, pod ktorú sa podpísalo 10-tisíc ľudí. Petícia bola motivovaná udalosťami v Banskej Bystrici, kde bola na prelome rokov 2005 a 2006 zo dňa na deň zrušená trolejbusová doprava. Petícia bola úspešná a prvý pokus o zrušenie trolejbusov sa nepodaril. 

Trolejbusy jazdili naďalej, avšak v čoraz horšom stave. Priemerný vek vozidiel sa zvyšoval, na opravy ostávalo dielňam čoraz menej peňazí a nebolo v pláne zakúpiť nové vozidlá. Trolejbusy tak boli odsúdené na pomalé dožitie. Rozsah trolejbusovej dopravy sa však viac neškrtal, ba naopak, v následujúcich rokoch bol dokonca mierne posilnený. 

V noci z pondelka 15. na utorok 16. októbra 2007 došlo k celkovej zmene trás a cestovných poriadkov nočnej dopravy. Dotklo sa to aj trolejbusov, obnovená bola nočná trolejbusová linka 71, tentokrát s číslom N71. 

2. augusta 2008 došlo v rámci zavedenia prestupnej tarify k reorganizácii liniek MHD pri ktorej vznikla aj nová trolejbusová linka č 73 s trasou Nám. osloboditeľov – Magistrát mesta Košice – KVP, kláštor. Linka bola zavedená z dôvodu nevyužitia krátkych trolejbusov. Po zrušení linky 70 stratili využitie, využívali sa iba dva dni v týždni - počas víkendov na linke 72, neskôr aj na nočných spojoch. Nedostatok vodičov trolejbusov však nútil vypravovať na túto linku v mnohých prípadoch aj autobusy, a preto bola 3. novembra 2008 zrušená a v jej trase ju nahradila autobusová linka 50. Od tejto zmeny premávali trolejbusy v nezmenenej podobe až do 31. januára 2015. 

Podobu siete trolejbusov nájdete v sekcií Mapy.

Zmena tarify trolejbusom prospela, vďaka nej bol ich interval posilnený. Linky 71 a 72 mali počas letných prázdnin garantované nízkopodlažné spoje, vykonávané zväčša autobusmi Solaris. Po zrušení linky 70 jazdili vozidlá Škoda 14TrM už iba na nočnej linke N71, prípadne občasne nahradzovali kĺbové trolejbusy na denných linkách 71 a 72. V roku 2008 bola uskutočnená rozšírená veľká prehliadka na vozidle Škoda 15 Tr 13/7M #1018. V tomto trende sa v najbližších rokoch pokračovalo. Miľníkom bola generálna oprava trolejbusu #1006 v spoločnosti Zliner, pri ktorej dostal nový korporátny náter DPMK. V opravách trolejbusov sa pokračovalo do roku 2014, kedy po dvojročnej odstávke vyšiel do premávky #1001.

#1006 po GO v Zlíne

V júni 2010 boli trolejbusy z vozovne kvôli povodniam evakuované na vyššie položené obratiská na sídliskach. Kvôli výstavbe Auparku bola na Námesti osloboditeľov preložená aj trolejbusová trať, spojnica trate z južnej strany námestia na Bottovu ulicu bola zrušená, vybudovaná bola však nová odbočka pri krytej plavárni. 

Zmena vedenia mesta v roku 2010 prinášala nádeje na obrodu trolejbusov. Nový primátor Richard Raši vtedy sľuboval „dobudovanie trolejbusového okruhu“, teda úseku Námestie Maratónu mieru - Vojenská - Popradská. S týmto, a ešte niekoľkými ďalšími úsekmi sa počítalo práve pri vzniku trolejbusovej dopravy. Opak bol však pravdou a ich budúcnosť sa presunula z roviny výstavby nových tratí do roviny prežitia trolejbusov ako takých. O opätovnom zrušení trolejbusov sa začalo hovoriť v roku 2012. Príčin bolo hneď niekoľko, základom bol nedostatok financií dopravného podniku, ktorý sotva dokázal udržať pôvodné trolejbusy v prevádzky schopnom stave, nie to ešte nakúpiť nové vozidlá. Na druhej strane v roku 2013 zakúpil 122 autobusov a 5 elektrobusov. Tieto vozidlá stáli celkovo 28,7 milióna eur (bez DPH), a DPMK ich bude splácať do konca roka 2023. Trolejbusová doprava bola uvádzaná ako minoritná, avšak využívalo ju 10 % cestujúcich, čo bol na dve linky veľmi dobrý podiel. Celkový podiel na výkonoch MHD (na vozidlových kilometroch) bol okolo 8%. Mesto spolu s dopravným podnikom sa rozhodlo investovať  popri autobusoch (resp. elektrobusoch) už iba do električkovej dopravy za masívneho prílivu eurofondov. Aj uprednostnenie investícií do električiek a tratí bolo uvádzané ako dôvod útlmu trolejbusov.

Koncom roka 2013 boli vyradené prvé dva trolejbusy, a to #1009 a #1014 po dvadsiatich rokoch prevádzky. Už v tomto období museli do premávky liniek 71 a 72 zasahovať autobusy, pretože denná výprava tvorila 18 vozidiel cez deň a 2 v noci. Navyše niekoľko vozidiel bolo odstavených dlhodobo (napr. #1001, #1008, #2001) alebo krátkodobo. Vypravovanie krátkych trolejbusov na denné linky už nebolo ničím výnimočným. 

Počas júna 2014 bolo zaradených do premávky 5 kusov autobusov SOR NB 18 (#4720-4724), ktoré priamo nahradili v premávke vybrané trolejbusy na celodenných službách. Týmto krokom sa na jednej strane zvýšil komfort cestujúcich, boli opätovne zavedené nízkopodlažné poradia, no na tej druhej sa ešte viac zhoršila ekonomika prevádzky trolejbusov. Neskôr trolejbusy premávali už iba počas pracovných dní, cez víkend a v noci bola výprava plne v podaní autobusov.

Pravidelná premávka trolejbusov bola zrušená 31. januára 2015. Bolo to z dôvodu rekonštrukcie električkovej trate na Štúrovej ulici, pre ktorú bola uzavretá aj priľahlá cestná komunikácia. Zo začiatku bolo zrušenie premávky trolejbusov prezentované ako dočasné, avšak po rekonštruciách električkových tratí sa trolejbusy do ulíc už nevrátili. 

Trolejbusy odstavené vo vozovni Bardejovská

Príbeh sa však týmto neskončil. Do leta 2016 bolo zostávajúcich 18 vozidiel odstavených v hale trolejbusovej dopravy, resp. v hale ťažkej údržby. Situácia sa pre trolejbusy skomplikovala po nakúpení deviatich elektrobusov SOR EBN 11. Už staršie elektrobusy SOR EBN 10.5 mali svoje nabíjačky v trolejbusovej hale a ďalších 9 vozidiel sa do nej popri trolejbusoch už nezmestilo. Preto bolo 16 trolejbusov odvezených do vozovne Bardejovská. Vozidlá Škoda 14 TrM a 15 TrM, u ktorých boli prevedené väčšie opravy boli v roku 2017 odpredané poľskej spoločnosti MISAVI Sp. z. o. o. , ktorá vozidlá následne predala do ukrajinského mesta Černivci. Ostatné vozidlá toľko šťastia nemali, a to aj napriek tomu, že boli ponúknuté na odpredaj. 

V rokoch 2015 až 2018 sa v uliciach mesta niekoľko krát ukázal trolejbus #2003, ktorý testoval úseky vymenené po rekonštrukcii električkových tratí, alebo po rekonštrukcii mosta pri Pošte 22. 

Koncom roka 2018 bolo vymenené vedenie mesta, nový primátor Jaroslav Polaček mal ako jeden zo svojich bodov obnovenie premávky trolejbusov. To sa mu doposiaľ podarilo iba čiastočne. 10. marca 2019 bol predstavený projekt Dobrého trolejbusu. V roku 2019 boli Košice európskym hlavným mestom dobrovoľníctva. Dobrý trolejbus slúžil na prezentáciu rôznych dobrovoľníckych organizácií. Pre tento účel obdržal trolejbus #2003 celovozidlový polep. Najprv premával po trase linky 73 (Námestie osloboditeľov - KVP, Kláštor), kvôli rekonštrukcií mosta na Cottbuskej ulici bol 28. apríla presmerovaný na sídlisko Dargovských Hrdinov, tentokrát pod číslom 70. V máji 2019 bol opätovne sprevádzkovaný trolejbus Škoda 15 Tr #1001, ktorý v prípade neschopnosti #2003 premáva na linke Dobrého trolejbusu. 

Dobrý trolejbus Škoda 14 TrM #2003

V sobotu 22. júna 2019 zorganizoval časopis Československý dopravák v spolupráci s DPMK Košický trolejbusový deň. Cieľom podujatia bolo pripomenúť si časy, kedy sa ulicami Košíc deň čo deň preháňali trolejbusy, poukázať na absolútnu nezmyselnosť "dočasného zastavenia" trolejbusovej dopravy v Košiciach 31. januára 2015 a predovšetkým podporiť obnovenie trolejbusovej dopravy v plnom rozsahu.

Na linku 70 v trase Lingov - Námestie osloboditeľov boli vypravené tri trolejbusy- vozidlo Škoda 14 TrM #2003 (Dobrý trolejbus), vozidlo Škoda 15 Tr #1001 a predovšetkým vozidlo Škoda 15 Tr #1000 , respektíve Československý trolejbus, ktoré malo v tento deň svoju slovenskú premiéru. Vozidlo pôvodne prevádzkoval Dopravný podnik miest Chomutova a Jirkova pod #014, potom ho odkúpil časopis Československý dopravák pre podujatie Rozlúčka s trolejbusmi 14Tr v Opave a nakoniec ho po tom, ako ho dopravní nadšenci v Ostrave uviedli do stavu pripomínajúceho košické trolejbusy v začiatkoch ich prevádzky, prenajal bez časového obmedzenia košickému dopravnému podniku za symbolické euro.

Retro trolejbus #1000

Záujemcovia mali tiež možnosť pozrieť si trolejbusový cintorín v električkovej vozovni na Bardejovskej ulici. Neveselý pohľad na schátrané odstavené trolejbusy ukázal, čo spôsobilo dlhodobé podfinancovanie trolejbusovej dopravy a následne nekompetentné politické rozhodnutie. Na toto miesto ich prepravili historické električky Tatra T1 a T2 i prevádzkové električky Tatra T6A5, KT8D5 a Pragoimex VarioLF na dvoch mimoriadnych linkách - od železničnej stanice a z Havlíčkovej. Do trolejbusovej vozovne a k detskej železnici premávali na mimoriadnej linke historické autobusy Škoda 706 RTO a Ikarus 280 s prevádzkovým autobusom Solaris Urbino 12. Pre záujemcov o zhotovenie nočných fotografií bola na záver pripravená nočná fotojazda trolejbusom #1001.

Nočná fotojazda s #1001

Od Košického trolejbusového dňa sa však Československý trolejbus #1000 v uliciach neukázal, a jeho budúcnosť je nateraz otázna. Zvyšné dve vozidlá premávajú aj naďalej každú nedeľu na linke Dobrého trolejbusu. Vo februári 2020 boli zošrotované trolejbusy #1002, #1004, #1010, #1011, #1012, #1013, #1015, #1019, #1020. V súčasnosti naďalej čakajú na svoj osud vo vozovni Bardejovská vozidlá #1005 a #1006.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: veteran #18:
Generel dopravy mesta Košice z r.1982 navrhol dve trolejbusové trate pre rozvoj MHD v meste do r.1990: Prvá išla v trase: Košická Nová Ves - Lingov - Dargovských hrdinov - Adlerova - Mier - Národná trieda - Nám. MMM - Športová hala - Moyzesova - Vojenská - Ipeľská - Popradská - Moskovská - hore tr. KVP - konečná Starozagorská. Druhá trasa: Furča, Adlerova - Dargovských hrdinov. Lingov - Sečovská - Palackého - NO - Štúrova - Toryská - Moskovská - Myslava - Myslavská a hore KVP-čkom pod most Moskovská, kde bola konečná. Takže obe trate mali súbeh v úseku Adlerova - Lingov na Furči. A takto dal Generel dopravy základ obsluhy dvom sídliskám - Furči a KVP-čku trolejbusmi s prejazdom cez centrum mesta. Do zrušenia ÚDI bol návrh trolejbusovej dopravy modifikovaný, a boli navrhnuté výhľadové trate Mier - Podhradová s odbočením Kavečany /ZOO/ a Športová hala - Moyzesova - Rastislavova - Gemerská - Železníky. Realizáciu, resp. skutočnosť každý pozná....
Reakcia na: veteran #18:
Myslené to bolo tak, že hoci snaha o vytvorenie konkrétneho projektu návrhu tej trate bola, ale niekto povedal NIE. (Zdroj: agentúra JPP)
Reakcia na: Isidor #17:
V plániku z roku 1986 som to videl nakreslené takto... Je možné, že potom sa to časom menilo (čudoval by som sa ak by to tak nebolo).

Okrem toho ešte s určitosťou existuje (v inom pláne) zakreslenie trate na Staničné námestie, ale na akom stupni projektu a ako vážne to bolo myslené, to netuším.
Reakcia na: veteran #12:
Na KVP cez Hronskú a Hodonínsku?? To sa neplánovalo cez Starozagorskú?
Reakcia na: Dispecer #13:
3522 jazdil NPg v roku 2008 (od - do netuším), potom od júna 2009 tam bol 3903 až kým nezačal robiť zálohu
Reakcia na: Dispecer #13:
Bolo to za éry tých eFSackych (šablonovitý vzor, ako aj v BA) CP na zastávke. Takže tušim rok 2008.
Reakcia na: Riks #10:
3903 bol určite v 2010. 3522 si na trolejbusoch zas veľmi nepamätám, takže to asi bolo skôr...
Mám malou prosbu, mohl by někdo dát přes sebe schema jak byly trolejbusy plánovány a jak jsou postaveny?
Jeden čas 3522, potom 3903. Alebo naopak.
Reakcia na: 2TheMHDmarek #8:
Oprava: Tuším...
Reakcia na: Astor #2:
A kedy (rok) ten garantovaný NP spoj jazdil? Turín okolo rokov 2007 - 2008. ?
Reakcia na: tbus #5:
može byť aj to, mne sa zdá, že to jeden čas robil 3902 ?
Aress diki moc, presne to si tu praje asi vacsina, snad sa raz dockame aspon trolejbusov solarisov, ked uz ich busy prehrali s J&T ? ? http://www.solarisbus.com/vehicle/trollino-18 ?
Reakcia na: Astor #2:
ja si pamatam 3522 a to je 15m solaris ?
Uzasny clanok. Snad sa o 20 rokov bude pisat dalsi a nebude sa zacinat: co nam sudruhovia zrusili
Veľmi pekný článok, prajem Košiciam, aby sa tiež dožili obnovy vozového parku (ako BB alebo ZA, ale bez SORov 🙂 ).
A ešte jedna malá chybička - garantovane nízkopodlažný spoj na linke 71 bol, keď sa dobre pamätám, vykonávaný autobusom Solaris Urbino 18, a nie 15. Inak veľmi pekný článok ?