História trolejbusovej dopravy v Košiciach

Trolejbusy v Košiciach jazdia už 20 rokov

O trolejbusovej doprave sa v našom meste uvažovalo už v druhej polovici 20. storočia. Reálnu podobu začala nadobúdať až v roku 1986, kedy sa rozhodlo o jej vybudovaní. Schválená plánovaná sieť bola rozvrhnutá na 4 etapy:

  • I. Lingov - Hlinkova - Národná tr. - Nám. MMM
  • II. Nám. MMM - Moyzesova - Vojenská - Tr. KVP - Myslava
  • III. Síld. KVP - Toryská - Nám. osloboditeľov
  • IV. Nám. osloboditeľov - Palackého - Sečovská - Lingov

Prvá mala byť a aj bola dokončená v roku 1993 (akurát nie na Nám. MMM, ale len po Mlynskú baštu, kvôli plánu zobojsmeniť Hviezdoslavovu ul.), posledná v roku 2000. Plány sú zaujímavé no realita je najmä u takýchto projektov vždy trochu iná. Pri príležitosti 20. výročia prevádzky Vám prinášame stručný prehľad najdôležitejších udalostí v histórii košickej trolejbusovej dopravy od jej výstavby až po dnešok.


Prvé košické trolejbusy po dodaní

roku 1986 sa začala sa výstavba trolejbusového závodu na Hornádskej ulici v mestskej časti Džungľa, rozšírením areálu autobusových garáží. Výstavba trolejbusovej vozovne a postupná výstavba infraštruktúry trvala celých 7 rokov. V auguste roku 1993 bolo dodaných prvých 15 trolejbusov Škoda 15 Tr 10/7 #1001 – 1015). Na novovybudovanej trati na Sídlisko Dargovských hrdinov koncom leta prebiehali skúšobné jazdy bez cestujúcich. Po absolvovaní nutných skúšok a siedmich rokoch príprav mohla byť konečne zahájená ostrá prevádzka trolejbusov na trati Darg. hrdinov, Lingov – Trieda arm. gen. L. Svobodu – Hlinkova – Národná trieda – Dom kultúry VSŽ.

Dňa 27. septembra 1993 bola o 13:00 slávnostne otvorená trolejbusová doprava v meste. Košice sa tak stali štvrtým mestom na Slovensku, kde začali premávať trolejbusy. Do prevádzky sa uviedla trať o dĺžke 5 900 m a napájacím napätím 750 V.

Deň po slávnostnom zahájení sa začala pravidelná prevádzka trolejbusovej dopravy. Linka 70 začala premávať na trase Dom Kultúry VSŽ – Lingov s intervalom 6/10 minút a výpravou 11/7 trolejbusov. Jej vznikom bola najviac ovplyvnená linka 30, ktorá sa spod trolejov presmerovala do trasy: Lingov – Trieda Ľudvíka Svobodu – Prešovská – Palackého – Železničná stanica – Námestie osloboditeľov – Štúrova – Toryská – Čsl. odboja – Trieda KVP – Lechkého – Hemerkova.


Trolejbus na Štefánikovej

6. decembra 1995 bola o 14:00 otovorená pravidelná prevádzka na ďalšom úseku - trolejbusovej trati Dom Kultúry VSŽ – Námestie osloboditeľov (Bottova). Interval linky 70 sa obmedzil z 6 na 12 minút v špičke, z 10 na 20 minút v sedle s výpravou 5 trolejbusov. Zriadila sa nová linka 71 s trasou Lingov – Trieda Ľudvíka Svobodu – Hlinkova – Národná trieda – Gorkého – Štefánikova – ul. Protifašistických bojovníkov - Námestie osloboditeľov (Bottova) s intervalom 10/20 a výpravou 5/4 trolejbusov. Zároveň sa na Bottovej zriadilo aj nástupné a výstupné stanovište.

19. októbra 1998 sa na trolejbusovej linke 70 sa zrušila prevádzka mimo špičiek - premávala len v rannej a popoludňajšej špičke pracovného dňa (so zachovaním doterajších odchodov spojov v týchto obdobiach). Na linke teda premávalo 5 článkových trolejbusov v delených službách. O dva mesiace neskôr, 18. decembra bola spustená skúšobná prevádzka novej trolejbusovej trate Nám. osloboditeľov - Štúrova - Toryská - Čsl. odboja - Tr. KVP - Lechkého a späť. V tejto súvislosti došlo k týmto zmenám liniek. Trolejbusová linka 71 s doterajšou trasou Lingov - Mier - Dom kultúry VSŽ - Nám. osloboditeľov sa predĺžila o úsek Nám. osloboditeľov - Sídl. KVP, Lechkého. Interval bol v rannej špičke 10´, v popoludňajšej špičke 12´, v základnom režime 20´ a v okrajovom režime 30´. Na linke premávalo v špičke 9, v základnom režime 6 a v okrajovom režime 3 článkové trolejbusy. Autobusová linka 30 bola zrušená. Posledný nezatrolejovaný úsek po trase bývalej linky 30 (úsek Stanica – Palackého – Prešovská – Kalinovská) prevzala linka 27.

Rok 1999 bol posledným rokom rozširovania vozového parku a trolejbusovej siete. Podnik zakúpil 5 trolejbusov Škoda 15 TrM #1015 – 1020 a 7 krátkych trolejbusov typu Škoda 14 TrM #2001 – 2007.


Tlačenica na Lingove

V piatok 7. mája 1999 bola skúšobná prevádzka novej trolejbusovej trate na Sídlisko KVP rozšírená o dobudované úseky Sídl. KVP, most - Myslava, Grunt a úsek z Nám. osloboditeľov na Jakabov palác cez križovatku s Palackého ulicou (dovtedy sa v smere z KVP jazdilo cez Bottovu). Od soboty 8. mája 1999 sa na trolejbusovej linke 70 sa predĺžil špičkový interval z 10´ na 15´. A počet nasadených vozidiel sa znížil z 5 na 3, naďalej premávala len v špičke. Trolejbusová linka 71 v smere  zo Sídl. KVP na Sídl. Dargovských hrdinov začala medzi zastávkami Nám. osloboditeľov a Jakabov palác premávať po novom úseku trate. Počet nasadených vozidiel sa znížil z 10 na 7. Zriadila sa nová trolejbusová linka 72 s trasou Lingov - Tr. L. Svobodu - Hlinkova - Národná tr. - Gorkého - Dom kultúry - Štefánikova - Protifašistických bojovníkov - Senný trh - Nám. osloboditeľov - Štúrova - Toryská - Čsl. odboja - Moskovská - Myslava, Grunt. Linka premávala v špičke každých 15´, v základnom režime každých 20´ a v okrajovom režime každých 30´. Počet nasadených vozidiel bol 6/6/3.

2. decembra 2000 bola zavedená prvá nočná trolejbusová linka 71. Trasa bola zhodná s dennou linkou 71, premávala v dňoch pracovného pokoja v hodinovom intervale od 0:00 do 4:00, vypravované na ňu boli trolejbusy Škoda 14 TrM. 


#1006 po generálnej oprave už v mestských farbách

Po období rozvoja začala trolejbusová doprava zažívať obdobie stagnácie, a následného obmedzovania a rušenia. roku 2003 sa pred letom obmedzila premávka linky 70 len na dni školského vyučovania. 1. apríla 2005 bola bez náhrady zrušená trolejbusová linka 70 (Dargovských hrdinov – Mier – Mlynská bašta). Zároveň sa upravili cestovné poriadky trolejbusových liniek 7172. V špičke tak chýbala zrušená linka 70, v sedle bol zavedený interval 20´ a v okrajovom režime dokonca 30´. 1. marca 2006 boli zrušené aj nočné spoje na linke 71. Postupné obmedzovanie a tlaky mesta a predstavenstva dopravného podniku vyústili v roku 2007 k návrhu zrušenia trolejbusovej dopravy. Po udalostiach v Banskej Bystrici, kde bola na prelome rokov 2005 a 2006 zo dňa na deň zrušená trolejbusová doprava, Košičania zorganizovali petíciu, aby sa rovnaký scenár nezopakoval aj v metropole východu. Petícia bola úspešná, zapojilo sa vyše 10 tisíc ľudí. Petícia bola vzatá na vedomie, trolejbusy jazdili naďalej, avšak v čoraz horšom stave. Priemerný vek vozidiel sa zvyšoval, na opravy ostávalo dielňam čoraz menej peňazí a nové vozidlá sa nakúpiť neplánovali. Trolejbusy tak boli postupne odsúdene na pomalé dožitie. Rozsah trolejbusových spojov sa našťastie od týchto časov už viac neškrtal, iba sa mierne posilňoval.

V noci z pondelka 15. na utorok 16. októbra 2007 došlo k celkovej zmene trás a cestovných poriadkov nočných liniek. Dotklo sa to aj trolejbusovej dopravy, obnovená bola nočná trolejbusová linka, ktorá dostala číslo N71.

2. augusta 2008 došlo v rámci zavedenia prestupnej tarify k reorganizácii liniek MHD pri ktorej vznikla aj nová trolejbusová linka č 73 s trasou Nám. osloboditeľov – Magistrát mesta Košice – KVP, kláštor. Linka bola zavedená z dôvodu nevyužitia krátkych trolejbusov. Po zrušení linky 70 stratili využitie, využívali sa iba dva dni v týždni - počas víkendov na linke 72, neskôr aj na nočných spojoch. Nedostatok vodičov trolejbusov však nútil vypravovať na túto linku vo veľkom počte prípadov aj autobusy, preto bola 3. novembra 2008 zrušená a v jej trase ju nahradila autobusová linka 50. Od tejto zmeny jazdí trolejbusová doprava tejto v podobe dodnes, s dvoma dennými a jednou nočnou linkou. 


Silvestrovská noc

 V roku 2012 sa opäť začalo otvorene hovoriť o zrušení trolejbusovej dopravy a odpredaní trolejbusovej vozovne. Na nátlak verejnosti sa trolejbusy ani tentoraz zrušiť nepodarilo. Od roku 2008 sa totiž trolejbusová doprava v rámci linkového vedenia posilňovala a každým rokom odviezla viac cestujúcich. Linky 7172 vďaka atraktívnemu súhrnnému intervalu patria medzi najviac využité linky v meste. Jediným negatívom je iba nespoľahlivosť a vysokopodlažnosť prestárnutých vozidiel.

Košické trolejbusy si okrem tých bežných zažili aj dni, kedy nejazdili vôbec. Počas každoročného maratónu, či rozsiahlejších výluk prebrali ich linky alebo časti liniek autobusy. Aj napriek tomu, že v Košiciach nie je ani jeden nízkopodlažný trolejbus, bol na určitý čas zavedený na linke 71 garantovane nízkopodlažný spoj vykonávaný autobusom Solaris Urbino 15. V júni 2010 boli trolejbusy z vozovne kvôli povodniam evakuované na vyššie položené obratiská na sídliskách. Kvôli výstavbe Auparku bola na Námestí osloboditeľov preložená aj trolejbusová trať, spojnica trate z južnej strany námestia na Bottovu ulicu bola zrušená, vybudovaná bola však nová odbočka pri krytej plavárni, ktorá sa dá využiť pri mimoriadnych udalostiach. Ako v roku 2006 a 2012, kedy bola na čas výluky západná časť siete odrezaná od vozovne, a trolejbusy parkovali a boli vypravované z obratiska na Sídlisku KVP. Veľkým prínosom sú trolejbusy aj v čase snehovej kalamity, pohonom dvoch náprav sú na šmykľavých cestách v kopcovitom teréne sídlisk najspoľahlivejším dopravným prostriedkom.

Trolejbusy jazdia už 20 rokov. Ich budúcnosť je nejasná, no možností sú len dve. Dožitie a následné zrušenie, alebo obnova vozidlového parku a rozširovanie siete. Dúfajme teda, že si mesto vyberie tú správnu cestu.


27.9.2013
-tbus-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

veteran5.2.2015 20:04 #21 Re:
Reakcia na #20 od PTI:
Spomenutý generel:

http://imhd.sk/ke/galeria-media/1867/mapy.html?#74385-Planovany-rozvoj-dopravneho-systemu-v-Kosiciach-z-roku-1982

http://imhd.sk/ke/galeria-media/1867/mapy.html?#74386-Siet-MHD-s-dostupnostou-zastavok-v-roku-1982

http://imhd.sk/ke/galeria-media/1867/mapy.html?#74381-Navrh-siete-MHD-pre-rok-1990
PTI5.2.2015 16:28 #20 Re:
Reakcia na #18 od veteran:
Generel dopravy mesta Košice z r.1982 navrhol dve trolejbusové trate pre rozvoj MHD v meste do r.1990: Prvá išla v trase: Košická Nová Ves - Lingov - Dargovských hrdinov - Adlerova - Mier - Národná trieda - Nám. MMM - Športová hala - Moyzesova - Vojenská - Ipeľská - Popradská - Moskovská - hore tr. KVP - konečná Starozagorská. Druhá trasa: Furča, Adlerova - Dargovských hrdinov. Lingov - Sečovská - Palackého - NO - Štúrova - Toryská - Moskovská - Myslava - Myslavská a hore KVP-čkom pod most Moskovská, kde bola konečná. Takže obe trate mali súbeh v úseku Adlerova - Lingov na Furči. A takto dal Generel dopravy základ obsluhy dvom sídliskám - Furči a KVP-čku trolejbusmi s prejazdom cez centrum mesta. Do zrušenia ÚDI bol návrh trolejbusovej dopravy modifikovaný, a boli navrhnuté výhľadové trate Mier - Podhradová s odbočením Kavečany /ZOO/ a Športová hala - Moyzesova - Rastislavova - Gemerská - Železníky. Realizáciu, resp. skutočnosť každý pozná....
Dispecer5.2.2015 13:59 -1#19 Re:
Reakcia na #18 od veteran:
Myslené to bolo tak, že hoci snaha o vytvorenie konkrétneho projektu návrhu tej trate bola, ale niekto povedal NIE. (Zdroj: agentúra JPP)
veteran5.2.2015 8:34 #18 Re:
Reakcia na #17 od Isidor:
V plániku z roku 1986 som to videl nakreslené takto... Je možné, že potom sa to časom menilo (čudoval by som sa ak by to tak nebolo).

Okrem toho ešte s určitosťou existuje (v inom pláne) zakreslenie trate na Staničné námestie, ale na akom stupni projektu a ako vážne to bolo myslené, to netuším.
Isidor5.2.2015 1:58 #17 Re:
Reakcia na #12 od veteran:
Na KVP cez Hronskú a Hodonínsku?? To sa neplánovalo cez Starozagorskú?
9 Tr4.2.2015 0:17 #16 Re:
Díky moc.
tbus3.2.2015 23:46 #15 Re:
Reakcia na #13 od Dispecer:
3522 jazdil NPg v roku 2008 (od - do netuším), potom od júna 2009 tam bol 3903 až kým nezačal robiť zálohu
Yogi6163.2.2015 23:36 #14 Re:
Reakcia na #13 od Dispecer:
Bolo to za éry tých eFSackych (šablonovitý vzor, ako aj v BA) CP na zastávke. Takže tušim rok 2008.
Dispecer3.2.2015 23:02 #13 Re:
Reakcia na #10 od Riks:
3903 bol určite v 2010. 3522 si na trolejbusoch zas veľmi nepamätám, takže to asi bolo skôr...
veteran3.2.2015 17:24 #12 Re:
Reakcia na #11 od 9 Tr:
http://abload.de/img/td-zrealizovane-vs-ne45qtf.jpg
9 Tr3.2.2015 16:19 #11 Re:
Mám malou prosbu, mohl by někdo dát přes sebe schema jak byly trolejbusy plánovány a jak jsou postaveny?
Riks29.9.2013 22:54 #10 Re:
Jeden čas 3522, potom 3903. Alebo naopak.
2TheMHDmarek28.9.2013 17:32 #9 Re:
Reakcia na #8 od 2TheMHDmarek:
Oprava: Tuším...
2TheMHDmarek28.9.2013 11:08 #8 Re:
Reakcia na #2 od Astor:
A kedy (rok) ten garantovaný NP spoj jazdil? Turín okolo rokov 2007 - 2008. 😉
Astor28.9.2013 8:17 #7 Re:
Reakcia na #5 od tbus:
može byť aj to, mne sa zdá, že to jeden čas robil 3902 🙂
Triplex28.9.2013 4:13 #6 Re:
Aress diki moc, presne to si tu praje asi vacsina, snad sa raz dockame aspon trolejbusov solarisov, ked uz ich busy prehrali s J&T 😎 🤯 http://www.solarisbus.com/vehicle/trollino-18 😎
tbus28.9.2013 0:09 #5 Re:
Reakcia na #2 od Astor:
ja si pamatam 3522 a to je 15m solaris 🙂
110mat11027.9.2013 20:08 #4 Re:
Uzasny clanok. Snad sa o 20 rokov bude pisat dalsi a nebude sa zacinat: co nam sudruhovia zrusili
aress27.9.2013 20:00 #3 Re:
Veľmi pekný článok, prajem Košiciam, aby sa tiež dožili obnovy vozového parku (ako BB alebo ZA, ale bez SORov 🙂 ).
Astor27.9.2013 19:18 #2 Re:
A ešte jedna malá chybička - garantovane nízkopodlažný spoj na linke 71 bol, keď sa dobre pamätám, vykonávaný autobusom Solaris Urbino 18, a nie 15. Inak veľmi pekný článok 🙂