Zastávka Povstalecká cesta

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
27 Starohorská, otočka
32 Iliaš, pri moste
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
Linka Smer
27 Starohorská, otočka
32 Iliaš, pri moste
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
27 Starohorská, otočka
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
27 Starohorská, otočka
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
32 Iliaš, pri moste
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
27 Starohorská, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
32 Iliaš, pri moste
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
27 Starohorská, otočka
34 Železničná stanica
32 Iliaš, pri moste
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
27 Starohorská, otočka
35 Železničná stanica
34 Železničná stanica
32 Iliaš, pri moste
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
27 Starohorská, otočka