Schedule of route 601468
601468 Špania dolina

Banská Bystrica
Effective: from 15th Dec 2019 till 12th Dec 2020
www.imhd.sk
m.imhd.sk
Min, Stop, Zone
zTurecká - Horná3
zTurecká - Jednota3
zTurecká - Boboty3
zStaré Hory - Žiak3
zStaré Hory - kaplnka3
zStaré Hory - Obecný úrad3
zStaré Hory - č.d. 213
zPolkanová3
zBB, Uľanka - žel. stanica3
zBB, Uľanka3
zBB, Uľanka - Chemika3
zHarmanec - papierne2
zHarmanec - Obecný úrad2
zHarmanec - VPT2
zHarmanec - Strelnica2
zDolný Harmanec - Jednota2
zDolný Harmanec - Kohút2
zDolný Harmanec - Jednota2
zHarmanec - Strelnica2
zHarmanec - VPT2
zHarmanec - Obecný úrad2
zHarmanec - papierne2
(zŠpania dolina3
0zŠpania dolina - Rudné bane3
0zBB, rázcestie Špania dolina3
2zBB, Nový Svet II3
7zBB, Lazovná3
9zBB, Strieborné námestie3
11zBB, Europa SC3
13zBB, Štadlerovo nábrežie3
16zBB, Autobusová stanica3
Monday - FridaySaturday - Sunday, holiday
hourminute
0600
0700
08
09
1030
11
12
13
1435
15
16
1700
18
hourminute
06
07
0840
09
10
11
12
13
1420L
15
16
1700Z
1845L
Notes
L - premáva v lete od 6.4. do 25.9.
Z - premáva v zime od 26.9. do 5.4.
12 - Departure highlighted with red is operated by low-floor vehicle
Na linke platí prímestská tarifa.
Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prev. Banská Bystrica, Partizánska cesta 97
tel. 048/471 48 11, 0910 234 050, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk

Print

Change directionChange stop

Stop Špania dolina