Schedule of route 32
32 Zvolenská - sever

Podlavice
Effective: from 14th Dec 2014
www.imhd.sk
m.imhd.sk
Min, Stop, Zone
Iliaš - pri moste1
STK1
Zvolenská - stred1
(Zvolenská - sever1
2Zvolenská cesta - Tesco1
3Sládkovičova1
5Poľná - rázcestie1
6Poľná1
8Moskovská - rázcestie1
10Kyjevské námestie1
12Nové Kalište1
13Úrad PV SR1
15Plážové kúpalisko1
17Tajovského - školy1
18Tajovského - UMB1
19Tajovského - pod nemocnicou1
20Podlavická cesta1
22Gaštanová1
Monday - Friday
hourminute
0558
0658
07
0808
09
10
11
12
1338
1443
1548
16
1713
Notes
Oficiálne nie je žiadna zastávka na znamenie, ale ...
Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prev. Banská Bystrica, Partizánska cesta 97
Kontakt: 048/471 48 11, 0910 234 050

Print

Change directionChange stop

Stop Zvolenská - sever