Schedule of route 32
32 Zvolenská - sever

Iliaš
Effective: from 14th Dec 2014
www.imhd.sk
m.imhd.sk
Min, Stop, Zone
Gaštanová1
Povstalecká cesta1
Tajovského - pod nemocnicou1
Tajovského - UMB1
Tajovského - školy1
Plážové kúpalisko1
Úrad PV SR1
Nové Kalište1
Kyjevské námestie1
Moskovská - rázcestie1
Poľná1
Poľná - rázcestie1
Sládkovičova1
Zvolenská cesta - Tesco1
(Zvolenská - sever1
1Zvolenská - stred1
2STK1
3Iliaš - pri moste1
Monday - Friday
hourminute
0542
0647
0747
0857
09
10
11
12
1327
1427
1532
1637
Notes
Oficiálne nie je žiadna zastávka na znamenie, ale ...
Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prev. Banská Bystrica, Partizánska cesta 97
Kontakt: 048/471 48 11, 0910 234 050

Print

Change directionChange stop

Stop Zvolenská - sever