Zmeny cestovných poriadkov MHD (od 9.1.2022)

V januári 2022 prichádza optimalizácia vybraných spojov.

Linka 2

 • spoj 14:15 zo zastávky Vozovňa premávajúci v dňoch školského vyučovania bude zrušený

Linka 6

 • spoje 14:19, 15:19, 16:19 zo zastávky Železničná stanica premávajúce v dňoch školského vyučovania budú zrušené
 • spoj 18:21 zo zastávky Železničná stanica premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 18:31
 • spoj 19:21 zo zastávky Železničná stanica premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 19:31
 • spoj 20:23 zo zastávky Železničná stanica premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 20:33
 • spoj 21:23 zo zastávky Železničná stanica premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 21:33
 • spoje 14:37, 15:37, 16:37 zo zastávky Tulská premávajúce v dňoch školského vyučovania budú zrušené
 • spoj 18:37 zo zastávky Tulská premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 18:47
 • spoj 19:37 zo zastávky Tulská premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 19:47
 • spoj 20:37 zo zastávky Tulská premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 20:47
 • spoj 21:16 zo zastávky Tulská premávajúci v pracovných dňoch do Vozovne bude nahradený spojom 21:17 na Železničnú stanicu
 • spoj 21:37 zo zastávky Tulská premávajúci v pracovných dňoch na Železničnú stanicu bude nahradený spojom 21:46 do Vozovne

Linka 8

 • všetky spoje premávajúce po 18:30 budú zrušené

 Linka 20

 • všetky víkendové a večerné spoje po 20:00 budú skrátené po zastávku Autobusová stanica (nebudú obsluhovať zastávku Parkovisko Mičinská)
 • spoj 5:22 zo zastávky Parkovisko Mičinská premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 5:15 (úprava jazdnej doby)
 • spoj 7:17 zo zastávky Parkovisko Mičinská premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 7:12
 • spoj 7:33 zo zastávky Karpatská premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 7:30
 • drobné časové posuny na ostatných spojoch (súvisia s predĺžením jazdnej doby)

Linka 21

 • spoje 5:09, 6:09, 7:09, 9:09, 15:09, 16:09, 20:09 zo zastávky Pieninská premávajúce počas voľných dní budú skrátené po zastávku Vozovňa
 • spoj 21:09 zo zastávky Pieninská premávajúci v pracovných dňoch bude skrátený po zastávku Vozovňa
 • spoje 6:01, 7:01, 8:01, 10:01, 16:01, 17:01, 21:01 zo zastávky Rakytovce, ihrisko premávajúce počas voľných dní budú začínať až od zastávky Vozovňa (nové odchody: 6:07, 7:07, 8:07, 10:07, 16:07, 17:07, 21:06)
 • spoj 21:55 zo zastávky Rakytovce, ihrisko premávajúci v pracovných dňoch bude začínať až od zastávky Vozovňa (nový odchod: 22:00)
 • spoj 5:08 zo zastávky Kremnička, Krematórium premávajúci v pracovných dňoch bude začínať až od zastávky Námestie slobody (nový odchod: 5:23)

Linka 22

 • spoj 5:30 zo zastávky Vozovňa premávajúci počas voľných dní bude začínať až od zastávky Námestie slobody (nový odchod: 5:49)
 • spoje premávajúce počas voľných dní budú z východiskovej zastávky Radvaň Park, resp. Vozovňa vedené o 1 minútu skôr

Linka 23

 • linka nebude obsluhovať zastávku Autobusová stanica
 • všetky spoje premávajúce po 18:00 budú zrušené

Linka 24

 • všetky spoje v smere na Mládežnícku budú obsluhovať aj zastávku Švermova, EUROPA SC

Linka 25

 • spoje 6:50, 7:35, 8:20 zo zastávky Starohorská, otočka premávajúce v dňoch školského vyučovania budú zrušené
 • spoje 7:12, 7:58, 8:47 zo zastávky Rooseveltova nemocnica premávajúce v dňoch školského vyučovania budú zrušené

Linka 28

 • všetky spoje budú skrátené po zastávku Autobusová stanica (linka nebude obsluhovať zastávku Parkovisko Mičinská)
 • spoje 6:26, 19:01, 21:02 premávajúce v pracovných dňoch budú vedené až od zastávky Železničná stanica (nebudú obsluhovať zastávku Autobusová stanica)
 • spoje 4:45, 12:29, 19:35, 20:29 zo zastávky Starohorská, rázcestie premávajúce v pracovných dňoch budú skrátené po zastávku Železničná stanica (nebudú obsluhovať zastávku Autobusová stanica)

Linka 29

 •  všetky víkendové a posledný večerný spoj premávajúci v pracovných dňoch budú skrátené po zastávku Autobusová stanica (nebudú obsluhovať zastávku Parkovisko Mičinská)

Linka 33

 • všetky spoje v smere na THK budú obsluhovať aj zastávku Švermova, EUROPA SC
 • spoj 15:05 zo zastávky THK, otočka premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 15:00
 • spoj 16:20 zo zastávky THK, otočka premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 16:15
 • spoj 18:40 zo zastávky THK, otočka premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 18:45
 • spoj 21:25 zo zastávky THK, otočka premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 21:10 a vykoná zachádzku do priemyselného parku
 • spoj 14:25 zo zastávky Senica, otočka premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 14:22
 • spoj 15:45 zo zastávky Senica, otočka premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 15:35 a vykoná zachádzku do priemyselného parku
 • spoj 16:55 zo zastávky Senica, otočka premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 16:50 a vykoná zachádzku do priemyselného parku
 • spoj 18:10 zo zastávky Senica, otočka premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 18:05 a vykoná zachádzku do priemyselného parku
 • spoj 19:30 zo zastávky Senica, otočka premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 19:35
 • spoj 20:50 zo zastávky Senica, otočka premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 20:40

Linka 41

 • namiesto spojov 6:05 z Iliaša a 6:20 zo Železničnej stanice bude zavedený priamy spoj o 6:05 zo zastávky Iliaš, pri moste premávajúci v pracovných dňoch do zastávky BURGMAIER
 • spoj 21:20 zo zastávky Železničná stanica premávajúci v pracovných dňoch do priemyselného parku bude zrušený (náhradou bude zachádzka spoja linky 33 do Senice)
 • spoje 15:45, 16:37, 18:10 zo zastávky BURGMAIER premávajúce v pracovných dňoch budú zrušené (náhradou budú zachádzky spojov linky 33 zo Senice)

Linka 42

 • spoj 7:35 zo zastávky Majer, otočka premávajúci počas voľných dní bude posunutý na 7:30
 • spoj 8:00 zo zastávky Šalková, otočka premávajúci počas voľných dní bude posunutý na 7:55

Linka 43

 • spoj 18:17 zo zastávky Mičinská, Kazačok premávajúci počas voľných dní bude začínať až od zastávky Železničná stanica (nový odchod: 18:19)
 • spoj 16:40 zo zastávky Uľanka, otočka premávajúci počas voľných dní bude skrátený po zastávku Železničná stanica
 • spoj 19:00 zo zastávky Uľanka, otočka premávajúci počas voľných dní bude skrátený po zastávku Železničná stanica

Linka 80

 • spoj 7:02 zo zastávky Rooseveltova nemocnica premávajúci v dňoch školského vyučovania bude predĺžený po zastávku Rudlovská cesta, podjazd
 • spoj 7:25 zo zastávky Starohorská, rázcestie premávajúci v dňoch školského vyučovania bude začínať už od zastávky Rudlovská cesta, podjazd (nový odchod: 7:19) a bude zastavovať aj na zastávkach Ďumbierska, ŠZŠ, Ďumbierska a Starohorská, otočka
 • spoj 7:30 zo zastávky Železničná stanica premávajúci v dňoch školského vyučovania bude zastavovať aj na zastávkach Ďumbierska, ŠZŠ, Ďumbierska a Starohorská, otočka

Linka 90

 • spoj 5:20 zo zastávky Starohorská, rázcestie (cez Podháj) premávajúci v dňoch školského vyučovania bude skrátený po zastávku Vozovňa
 • spoj 6:26 zo zastávky Pieninská (cez Zvolenskú cestu) premávajúci v pracovných dňoch bude skrátený po zastávku Iliaš, pri moste
 • spoj 5:52 zo zastávky Starohorská, rázcestie a spoje 7:35, 8:05, 12:50, 14:05, 15:17, 15:45, 16:30 zo zastávky Pieninská premávajúce v pracovných dňoch budú predĺžené po zastávku Vozovňa (nebudú obsluhovať zastávku Iliaš, pri moste)
 • spoj 5:51 zo zastávky Kremnička, Krematórium premávajúci v dňoch školského vyučovania bude začínať až od zastávky Vozovňa (nový odchod: 5:53)
 • spoj 7:30 zo zastávky Vozovňa premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 7:32
 • spoje 6:25, 8:10, 8:40, 13:20, 14:35, 15:45, 16:15, 17:00 zo zastávky Iliaš, pri moste premávajúce v pracovných dňoch budú vedené zo zastávky Vozovňa (nové odchody: 6:24, 8:08, 8:38, 13:19, 14:34, 15:46, 16:14, 16:59) a nebudú obsluhovať zastávku Iliaš, pri moste

Linka 97

 • linka nebude obsluhovať zastávky Orange, Jegorovova a Autobusová stanica
 • spoj 7:46 zo zastávky Orange premávajúci v pracovných dňoch bude začínať zo zastávky Železničná stanica (nový odchod: 7:50)
 • spoj 10:15 zo zastávky Železničná stanica premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 9:50
 • spoj 16:45 zo zastávky Orange premávajúci v pracovných dňoch bude začínať zo zastávky Železničná stanica (nový odchod: 16:45)
 • spoj 7:20 zo zastávky Pršianska terasa, Mosadzná premávajúci v pracovných dňoch do zastávky Orange bude presmerovaný do zastávky Železničná stanica
 • spoj 11:15 zo zastávky Pršianska terasa, Mosadzná premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 10:20
 • spoj 16:15 zo zastávky Pršianska terasa, Mosadzná premávajúci v pracovných dňoch do zastávky Orange bude presmerovaný do zastávky Železničná stanica
 • spoj 20:27 zo zastávky Pršianska terasa, Mosadzná premávajúci v pracovných dňoch bude posunutý na 20:25
 • spoj 10:25 zo zastávky Pršianska terasa, Mosadzná premávajúci počas voľných dní bude posunutý na 10:20

Linka 100

 • spoj 17:42 zo zastávky Bellušova premávajúci počas voľných dní bude predĺžený po zastávku Železničná stanica

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: relko #1:
to preto, lebo Mesto ma pro-rozvojovy rozpocet, ako povedali pan primat...
Úžasné 🤬 to je tou výhodnou cenou? Cesta k zlepšeniu...