Obmedzenia v doprave počas pretekov svetového pohára v behu na kolieskových lyžiach (23. - 24.7.2021)

Počas konania pretekov svetového pohára v behu na kolieskových lyžiach bude najmä v sobotu 24. júla 2021 bude výrazne obmedzená trolejbusová doprava.

Počas víkendu 23. až 25. júla 2021 sa v Banskej Bystrici konajú preteky v behu na kolieskových lyžiach.

V sobotu 24. júla 2021 bude v čase od 13:15 do 18:00 uzatvorená Sládkovičova ulica od odbočky na Tesco, Námestie Ľ. Štúra a z väčšej časti aj kruhový objazd pri Europa SC.

MHD bude v čase od 13:00 do 18:00 obmedzená nasledovne:

- linky 1 2 3 4 5 6 7 nebudú v uvedenom čase premávať,

- linka 21 bude premávať obchádzkou z Huštáku po ceste R1. Zastávky v úseku Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra a Sládkovičova nebudú linkou 21 obsluhované. Linka 21 bude mimoriadne zastavovať na zastávke Zvolenská cesta - Tesco (v opačnom smere ako obvykle),

- linka 22 bude premávať obchádzkou z Huštáku po ceste R1. Zastávky v úseku od zastávky Okresný úrad po Zvolenská cesta - Tesco nebudú linkou 22 obsluhované,

- linka 24 bude premávať obchádzkou cez Tajovského ulicu a Plážové kúpalisko. Zastávky Europa SC, Námestie S. H. Vajanského a Úsvit nebudú obsluhované. Linka bude mimoriadne zastavovať na zastávkach Plážové kúpalisko, Úrad PV SR a Wolkerova,

- linka 26 bude premávať obchádzkou cez Mestský park, Tajovského ulicu a Plážové kúpalisko. Zastávky Švermova, ESC a Úsvit nebudú obsluhované. Linka bude mimoriadne zastavovať na zastávkach Námestie S. H. Vajanského, Tajovského, park, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR a Wolkerova,

- linka 33 bude premávať obchádzkou cez Tajovského ulicu a Plážové kúpalisko. Zastávky v úseku od Europa SC po Úrad PV SR nebudú linkou 33 obsluhované

Ostatné linky budú premávať bez obmedzenia.

Vzhľadom na obchádzkové trasy môže dochádzať k meškaniu vozidiel MHD. Cestujúcim odporúčame si pri plánovaní ciest v uvedenom čase vyhradiť väčšiu časovú rezervu.

Návštevníkom športového podujatia odporúčame využiť peší presun.

Prímestské autobusové linky budú v uvedenom čase obmedzené nasledovne:

- linka 601451 bude premávať obchádzkou cez Plážové kúpalisko a Kyjevské námestie. Zastávky v úseku od zastávky Okresný úrad po Poľnú nebudú obsluhované. Linka bude mimoriadne zastavovať na zastávkach po trase,

- linka 601455 bude premávať obchádzkou po trase cesta R1 a Zvolenská - Tesco. Zastávky v úseku od zastávky Okresný úrad po Sládkovičovu nebudú obsluhované.

V nedeľu 25. júla 2021 bude v čase od 9:15 do 10:15 potrebné počítať s obmedzeniami na trase od hotela Dixon po obec Kordíky:

- niektoré spoje liniek 1 3 a 5 môžu byť obmedzené

- linka 25: spoj 9:30 zo Starohorskej bude ukončený na Striebornom námestí, spoj 10:05 z Rooseveltovej nemocnice začne na Striebornom námestí

- linka 34: spoj 8:52 zo železničnej stanice bude ukončený na zastávke Tajovského, park, spoj 9:20 z Podlavíc začne na zastávke Tajovského, park

- linka 35: spoj 9:22 zo železničnej stanice bude ukončený na Striebornom námestí, spoj 9:49 zo Skubína začne na Striebornom námestí.

 

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Toto je možné len v Banskej Bystrici ...
Nehovoriac o tom, že dôjde k hrubému porušeniu § 18 zákona o doprave na dráhach:

(1) Dráhový podnik je povinný v rozsahu udelenej licencie trvalo poskytovať dopravné služby za podmienok uvedených v tomto zákone a v prepravnom poriadku, a to odo dňa uvedeného v licencii.
(2) Dráhový podnik môže na nevyhnutný čas obmedziť alebo zastaviť poskytovanie dopravných služieb z dôvodu
a) nezjazdnosti dráhy v dôsledku technickej poruchy, nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo v dôsledku výluky z dôvodu opravy, údržby, modernizácie alebo obnovy dráhy,
b) uskutočnenia mimoriadnej jazdy vo verejnom záujme, alebo
c) ohrozenia bezpečnosti dopravy na dráhe protiprávnym činom.