Aktualizácia: BBSK oznámil, že SAD Zvolen prijal dohodu

Na spor medzi dopravcom a objednávateľom doplatili cestujúci

Dopravca SAD Zvolen 23. januára 2020 listom oznámil Banskobystrickému samosprávnemu kraju, že od soboty 25. januára 2020 prestáva vykonávať dopravu na prímestských autobusových linkách objednaných BBSK.

Zároveň dopravca na svojej facebookej stránke zverejnil oznam, že od soboty 25. januára 2020 prestáva jazdiť na prímestských linkách z výnimkou tých, kde je osobitná zmluva. Tvrdí, že za vzniknutú situáciu nenesie žiadnu zodpovednosť a zabezpečenie základnej dopravnej obslužnosti je zodpovednosťou BBSK.

Na oficiálnom webe www.sadzv.sk zatiaľ nie sú žiadne informácie je bol zverejnený vyššie spomínaný oznam a zoznam liniek, ktoré premávajú na základe osobitných zmlúv. Netýkalo sa to liniek v Banskej Bystrici, ani vo Zvolene.

Aktualizácia 25.01.2020: autobusy naozaj nepremávajú.

BBSK zverejnil stanovisko predsedu BBSK Jána Luntera:

Postup Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen, ktorá prostredníctvom médií avizuje prerušenie prímestskej autobusovej dopravy v kraji, nás prekvapil. S ohľadom na to, že medzitýmny rozsudok Okresného súdu vo Zvolene doposiaľ nebol doručený a ani nenadobudol právoplatnosť, nevieme, na akom právnom základe sa tak dopravca rozhodol a jeho postup považujeme za nezákonný.

Neverím, že by Slovenská autobusová doprava Zvolen týmto krokom chcela spôsobiť verejné ohrozenie našich občanov v našom kraji. Je nemysliteľné, aby sa v demokratickej spoločnosti niečo takéto udialo.

Zdôrazňujem, že Banskobystrický samosprávny kraj nemal v prípade dodatkov k zmluvám s dopravcami, ktoré podpísal ešte bývalý župan Marian Kotleba, inú možnosť, ako ich platnosť spochybniť na súde. Existovalo dôvodné podozrenie, ktorému dal za pravdu aj okresný súd vo Zvolene, že dodatky, uzavreté na päť rokov, sú v rozpore s európskym právom. Bez verejnej súťaže je totiž možné uzavrieť podobnú zmluvu len na dva roky, čo sme dopravcovi aj ponúkli, on to však odmietol.

Mrzí nás, že snahu BBSK vyčistiť stôl a nastoliť jasný právny stav v súlade s platnou legislatívou vníma dopravca ako osobný útok a snahu o jeho „decimáciu“. Opakujem, že samosprávny kraj je pripravený vyrovnať všetky oprávnené pohľadávky z minulosti, potrebuje však na to právoplatné rozhodnutie súdu.

Veríme, že v piatok 24. januára si spoločne sadneme k rokovaciemu stolu a spravíme všetky kroky k tomu, aby dopravná obslužnosť nášho kraja bola zabezpečená a neprišlo k verejnému ohrozeniu.

Na webovej stránke kraja sme zároveň zverejnili odpovede na najčastejšie otázky, ktoré verejnosť v prípade sporu s autobusovými dopravcami zaujímajú. Nájdete ich tu: https://www.bbsk.sk/Portals/0/Images/QaA_BBSK.pdf

Aktualizácia 25.01.2020: na internete sa začínajú organizovať susedské odvozy.

Niektoré subjekty (obce, zamestnávatelia) rokujú o zabezpečení dopravy s SAD Zvolen, resp. (vrátane BBSK) s inými dopravcami.

ZSSK počas víkendu posilňuje kapacitu vlakových súprav na trati Banská Bystrica – Zvolen a na ostatných tratiach monitoruje záujem cestujúcich. V prípade pokračovania krízovej situácie majú byť podľa vyjadrenie predseu BBSK Luntera železničiari od pondelka pripravení posilniť vlakové spojenia aj na trasách medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, Banskou Bystricou a Breznom a tiež na trati Zvolen – Detva – Lučenec – Fiľakovo.

Aktualizácia 26.01.2020: od pondelka 27. januára 2020 sa dočasne obnovuje doprava podľa platných cestovných poriadkov na všetkých linkách. Autobusy budú premávať na základe dohody medzi krajom, združeniami miest a obcí a následne SAD Zvolen. Všetky takto vzniknuté náklady preplatí obciam a mestám Banskobystrický samosprávny kraj. Vo vyhlásení BBSK sa ďalej hovorí:

Vo finančnej rovine ide o rovnakú dohodu, ako sme ponúkali Slovenskej autobusovej doprave Zvolen v piatok. S nami sa dohodnúť nechceli, sme preto radi, že sú ochotní dohodnúť sa so samosprávami.

SAD Zvolen k obnoveniu dopravy zverejnil nasledovné stanovisko:

Kritickú situáciu v oblasti verejnej autobusovej dopravy v našom kraji miesto vedenia BBSK napokon vyriešili primátori a starostovia dotknutých miest a obcí. Rokovali celý víkend a výsledkom sú dohody s našou dopravnou spoločnosťou, na základe ktorých autobusy vyrazia v pondelok na svoje trasy ako to bolo pred sobotňajším zastavením verejnej dopravy v kraji kvôli nevyriešenému sporu dopravcu so samosprávnym krajom.

Vďaka samosprávam v deviatich okresoch kraja sa obnoví autobusová doprava. Ďakujeme.

Mesto Banská Bystrica na svojom webe oznámilo:

Na podnet primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska včera predseda Banskobystrického regionálneho združenia obcí Marián Spišiak zvolal na dnes, 26. januára 2020 v Banskej Bystrici pracovné stretnutie na tému Riešenie mimoriadnej situácie v prímestskej autobusovej doprave. Okrem zástupcov mesta a župy boli na rokovaní prítomní aj starostovia obcí banskobystrického okresu. Jednomyseľne sa zhodli na riešení, ktoré navrhla banskobystrická samospráva. Vzhľadom na prebiehajúci spor a blížiaci sa pracovný týždeň bolo potrebné zabezpečiť plynulú prímestskú dopravu pre cestujúcu verejnosť. Mesto Banská Bystrica preto vystaví spoločnú objednávku za všetky dotknuté obce vo výške 70 000 eur, ktorá pokryje plynulú dopravu v plnom rozsahu približne na šesť dní. Vedenie BBSK prisľúbilo, že tieto náklady budú následne mestu preplatené. Toto riešenie je dočasné, a preto bude župa hľadať ďalšie možnosti. SAD Zvolen dostane objednávku od mesta Banská Bystrica už dnes, na základe čoho bude od skorých ranných hodín ľuďom umožnený bezproblémový prístup do ich zamestnaní či do zdravotníckych, školských a iných zariadení.

Aktualizácia 28.01.2020: dopravca SAD Zvolen prijal dohodu a od stredy 29. januára 2020 bude jazdiť podľa platných cestovných poriadkov na všetkých linkách v zmysle zmluvy v znení dodatkov 1-9. Vo vyhlásení BBSK sa ďalej hovorí:

Pre obyvateľov to znamená, že prímestské autobusové linky budú jazdiť bez obmedzení a obštrukcií zo strany dopravcu najmenej dovtedy, kým o platnosti dodatkov právoplatne nerozhodne súd.

Veríme, že dopravca akceptovaním tejto dohody naplní všetky jej ustanovenia, vrátane toho o nastavení korektnej komunikácie a zmluvných vzťahov medzi oboma partnermi v záujme bezproblémového zabezpečenia verejnej dopravy v Banskobystrickom kraji,“ povedal župan Ján Lunter.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Mike #2:
No hurá
Status BBSK na FB, nedeľa 26.1.2019 o 15:08
AKTUALIZOVANÉ! Od zajtra budú premávať autobusy podľa platných cestovných poriadkov v okresoch:

- Zvolen
- Detva
- Krupina
- Banská Štiavnica
- Žarnovica
- Žiar nad Hronom
- Brezno
- Banská Bystrica

Rokovania ohľadom obnovenia dopravy v okrese Veľký Krtíš ešte prebiehajú.
Napíšte, že BBSK klame, keď zrazu mení rétoriku a stiahol aj to PDF ko, na ktoré máte neplatný odkaz. Zverejniť energetický z neho aspoň odpovede, že bez rozsudku nebudú nič platiť.