Osobitný režim MHD na Silvestra (31.12.2019)

Na Silvestra 31. decembra 2019 bude MHD premávať s večerným obmedzením.

Počas Silvestra v utorok 31. decembra 2019 premáva MHD podľa cestovných poriadkov platných pre pracovný deň - školské prázdniny s nasledovným obmedzením:

linka 31. 12. 2019 (Silvester)
1
po 16:00 budú premávať len spoje:
zo Železničnej stanice: 16:13, 16:33, 16:53, 17:35, 18:15, 18:45, 19:45, 20:47 a 21:47
z Rooseveltovej nemocnice: 16:03, 16:23, 16:43, 17:03, 17:23, 18:08, 19:08, 20:10 a 21:10
2
po 16:00 budú premávať len spoje:
zo Železničnej stanice: 16:28, 17:08, 18:08, 18:28, 19:03, 20:05, 21:05 a 22:05
z Vozovne: 16:25, 17:46, 18:31, 19:41, 20:43, 21:43
3
po 16:00 budú premávať len spoje:
z Vozovne: 16:08, 17:09, 18:06, 19:06, 20:08, 21:08 a 22:05
z Rooseveltovej nemocnice: 16:17, 16:37, 17:37, 18:33, 19:05, 19:33, 20:35, 21:35, 22:05 a 22:25
4 od 17:07 nebude premávať, posledný spoj 16:48 zo Železničnej stanice
5 od 17:21 nebude premávať, posledný spoj 17:02 z Rooseveltovej nemocnice
6 po 16:00 budú premávať len spoje:
zo Železničnej stanice: 16:09, 16:29, 16:49, 17:09, 17:29, 18:01, 19:01, 20:03, 21:03, 22:03 a 22:53K
z Tulskej: 16:07, 16:27, 16:47, 17:07, 18:17, 19:17, 20:17 a 22:17
7
bez obmedzenia podľa cestovného poriadku pre pracovný deň
8 po 16:00 budú premávať len spoje:
zo Železničnej stanice: 16:38, 16:58
z Tulskej: 16:17
linka31. 12. 2019 (Silvester)
20 Budú premávať len nasledovné spoje:
zo Starohorskej: 4:03Z
z parkoviska Mičinská: 6:47, 7:47, 9:30, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00
z Karpatskej: 5:05, 7:05, 8:05, 9:48, 10:48, 11:48, 13:18, 14:18, 15:18, 16:18 a 17:18
21 Po 16:30 premáva nasledovne:
z Pieninskej: 16:47, 18:07, 19:07, 20:09 a 21:09
z Rakytoviec: 16:50, 17:30, 18:53, 19:48, 20:48, 21:55
22 Posledný spoj:
z Pieninskej: 19:37
z Radvaň parku: 20:19
23 Posledný spoj:
z Pieninskej: 17:39
z Majera: 17:44
24 Po 19:00 premáva nasledovne:
zo Starohorskej: 19:45, 20:15, 20:45, 21:15 a 21:45
z Mládežníckej: 19:17, 20:17, 20:47, 21:17, 21:47 a 22:17
25 Po 18:30 premáva nasledovne:
zo Starohorskej: 18:30, 19:00, 20:00 a 21:00
z Rooseveltovej nemocnice: 18:35, 19:05, 19:35, 20:35 a 21:35
26 Po 19:00 premáva nasledovne:
zo Starohorskej: 19:15 a 21:15
z Internátnej: 19:06, 20:06 a 22:06
27 Posledný spoj:
zo Starohorskej: 15:40
z Gaštanovej: 16:13
28 Po 16:00 premáva nasledovne:
zo Starohorskej: 16:08, 17:10, 17:55, 18:30, 19:35Z, 19:55, 20:35, 20:55 a 21:55
z parkoviska Mičinská: 16:49, 17:54, 18:54, 19:34, 20:35, 20:58 (železničná stanica) a 21:34
29
premáva len ráno
32 Posledný spoj:
z Iliaša: 15:45
z Gaštanovej: 16:15
33

Posledný spoj:
zo Senice: 16:55Z
z THK: 16:20

34 Posledný spoj:
zo Železničnej stanice: 20:52
z Gaštanovej: 21:20
35 Posledný spoj:
zo Železničnej stanice: 17:32
zo Skubína: 17:59
36 Posledný spoj:
zo Železničnej stanice: 15:52
z Mlynskej: 16:19
41 Posledný spoj:
zo Senice: 16:20
z priemyselného parku: 18:10
z Iliaša: 16:53
42 Posledný spoj:
z Majera: 18:30
zo Šalkovej: 19:00
43 Po 17:20 premáva nasledovne:
z parkoviska Mičinská: 18:10
z Uľanky: 17:20 a 18:40
80 Posledný spoj:
z Viestovej: 15:00
z Rooseveltovej nemocnice: 15:35
90 Budú premávať len nasledovné spoje:
zo Starohorskej: 5:15Z
z Pieninskej: 6:26Z, 6:26S, 7:35L, 13:20Z, 14:37Z a 15:45L
z Krematória: 5:55, 7:00, 14:08S, 15:08S
z Iliaša: 8:10, 16:15
97
bez obmedzenia podľa cestovného poriadku pre pracovný deň
100 bez obmedzenia podľa cestovného poriadku pre pracovný deň

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.