Minibusy Dopravného podniku mesta Banská Bystrica

Stručná história minibusov Iveco Stratos L27 prevádzkovaných v Banskej Bystrici.

V rokoch 2006 až 2011 prevádzkoval Dopravný podnik mesta Banská Bystrica sieť minibusových liniek 101105, ktoré premávali skoro po celom meste. Toto obdobie možno označiť za zlatú éru minibusových liniek v MHD Banská Bystrica.

Pre tento účel Dopravný podnik mesta Banská Bystrica obstaral 4 minibusy Iveco, ktoré boli jediné svojho druhu. V súčasnosti dojazdil posledný zo štvorice minibusov, ktoré kedysi tvorili základ minibusovej dopravy v Banskej Bystrici.

Konštrukcia vozidiel

Minibusy Iveco Stratos L27 boli postavené na podvozkoch Iveco Daily 50C14 v roku 2006. Vozidlo má klasicky umiestnený motor v prednej časti. Nízkopodlažná časť je umiestnená v zadnej časti vozidla, ktorá je vybavená mechanickou plošinou pre nástup invalidného vozíka. V nízkopodlažnej časti sú tiež sklopné sedadlá. V roku 2006 boli zakúpené štyri autobusy tohto typu, ktoré jazdili na minibusových linkách 101105 (neskôr sa počet liniek redukoval) až do decembra 2011, kedy dojazdili na linke 101. Počet miest na sedenie bol 12, na státie 15, celková kapacita bola 27 osôb. Pracovisko vodiča nebolo oddelené od priestoru pre cestujúcich, avšak vodič mal samostatné dvere na vstup do vozidla. Celkovo boli vyrobené len tieto 4 kusy, ktoré premávali v Banskej Bystrici. Z výroby boli biele, doplnené červeno-šedými nálepkami s Banskobystrickým motívom.

Pätica vodičov predstavuje nové linky, na ktorých budú minibusy jazdiť.
Predstavenie minibusov v roku 2006

Prevádzka

Nové minibusy Iveco Stratos #BB-316CK, #BB-317CK, #BB-359CK, #BB-457CK v mestskom prevedení boli občanom slávnostne predstavené 26. októbra 2006 na Námestí SNP pri príležitosti akcie, ktorej dali meno Deň dopravného anjela. Po dvoch týždňoch začali zabezpečovať dopravu na úplne nových linkách, ktoré vhodne doplnili základnú sieť. Od 10. novembra 2006 začalo premávať spolu 5 minibusových liniek 101105 (linky 101 102105 reálne začali premávku s miernym oneskorením, až 14. novembra 2006), ktoré obsluhujú centrum, Uhlisko, Sásovú, Rudlovú, Karlovo, Pršiansku terasu, Skubín a Graniar. Vybrané spoje zachádzajú na Štiavničky. Linky 101104 premávali celodenne v 60-minútovom intervale, linka 105 na Graniar štyrikrát za deň.

 

LinkaTrasa

101

Kapitulská - Štiavničky - Úsvit - Mládežnícka - Sládkovičova - Pršianska terasa

102

Kapitulská - Štiavničky – Úsvit – Tajovského - Rooseveltova nemocnica – Skubín, Jednota

103

Hviezdoslavova - Železničná stanica – Námestie Š. Moyzesa - Rudlovská cesta – Rudlová – Sásová

104

Hviezdoslavova - Železničná stanica – Námestie Š. Moyzesa – Karlovo – Hlboká - Sásová

105

Kapitulská – Štiavničky – Úsvit - Graniar

 

Jednotlivé linky dostali aj mená podľa denných centier Mesta Banská Bystrica poskytujúce sociálne služby osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Názvy liniek boli:

linka 101 = Rozmarín (#BB-316CK)

linka 102 = Marína (#BB-457CK)

linka 103 = Nádej #BB-317CK)

linka 104 = Harmónia (#BB-359CK)

linka 105 = Quo Vadis

Tieto názvy boli nalepené aj na vozidlách, ale neznamenalo to, že vozidlo premávalo len na takto pomenovanej linke. Prvotná požiadavka mesta bola, aby existovalo 5 liniek pomenovaných podľa 5 denných centier. Avšak názvy sa neujali a postupne zanikla aj požiadavka prevádzky až 5 liniek.

V roku 2007 pokračovala premávka minibusových liniek 101105, ktoré si rýchlo našli obľubu u cestujúcej verejnosti, a tak niektoré spoje hlavne na linkách 103104 bývali preplnené. K 10. augustu 2007 bola predĺžená linka 102 až po zastávku Skubín, otočka.

Graniar
Linka 105 na Graniari

Od 12. apríla 2008, keď už nebola požiadavka prevádzkovať 5 minibusových liniek, boli linky 103 a 104 zrušené a nahradené predĺženými linkami 101 a 102, ktoré jazdili po novom na okružných trasách. Linka 105 ostala bez zmeny. Ostali tak premávať 3 linky, avšak bez podstatnej zmeny v dopravnej obsluhe.

LinkaTrasa

101

Pršianska terasa – Sládkovičova – Mládežnícka – Úsvit – Štiavničky – Kapitulská – Viestova – Železničná stanica – Nám. Š. Moyzesa – Rudlovská cesta – Rudlová – Sásová – Karlovo – Bakossova – Nám. Š. Moyzesa – Železničná stanica – Viestova – Štiavničky – Úsvit – Mládežnícka – Sládkovičova – Pršianska terasa

102

Skubín – Rooseveltova nemocnica – Tajovského – Úsvit – Štiavničky – Kapitulská – Viestova – Železničná stanica – Nám. Š. Moyzesa – Jesenský vŕšok – Karlovo – Sásová – Rudlová – Rudlovská cesta – Nám. Š. Moyzesa – Železničná stanica – Viestova – Štiavničky – Úsvit – Tajovského – Rooseveltova nemocnica – Skubín

105

Kapitulská – Štiavničky – Úsvit – Graniar

Jeden okruh linky 101102 trval vozidlu približne 1,5 hodiny. Na linku 105 prechádzali vozidlá z linky 102. Vybrané spoje linky 102 zachádzajú na zastávku Pod Rybou. Doplnené boli nové zastávky Garbanka, Pod Jesenským vŕškom a Mládežnícka, VÚTPaHP.

„Zlatá éra“ banskobystrických minibusov, ktorá začala v novembri 2006, trvala len do júla 2009. Od tohto okamihu začína obdobie postupného útlmu minibusov, aby počas nasledujúceho 2,5 roka minibusy takmer úplne zmizli z ulíc mesta. Od 1. júla 2009 sú viaceré linky banskobystrickej MHD obmedzené, pričom mesto to vysvetľuje potrebou šetrenia finančných prostriedkov v dôsledku svetovej hospodárskej krízy. Zmeny sa dotkli aj všetkých minibusových liniek. Linky 101102 sú čiastočne obmedzené vo večerných hodinách a počas víkendov, kedy sa 60-minútový interval predĺžil na 120-minútový. Zaniká zachádzanie na zastávky Štiavničky, Pod Rybou, Autobusová stanica a Parkovisko MsÚ (táto je nahradená novou zastávkou Mestský úrad). Taktiež sa ruší zastávka Kuzmányho. Svoju prevádzku definitívne končí aj linka 105 na Graniar. V premávke tak ostávajú dve minibusové linky 101102. Pozitívnou zmenou bolo doplnenie novej zastávky Pršianska cesta I. na linke 101 od 1. septembra 2009.

Vypravované boli naďalej všetky 4 minibusy každý deň. Ich spoľahlivosť sa začala znižovať, od roku 2010 sa často stávalo, že musel byť vypravený na tieto linky aj klasický autobus (Karosa B 932 alebo B 952). Avšak v tom prípade neboli obsluhované veľkým autobusom zastávky na Kuzmányho a Kapitulskej ulici. To prinášalo problémy aj pre cestujúcich, keď napríklad cez Kuzmányho ulicu premával len každý druhý spoj linky, ktorý zabezpečoval minibus. Spoje, ktoré vykonával veľký autobus, premávali cez Štadlerovo nábrežie.

Mestské minibusy Iveco Stratos bolo možné stretnúť v rokoch 2008 až 2011 aj na rôznych zmluvných alebo objednaných dopravách, napr. 24./25. decembra 2008 vykonávali zvoz na polnočnú svätú omšu zo Skubína na Námestie SNP, 13. februára 2010 jazdili na kyvadlovej doprave na Donovaloch počas pretekov psích záprahov, rovnako tomu bolo aj 11. februára 2011. Zabezpečovali dopravu na festival ŠpanDiv v Španej Doline a mnohé ďalšie.

Rok 2010 nepriniesol zásadné zmeny v minibusovej doprave. V tomto období však naplno prebiehala výstavba severného obchvatu, s ktorou bol spojený celý rad obmedzení a výluk. K tomu sa pridala ešte výstavba nového mosta cez Tajovský potok v Skubíne. Následkom bolo, že na dlhých trasách liniek 101102 bolo aj niekoľko výluk po trase, v dôsledku početných obchádzok dochádzalo k meškaniam spojom a spoľahlivosť minibusových liniek sa tak ešte viac znížila. Z množstva výluk môžeme spomenúť napr. výluku na Ceste k nemocnici od 6. marca 2010 do 3. augusta 2010. Keďže zastávka pri starej nemocnici ostala úplne bez dopravnej obsluhy, bolo rozhodnuté o zachádzaní vybraných spojov linky 101 na Cestu k nemocnici v čase od 8:00 do 15:00 počas pracovných dní od 19. apríla 2010 až do skončenia výluky. Takmer súbežne sa začína výstavba nového mosta v Skubíne. Od 12. apríla 2010 je preto linka 102 dočasne ukončená na zastávke Cesta povstalcov. Skubín ostal úplne bez MHD, preto od 19. apríla 2010 sa opäť zavádza linka 102 do Skubína pričom premáva obchádzkou cez Podlavickú cestu, Priehradu a Mlynskú. Obchádzka trvala do 29. októbra 2010. Na obchádzkových trasách premávali minibusy často po menej kvalitných cestách, čo im na spoľahlivosti nepridávalo. Niekoľko mesačná výluka bola aj na Karlove počas výstavby severného obchvatu. Od 1. októbra 2010 do 31. marca 2011 viedla obchádzková trasa priamo cez Karlovo, náhradné zastávky boli na Ul. Ľuda Ondejova, pri ARS a v Medenom Hámri.

Minibusové linky boli od 1. júla 2011 opäť značne zredukované. Z pôvodných dvoch liniek zostala premávať už iba jediná minibusová linka 101.

LinkaTrasa

101

Štiavničky – Štadlerovo nábrežie – Viestova – Železničná stanica – Cesta k nemocnici – Nám. Š. Moyzesa – Rudlovská cesta – Rudlová – Sásová

Minibusová doprava bola zrušená z celej Fončordy, Skubína, Pršianskej terasy a Karlova, kde nebola dostatočne využitá a mala súbeh s ostatnými linkami. Naopak, po dvoch rokoch sa obnovila dopravná obsluha Štiavničiek. Obmedzenie minibusovej dopravy bolo tiež podmienené nedostatkom minibusov, nakoľko technický stav minibusov sa po 5 rokoch intenzívnej premávky rýchlo zhoršoval. Nová trasa už viedla takými cestami, kade mohol prejsť aj štandardný, 12 metrový autobus. Linka bola zrušená aj z Kuzmányho a Kapitulskej ulici, kade veľký autobus premávať nemohol. Takmer všetky spoje jazdili popri starej nemocnici, ale od 1. septembra 2011 prišla ďalšia redukcia, od kedy už iba každý druhý spoj obsluhoval zastávku Cesta k nemocnici. Vypravovali sa už len 3 minibusy, jedno vozidlo bolo v zálohe. Preto sa pár krát stalo, že voľný minibus bol vypravený aj na autobusovú linku 13 premávajúcu z Pršianskej terasy k Rooseveltovej nemocnici. Na linke premával štandardný 12 metrový autobus, no koncom roka 2011 kapacitne postačoval aj minibus.

Aj táto posledná minibusová linka bola nakoniec od 1. januára 2012 zrušená.

Minibusy od roku 2012

Po zrušení minibusových liniek od 1. januára 2012 sa minibusy takmer vytratili z ulíc mesta. Vozidlá ostali slúžiť na nočných službách, kde vykonávali neverejný zvoz a rozvoz vodičov. Cestujúci sa v minibusoch mohli odviesť už len v skorých ranných spojoch na linke 3 z Plážového kúpaliska (odchody o 4:00 a 4:40) do Vozovne Kremnička alebo neskoro večer o 23:23 z Vozovne po Plážové kúpalisko. Len veľmi výnimočne sa v tomto období objavil nejaký minibus na dennom spoji niektorej z trolejbusových liniek. Bývalo tomu tak pri rôznych výlukách alebo nutnosti zabezpečiť náhradnú dopravu.

Linka tri
Minibus na linke 3

Boli pokusy aj odpredať niektoré minibusy, ale nakoniec sa nepredal ani jeden. Využívali sa príležitostne aj na rôzne zmluvné dopravy, dokonca vozidlo #BB-317CK bolo od augusta do novembra 2012 prenajaté SAD Zvolen do prevádzky Brezno, kde pravdepodobne premávalo na prímestských linkách v okolí Brezna.

Už v marci 2012 dojazdil prvý z minibusov, #BB-457CK. Do premávky nezasahoval, zlikvidovaný bol v máji 2014. V marci 2013 dojazdil druhý minibus, #BB-316CK. Tento bol zlikvidovaný v júni 2016.

Nasledujúce viac ako 4 roky ostali v premávke dva minibusy, #BB-317CK a #BB-359CK, pričom takmer celé obdobie nočný zvoz vodičov vykonával minibus #BB-359CK a druhý z nich bol len jeho zálohou. Na konci leta 2017 sa pre poruchu odstavil minibus #BB-359CK. Od tohto obdobia ostal v premávke posledný minibus – #BB-317CK, ktorý vykonával zvoz vodičov a niekoľko ranných a večerných spojov na linke 3. V prípade jeho poruchy je hradený Karosou B 932. Technický stav ako aj výzor sa rýchlo zhoršoval, od leta 2019 bol nahradený prenajatým minibusom Iveco Daily od SAD Zvolen #ZV-268CH (pôvodným vlastníkom bol DPM BB ale v roku 2011 bol odpredaný SAD Zvolen). Od septembra 2019 sa minibus #BB-317CK vrátil na nočný zvoz vodičov, ale už len preto, aby zaspieval svoju labutiu pieseň a v novembri 2019 bol odstavený na vyradenie.

Ako prvý minibus bol predstavený na Námestí SNP práve minibus #BB-317CK dňa 26.10.2006. Ten istý minibus bol posledný, ktorý o 13 rokov neskôr dojazdil na linkách MHD.

Za celé obdobie sa do týchto vozidiel nijako významne neinvestovalo, premávali v stave, v akom boli vyrobené. Najviac si toho odjazdili v rokoch 2007 až 2011, keď dennodenne jazdili od rána do večera. Do roku 2012 najazdilo každé vozidlo približne 400 tis. km.

Minibusové linky zanikli k 1. januáru 2012, vozidlá sa vytratili z ulíc, väčšina obyvateľov už na tieto linky a vozidlá aj zabudla. V týchto dňoch dojazdil posledný zo štyroch jedinečných vozidiel, ktoré svojho času priniesli kvalitnú dopravnú obsluhu menších častí mesta, kam dovtedy MHD nikdy nepremávala a po ich zrušení sa na niektoré miesta MHD doteraz nevrátila.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Pred predstavovaním liniek (na druhej fotke v článku, je mimo galérie) v meste zrejme prebehla nejaká súťaž o najhoršie čitateľný font. 😁
Inak pekný článok.