Obmedzenia MHD počas osláv 70. výročia SNP (29.8.2014 09:00 – 16:00)
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Z dôvodu uzávierky celého nábrežia a Námestia slobody budú trolejbusy nahradené autobusmi a všetky dotknuté linky budú premávať po obchádzkovej trase cez Jesenský vŕšok


Ilustračné foto © Ali B.


V piatok 29. augusta 2014 sa v Banskej Bystrici konajú ústredné oslavy 70. výročia Slovenského národného povstania (29. augusta 1944). Počas osláv budú uzatvorené miestne komunikácie Kapitulská, Cikkerova, Švantnerová, Námestie slobody, Československej armády, Národná, Horná Strieborná, Lazovná, Bakossova, Železničiarska, Robotnícka a Komenského. Z dôvodu bezpečného a plynulého prejazdu kolón vozidiel prezidentov pozvaných štátov, ústavných činiteľov a členov vlád a diplomatických služieb budú sčasti uzatvorené aj cesty I/69 resp. I/66.

V čase od 9:00 do 16:00 bude uzatvorené Zvolenská cesta, Námestie slobody, Štadlerovo a Štefánikovo nábrežie, takže dotknuté linky MHD budú premávať nasledovne:

- linky 2 4 6 7 a 34 budú premávať po obchádzkovej trase cez Jesenský vŕšok ulicami Kukučínova – Skuteckého (Kollárova) – Komenského – Severná – Lazovná – Janka Kráľa. Zastávky Námestie slobody,Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie nebudú v čase uzávierky obsluhované. Linka 34 neobslúži ani zastávky Námestie S. H. Vajanského a Europa SC. Na obchádzkovej trase zastavia autobusy na prechádzaných zastávkach,

- linky 20 26 28 29 33 35 36 42 a 43 budú premávať po ulici 29. augusta, zastávka Námestie slobody (aj Partizánska cesta pre linky 26 a 42) nebude v čase uzávierky obsluhovaná,

- linka 26 bude v čase uzávierky skrátená po Železničnú stanicu (ako linka 28), úsek Partizánska cesta - Internátna nebude v tomto čase obsluhovaná,

- linky 21 a 22 budú premávať po obchádzkovej trase cez Jesenský vŕšok ulicami Rudlovská cesta – Kollárova – Komenského – Severná – Lazovná – Janka Kráľa. Počas uzávierky Zvolenskej cesty bude linka 22 premávať priamo popri hypermarkete Tesco, na svoju trasu sa napojí na zastávke TWD. Zastávky Cesta k nemocnici, Námestie  slobody,Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Pekáreň, IVALAK, STK, Iliaš - pri moste a Doprastav nebudú v čase uzávierky obsluhované. Na obchádzkovej trase zastavia autobusy na prechádzaných zastávkach.

Bez obmedzenia budú premávať linky 3 5 24 25 27 a 100.

Trolejbusové linky 1 2 4 6 a 7 budú obsluhované autobusmi. Mesto Banská Bystrica odporúča všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta využiť v tento deň bezplatnú MHD, ktorá však pri víkendových intervaloch a obchádzkovej trase nebude veľmi použiteľná.


20.8.2014, doplnené obmedzenia na autobusových linkách - 25.8.2014
-Kami-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.