Cyklobus v roku 2019 s novou trasou na Chatu nad Tajovom (18.5. - 29.9.2019)

Bystrický cyklobus premáva aj v sezóne 2019 na 5 rôznych trasách

Ako každú sezónu od roku 2012, aj v roku 2019 premáva v Banskej Bystrici cyklobus.

Cyklobus ponúka aj tento rok 5 rôznych trás zo Strieborného námestia:

- na Hrochoť - Kyslinky (7:30) každú sobotu, so zastávkami Národná (nástup s bicyklom len na prestup z vlaku, inak je s bicyklom potrebné nastúpiť už na Striebornom námestí) a Čerín (na požiadanie);

- do sedla Malý Šturec (7:45) každú nedeľu a sviatok, so zastávkou v Harmanci - jaskyňa (na požiadanie);

- na Donovaly (9:45) v sobotu, nedeľu a sviatok, so zastávkou na Starých Horách (na požiadanie);

- do Tajova (chata nad Tajovom) (13:00) každú sobotu, so zastávkami na Tajovského, školy (len pre peších turistov) a Podlavická cesta (na požiadanie);

- na Šachtičky (13:00) každú nedeľu a sviatok, so zastávkou na Ďumbierskej a Nemciach (na požiadanie).

V sobotu premáva cyklobus na Hrochoť, Donovaly a Tajov, v nedeľu a sviatok na Malý Šturec, Donovaly a Šachtičky.

Cyklobus premáva počas víkendov a sviatkov od 18. mája 2019 do 29. septembra 2019, dopravcom je SAD Zvolen.

Cena je 2 € vrátane bicykla (Hrochoť, Šturec, Donovaly), resp. 1 € vrátane bicykla (Šachtičky, Horný Harmanec, Staré Hory, Tajov).

Viac informácií nielen o cyklobuse, ale aj o pripravovaných podujatiach a novinkách v regióne Stredné Slovensko nájdete na www.centralslovakia.eu/cyklobus/.

Related stories

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.