Vyskúšajte pripravované
Zastávka Železničná stanica

Cestovné poriadky z tejto zastávky

LinkaTypSmer
1

trolejbus

Rooseveltova nemocnica
2

trolejbus

Vozovňa
4

trolejbus

Hypermarket Tesco
6

trolejbus

Fončorda - Tulská
7

trolejbus

Fončorda - Internátna
8

trolejbus

Fončorda - Tulská
20

autobus

Sásová - Karpatská
20

autobus

Uhlisko
28

autobus

Sásová - Tatranská
28

autobus

Železničná stanica
29

autobus

Sásová - Karpatská
29

autobus

Uhlisko
33

Senica
33

Fončorda - THK
34

autobus

Podlavice
35

autobus

Skubín
36

autobus

Podlavice - Mlynská
41

autobus

Iliaš
41

autobus

Senica
43

autobus

Uľanka
43

autobus

Srnková
80

autobus

Rooseveltova nemocnica
80

autobus

Uhlisko - Viestova
97

autobus

Pršianska terasa
100

autobus

centrum - Námestie Š. Moysesa
100

autobus

Uhlisko - Viestova
1+6

trolejbus

Fončorda
2+4

trolejbus

Radvaň
6+8

trolejbus

Fončorda - Tulská
7+8

trolejbus

Fončorda
20+29

autobus

Sásová - Karpatská
20+29

autobus

Uhlisko
35+36

autobus

Podlavice

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie