Vyskúšajte pripravované
Zastávka Štadlerovo nábrežie

Cestovné poriadky z tejto zastávky

LinkaTypSmer
1

trolejbus

Rooseveltova nemocnica
1

trolejbus

Železničná stanica
2

trolejbus

Železničná stanica
2

trolejbus

Vozovňa
4

trolejbus

Železničná stanica
4

trolejbus

Hypermarket Tesco
6

trolejbus

Fončorda - Tulská
6

trolejbus

Železničná stanica
7

trolejbus

Fončorda - Internátna
7

trolejbus

Železničná stanica
8

trolejbus

Fončorda - Tulská
8

trolejbus

Železničná stanica
21

autobus

Rakytovce
21

autobus

Sásová - Pieninská
22

autobus

Radvaň Park
22

autobus

Sásová - Pieninská
26

autobus

Sásová - Tatranská
26

autobus

Fončorda - Internátna
41

autobus

Iliaš
41

autobus

Senica
97

autobus

Pršianska terasa
97

autobus

Železničná stanica
1+6

trolejbus

Fončorda
1+6

trolejbus

Železničná stanica
2+4

trolejbus

Železničná stanica
2+4

trolejbus

Radvaň
6+8

trolejbus

Fončorda - Tulská
6+8

trolejbus

Železničná stanica
7+8

trolejbus

Fončorda
7+8

trolejbus

Železničná stanica
21+22

autobus

Sládkovičova
21+22

autobus

Sásová - Pieninská
601451

Nemce
601451

Malachov
601454

Uhlisko - Parkovisko Mičinská
601455

Hronsek
601455

Uhlisko - Parkovisko Mičinská
601463

Horné Pršany
601463

Banská Bystrica

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie