Zastávka Severná

Cestovné poriadky z tejto zastávky

LinkaTypSmer
24

autobus

Sásová - Starohorská
24

autobus

Fončorda - Mládežnícka
25

autobus

Sásová - Starohorská
25

autobus

Rooseveltova nemocnica
27

autobus

Sásová - Starohorská
27

autobus

Podlavice - Gaštanová
33

Senica
33

Fončorda - THK
35

autobus

Skubín
35

autobus

Železničná stanica
36

autobus

Podlavice - Mlynská
36

autobus

Železničná stanica
80

autobus

Rooseveltova nemocnica
80

autobus

Uhlisko - Viestova
90

expresný autobus

Kremnička
90

expresný autobus

Sásová - Pieninská
24+25+27

autobus

Sásová - Starohorská
24+25+27

autobus

Strieborné námestie
25+27

autobus

Sásová - Starohorská
25+27

autobus

Rooseveltova nemocnica
35+36

autobus

Podlavice
35+36

autobus

Železničná stanica

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie