Vyskúšajte pripravované
Linka 97 (platí od 15.12.2019)
► Pršianska terasa
Odchody zo zastávky:
Železničná stanica
29. augusta
  Orange
  Jegorovova
Partizánska cesta
Námestie slobody
Autobusová stanica
Štefánikovo nábrežie
Národná
Štadlerovo nábrežie
Švermova - ESC
Úsvit
Okružná
Kyjevské námestie
Moskovská - rázcestie
Poľná
Poľná - rázcestie
Sládkovičova
Pršianska cesta I
Pršianska terasa - Medená
Pršianska terasa - Mosadzná
 
► Železničná stanica
Odchody zo zastávky:
Pršianska terasa - Mosadzná
Pršianska terasa - Medená
Pršianska cesta I
Sládkovičova
Poľná - rázcestie
Poľná
Moskovská - rázcestie
Kyjevské námestie
Okružná
Úsvit
Štadlerovo nábrežie
Národná
Štefánikovo nábrežie
Autobusová stanica
Námestie slobody
Partizánska cesta
  Jegorovova
  Orange
29. augusta
Železničná stanica

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie