Linka 80 (platí od 23.2.2020)
► Rooseveltova nemocnica
Odchody zo zastávky:
Viestova
Mičinská - Kazačok
Železničná stanica
29. augusta
Partizánska cesta
Cesta k nemocnici
Rudlovská - podjazd
rázcestie Rudlová
Ďumbierska - ZŠ
Stará Sásová
Hlboká
Garbanka
  Ďumbierska - ŠZŠ
  Starohorská - rázcestie
  Tatranská
  Rudohorská - horná
  Karpatská
  Sásovská cesta
Sásová - ihrisko
Na Karlove
Komenského
Severná
Lazovná
Strieborné námestie
Tajovského - školy
Rooseveltova nemocnica
 
► Uhlisko - Viestova
Odchody zo zastávky:
Rooseveltova nemocnica
Tajovského - školy
Strieborné námestie
Lazovná
Severná
Komenského
Na Karlove
Sásová - ihrisko
Garbanka
Hlboká
Stará Sásová
Ďumbierska - ZŠ
rázcestie Rudlová
Rudlovská - podjazd
Cesta k nemocnici
Partizánska cesta
29. augusta
Železničná stanica
Mičinská - Kazačok
Bellušova
Hviezdoslavova
Hviezdoslavova - Alpinka
Viestova

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie