Linka 601469 (platí od 15.12.2019 do 12.12.2020)
► Ružomberok
Odchody zo zastávky:
BB, Autobusová stanica
BB, Nám. H. Vajanského
BB, Strieborné námestie
BB, Medený Hámor
BB, Nový Svet II
BB, Uľanka
BB, Uľanka - žel. stanica
Polkanová
Staré Hory - č.d. 21
Staré Hory - Obecný úrad
Staré Hory - kaplnka
  Staré Hory - Žiak
  Turecká - Boboty
  Turecká - Jednota
  Turecká - Horná
  Turecká - Boboty
  Staré Hory - Žiak
  Staré Hory - kaplnka
Dolný Jelenec - Jelenská
Horný Jelenec
Motyčky
Jergaly
Hanesy
Donovaly - centrum
Donovaly - Pod Magurou - ATC
Ružomberok - autobusová stanica
 
► Banská Bystrica
Odchody zo zastávky:
Ružomberok - autobusová stanica
Donovaly - Pod Magurou - ATC
Donovaly - centrum
Hanesy
Jergaly
Motyčky
Horný Jelenec
Dolný Jelenec - Jelenská
Staré Hory - kaplnka
  Staré Hory - Žiak
  Turecká - Horná
  Turecká - Jednota
  Turecká - Boboty
  Staré Hory - Žiak
  Staré Hory - kaplnka
Staré Hory - Obecný úrad
Staré Hory - č.d. 21
Polkanová
BB, Uľanka - žel. stanica
BB, Uľanka
BB, Nový Svet II
BB, Lazovná
BB, Strieborné námestie
BB, Europa SC
BB, Autobusová stanica

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie