Cestovný poriadok linky 601468
601468 BB, Autobusová stanica

Turecká
Platnosť: od 1.1.2019 do 14.12.2019
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, zastávka, zóna
(zBB, Autobusová stanica3
7zBB, Nám. H. Vajanského3
10zBB, Strieborné námestie3
13zBB, Medený Hámor3
18zBB, Nový Svet II3
18zBB, rázcestie Špania dolina3
18zŠpania dolina - Rudné bane3
18zŠpania dolina3
20zBB, Uľanka3
20zHarmanec - papierne2
20zHarmanec - Obecný úrad2
20zHarmanec - VPT2
20zHarmanec - Strelnica2
20zDolný Harmanec2
20zDolný Harmanec - Jednota2
20zDolný Harmanec - Kohút2
20zDolný Harmanec - Jednota2
20zHarmanec - Strelnica2
20zHarmanec - VPT2
20zHarmanec - Obecný úrad2
20zBB, Uľanka - Chemika3
22zBB, Uľanka - žel. stanica3
24zPolkanová3
26zStaré Hory - č.d. 213
27zStaré Hory - Obecný úrad3
29zStaré Hory - kaplnka3
30zStaré Hory - Žiak3
32zTurecká - Boboty3
34zTurecká - Jednota3
35zTurecká - Horná3
pondelok - piatok (školský rok)pondelok - piatok (školské prázdniny)sobota - nedeľa, sviatok
hod.minúta
0530S
0630dH30S
07
08
0945S
10
11
1230
1305
1400S30
15
163030S
17
18
hod.minúta
0530S
0630S
07
08
0945S
10
11
1230
13
1400S30
15
163030S
17
18
hod.minúta
05
06
0755
0800S
09
10
11
12
1345SL
14
1500
1630SZ
17
1800SL
Poznámky
S - po Španiu dolinu
d - cez Dolný Harmanec
H - po Staré Hory
L - premáva v lete od 8.4. do 27.9.
Z - premáva v zime od 28.9. do 7.4.
Na linke platí prímestská tarifa.
Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prev. Banská Bystrica, Partizánska cesta 97
tel. 048/471 48 11, 0910 234 050, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka BB, Autobusová stanica