Cestovný poriadok linky 601468
601468 Staré Hory - kaplnka

Banská Bystrica
Platnosť: od 1.1.2019 do 14.12.2019
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, zastávka, zóna
zTurecká - Horná3
zTurecká - Jednota3
zTurecká - Boboty3
zStaré Hory - Žiak3
(zStaré Hory - kaplnka3
2zStaré Hory - Obecný úrad3
3zStaré Hory - č.d. 213
6zPolkanová3
8zBB, Uľanka - žel. stanica3
10zBB, Uľanka3
10zBB, Uľanka - Chemika3
10zHarmanec - papierne2
10zHarmanec - Obecný úrad2
10zHarmanec - VPT2
10zHarmanec - Strelnica2
10zDolný Harmanec - Jednota2
10zDolný Harmanec - Kohút2
10zDolný Harmanec - Jednota2
10zHarmanec - Strelnica2
10zHarmanec - VPT2
10zHarmanec - Obecný úrad2
10zHarmanec - papierne2
10zŠpania dolina3
10zŠpania dolina - Rudné bane3
10zBB, rázcestie Špania dolina3
12zBB, Nový Svet II3
17zBB, Lazovná3
19zBB, Strieborné námestie3
21zBB, Europa SC3
23zBB, Štadlerovo nábrežie3
26zBB, Autobusová stanica3
pondelok - piatok (školský rok)pondelok - piatok (školské prázdniny)sobota - nedeľa, sviatok
hod.minúta
0745
08
09
10
11
12
1322
1400d
1512
16
1712
hod.minúta
07
08
09
10
11
12
1322
14
1512
16
1712
hod.minúta
07
08
0907
10
11
12
13
14
1552
16
17
Poznámky
d - cez Dolný Harmanec
Na linke platí prímestská tarifa.
Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prev. Banská Bystrica, Partizánska cesta 97
tel. 048/471 48 11, 0910 234 050, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka Staré Hory - kaplnka