Linka 601468 (platí od 15.12.2019 do 12.12.2020)
► Turecká
Odchody zo zastávky:
BB, Autobusová stanica
BB, Nám. H. Vajanského
BB, Strieborné námestie
BB, Medený Hámor
BB, Nový Svet II
  BB, rázcestie Špania dolina
  Špania dolina - Rudné bane
  Špania dolina
BB, Uľanka
  Harmanec - papierne
  Harmanec - Obecný úrad
  Harmanec - VPT
  Harmanec - Strelnica
  Dolný Harmanec
  Dolný Harmanec - Jednota
  Dolný Harmanec - Kohút
  Dolný Harmanec - Jednota
  Harmanec - Strelnica
  Harmanec - VPT
  Harmanec - Obecný úrad
  BB, Uľanka - Chemika
BB, Uľanka - žel. stanica
Polkanová
Staré Hory - č.d. 21
Staré Hory - Obecný úrad
Staré Hory - kaplnka
Staré Hory - Žiak
Turecká - Boboty
Turecká - Jednota
Turecká - Horná
 
► Banská Bystrica
Odchody zo zastávky:
Turecká - Horná
Turecká - Jednota
Turecká - Boboty
Staré Hory - Žiak
Staré Hory - kaplnka
Staré Hory - Obecný úrad
Staré Hory - č.d. 21
Polkanová
BB, Uľanka - žel. stanica
BB, Uľanka
  BB, Uľanka - Chemika
  Harmanec - papierne
  Harmanec - Obecný úrad
  Harmanec - VPT
  Harmanec - Strelnica
  Dolný Harmanec - Jednota
  Dolný Harmanec - Kohút
  Dolný Harmanec - Jednota
  Harmanec - Strelnica
  Harmanec - VPT
  Harmanec - Obecný úrad
  Harmanec - papierne
  Špania dolina
  Špania dolina - Rudné bane
  BB, rázcestie Špania dolina
BB, Nový Svet II
BB, Lazovná
BB, Strieborné námestie
BB, Europa SC
  BB, Štadlerovo nábrežie
BB, Autobusová stanica

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie