Linka 601465 (platí od 15.12.2019 do 12.12.2020)
► Pohronský Bukovec
Odchody zo zastávky:
BB, Autobusová stanica
BB, Partizánska - Mýto
BB, Partizánska - tlačiareň
BB, Partizánska - SVP
BB, SAD
BB, Šalková - rázcestie
Slovenská Ľupča - Príboj
Slovenská Ľupča - Príboj, ZŤS
Slovenská Ľupča - Príboj, Pod skalou
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča - rázc. k žel. st.
  Podkonice - kaplnka
  Podkonice - dolná zastávka
  Podkonice
  Podkonice - dolná zastávka
  Podkonice - kaplnka
  Slovenská Ľupča - rázc. k žel. st.
Slovenská Ľupča - pod hradom
Lučatín - mlynčok
Moštenica - rázcestie
Moštenica - vápenka
Moštenica
Moštenica - vápenka
Moštenica - rázcestie
Lučatín - žel. zastávka
Lučatín - Jednota
Lučatín - horný koniec
  Hiadeľ - dolný koniec
  Hiadeľ - garáž
  Hiadeľ - Obecný úrad
  Hiadeľ - škola
  Hiadeľ - Obecný úrad
  Hiadeľ - garáž
  Hiadeľ - dolný koniec
  Lučatín - horný koniec
Medzibrod - Obecný úrad
Medzibrod - žel. zast.
Brusno - Kováč
  Brusno - žel. stanica
  Brusno - žel. priecestie
  Brusno - kúpele
Brusno - Oremlaz
  Brusno
Pohronský Bukovec - horáreň
Pohronský Bukovec - dolný koniec
Pohronský Bukovec - Obecný úrad
 
► Banská Bystrica
Odchody zo zastávky:
Pohronský Bukovec - Obecný úrad
Pohronský Bukovec - dolný koniec
Pohronský Bukovec - horáreň
Brusno
Brusno - Oremlaz
  Brusno - kúpele
  Brusno - žel. priecestie
Brusno - žel. stanica
Brusno - Kováč
Medzibrod - žel. zast.
Medzibrod - Obecný úrad
  Lučatín - horný koniec
  Hiadeľ - dolný koniec
  Hiadeľ - garáž
  Hiadeľ - Obecný úrad
  Hiadeľ - škola
  Hiadeľ - Obecný úrad
  Hiadeľ - garáž
  Hiadeľ - dolný koniec
Lučatín - horný koniec
Lučatín - Jednota
Lučatín - žel. zastávka
Moštenica - rázcestie
  Moštenica - vápenka
  Moštenica
  Moštenica - vápenka
  Moštenica - rázcestie
Lučatín - mlynčok
Slovenská Ľupča - pod hradom
Slovenská Ľupča - rázc. k žel. st.
  Podkonice - kaplnka
  Podkonice - dolná zastávka
  Podkonice
  Podkonice - dolná zastávka
  Podkonice - kaplnka
  Slovenská Ľupča - rázc. k žel. st.
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča - Príboj, Pod skalou
Slovenská Ľupča - Príboj, ZŤS
Slovenská Ľupča - Príboj
BB, Šalková - rázcestie
BB, Partizánska - rázcestie
BB, SAD
BB, Partizánska - čerp. stanica
BB, Partizánska - tlačiareň
BB, Partizánska - Mýto
BB, Autobusová stanica

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie