Linka 601464 (platí od 15.12.2019 do 12.12.2020)
► Povrazník
Odchody zo zastávky:
BB, Autobusová stanica
BB, Partizánska - Mýto
BB, Partizánska - tlačiareň
BB, Partizánska - SVP
BB, SAD
BB, Šalková - rázcestie
Slovenská Ľupča - Príboj
Slovenská Ľupča - Príboj, ZŤS
Slovenská Ľupča - Príboj, Pod skalou
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča - rázc. k žel. st.
Slovenská Ľupča - pod hradom
Lučatín - mlynčok
Lučatín - žel. zastávka
Lučatín - Jednota
Lučatín - horný koniec
Lučatín - SSC
Ľubietová - Huta
Ľubietová - dolný koniec
Ľubietová - námestie
Ľubietová - Zábava
Ľubietová - Podlipa, rázcestie
Strelníky - Fibek
Strelníky - Obecný úrad
Strelníky - otočka
Strelníky - Obecný úrad
Povrazník
 
► Banská Bystrica
Odchody zo zastávky:
Povrazník
Strelníky - Obecný úrad
Strelníky - otočka
Strelníky - Obecný úrad
Strelníky - Fibek
Ľubietová - Podlipa, rázcestie
Ľubietová - Zábava
Ľubietová - námestie
Ľubietová - dolný koniec
Ľubietová - Huta
Lučatín - SSC
Lučatín - horný koniec
Lučatín - Jednota
Lučatín - žel. zastávka
Lučatín - mlynčok
Slovenská Ľupča - pod hradom
Slovenská Ľupča - rázc. k žel. st.
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča - Príboj, Pod skalou
Slovenská Ľupča - Príboj, ZŤS
Slovenská Ľupča - Príboj
BB, Šalková - rázcestie
BB, Partizánska - rázcestie
BB, SAD
BB, Partizánska - čerp. stanica
BB, Partizánska - tlačiareň
BB, Partizánska - Mýto
BB, Autobusová stanica
  BB, 29. augusta
  BB, Nám. H. Vajanského
  BB, Tajovského - park
  BB, Tajovského - školy
  BB, Rooseveltova nemocnica

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie