Linka 601462 (platí od 28.4.2019 do 14.12.2019)
► Králiky
Odchody zo zastávky:
BB, Autobusová stanica
BB, Nám. H. Vajanského
BB, Tajovského - park
BB, Tajovského - školy
  BB, Rooseveltova nemocnica
BB, Tajovského - UMB
BB, Pod nemocnicou
BB, Podlavická cesta
  BB, Podlavice - Gaštanová
BB, Podlavice - PD
Riečka - rázcestie
  Riečka - mlyn
  Riečka - garáž
  Riečka - Jednota
  Riečka - garáž
  Riečka - mlyn
  Riečka - rázcestie
Tajov - mlyn
Tajov - Obecný úrad
Tajov - č.d. 155
Tajov - Biela hlina
Tajov - Rôtovo
Králiky - garáž
Králiky - Pažiť
Králiky - Obecný úrad
Králiky - Rovné
Králiky - Rusko
  Tajov - č.d. 155
  Tajov - osada
  Tajov - ihrisko
  Riečka - Nevolné
  Kordíky - vápenica
  Kordíky - garáž
  Kordíky - Enert
  Kordíky - Jednota
 
► Banská Bystrica
Odchody zo zastávky:
  Kordíky - Jednota
  Kordíky - Enert
  Kordíky - garáž
  Kordíky - vápenica
  Riečka - Nevolné
  Tajov - ihrisko
  Tajov - osada
Králiky - Rusko
Králiky - Rovné
Králiky - Obecný úrad
Králiky - Pažiť
Králiky - garáž
Tajov - Rôtovo
Tajov - Biela hlina
Tajov - č.d. 155
Tajov - Obecný úrad
Tajov - mlyn
BB, Skubín
Riečka - rázcestie
  Riečka - mlyn
  Riečka - garáž
  Riečka - Jednota
  Riečka - garáž
  Riečka - mlyn
  Riečka - rázcestie
BB, Podlavice - PD
  BB, Podlavice - Gaštanová
BB, Podlavická cesta
BB, Pod nemocnicou
BB, Tajovského - UMB
BB, Tajovského - školy
BB, Tajovského - park
BB, Europa SC
BB, Štefánikovo nábrežie
BB, Autobusová stanica

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie