Linka 601454 (platí od 28.4.2019 do 30.6.2019)
► Harmanec
Odchody zo zastávky:
Parkovisko Mičinská
Autobusová stanica
Národná
Štadlerovo nábrežie
Námestie S. H. Vajanského
Strieborné námestie
Lazovná
Medený Hámor
Kostiviarska
Kostiviarska - rázcestie
Jakub - ihrisko
Jakub - kostol
Jakub - rázcestie
Nový Svet I
Nový Svet II
rázcestie Špania Dolina
Uľanská cesta
Uľanka - otočka
Uľanka - Chemika
Harmanec - papierne
Harmanec - Obecný úrad
Harmanec - VPT
Harmanec - Strelnica
Dolný Harmanec
Dolný Harmanec - Jednota
Dolný Harmanec - Kohút
Horný Harmanec - jaskyňa
Horný Harmanec - Polesie
 
► Uhlisko - Parkovisko Mičinská
Odchody zo zastávky:
Horný Harmanec - Polesie
Horný Harmanec - jaskyňa
Dolný Harmanec - Kohút
Dolný Harmanec - Jednota
Dolný Harmanec
Harmanec - Strelnica
Harmanec - VPT
Harmanec - Obecný úrad
Harmanec - papierne
Uľanka - Chemika
Uľanka - otočka
Uľanská cesta
rázcestie Špania Dolina
Nový Svet II
Nový Svet I
Jakub - rázcestie
Jakub - kostol
Jakub - ihrisko
Kostiviarska - rázcestie
Kostiviarska
Medený Hámor
Lazovná
Strieborné námestie
Europa SC
Štadlerovo nábrežie
Národná
Autobusová stanica
Parkovisko Mičinská

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie