Vyskúšajte pripravované
Linka 33 (platí od 15.12.2019)
► Senica
Odchody zo zastávky:
THK - otočka
THK
THK - rázcestie
Úrad PV SR
Úsvit
Námestie S. H. Vajanského
Strieborné námestie
Lazovná
Severná
Komenského - PF UMB
Jesenský vŕšok
Kollárova - rázcestie
Námestie slobody
Železničná stanica
29. augusta
Mýto
Partizánska - tlačiareň
Partizánska - SVP
Partizánska - čerp. stanica
SAD
Cementárenská - rázcestie
Cementárenská cesta
Senica - Jednota
Senica - otočka
 
► Fončorda - THK
Odchody zo zastávky:
Senica - otočka
Senica - Jednota
Cementárenská cesta
Cementárenská - rázcestie
SAD
Partizánska - čerp. stanica
Partizánska - tlačiareň
Mýto
29. augusta
Železničná stanica
Námestie slobody
Skuteckého
Jesenský vŕšok
Komenského - PF UMB
Severná
Lazovná
Strieborné námestie
Europa SC
Úsvit
Wolkerova
Úrad PV SR
THK - rázcestie
THK
THK - otočka

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601463

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie