Linka 32 (platí od 15.12.2019)
► Iliaš
Odchody zo zastávky:
Gaštanová
Povstalecká cesta
Tajovského - pod nemocnicou
Tajovského - UMB
Tajovského - školy
Plážové kúpalisko
Úrad PV SR
Nové Kalište
Kyjevské námestie
Moskovská - rázcestie
Poľná
Poľná - rázcestie
Sládkovičova
Zvolenská cesta - Tesco
Zvolenská - sever
Zvolenská - stred
STK
Iliaš - pri moste
 
► Podlavice
Odchody zo zastávky:
Iliaš - pri moste
STK
Zvolenská - stred
Zvolenská - sever
Zvolenská cesta - Tesco
Sládkovičova
Poľná - rázcestie
Poľná
Moskovská - rázcestie
Kyjevské námestie
Nové Kalište
Úrad PV SR
Plážové kúpalisko
Tajovského - školy
Tajovského - UMB
Tajovského - pod nemocnicou
Podlavická cesta
Gaštanová

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie