Linka 22 (platí od 15.12.2019)
► Radvaň Park
Odchody zo zastávky:
Pieninská
Magurská
Rudohorská - horná
Rudohorská - dolná
Ďumbierska
Ďumbierska - ŠZŠ
Ďumbierska - ZŠ
rázcestie Rudlová
Rudlovská - podjazd
Cesta k nemocnici
Námestie slobody
Štefánikovo nábrežie
Národná
Štadlerovo nábrežie
Okresný úrad
Námestie Ľ. Štúra - Kaufland
Sládkovičova
Zvolenská cesta - Tesco
Zvolenská - sever
Zvolenská - stred
STK
  Iliaš - pri moste
Zvolenská - juh
TWD
  Vozovňa
Pivovar
Radvaň Park
 
► Sásová - Pieninská
Odchody zo zastávky:
Radvaň Park
Pivovar
  Vozovňa
TWD
Zvolenská - juh
  Iliaš - pri moste
STK
Zvolenská - stred
Zvolenská - sever
Zvolenská cesta - Tesco
Sládkovičova
Námestie Ľ. Štúra - Kaufland
Okresný úrad
Štadlerovo nábrežie
Národná
Štefánikovo nábrežie
Námestie slobody
Cesta k nemocnici
Rudlovská - podjazd
rázcestie Rudlová
Ďumbierska - ŠZŠ
Ďumbierska
Rudohorská - dolná
Rudohorská - horná
Magurská
Pieninská

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie