Vyskúšajte pripravované
Linka 100 (platí od 15.12.2019)
► centrum - Námestie Š. Moysesa
Odchody zo zastávky:
Bellušova
Hviezdoslavova
Hviezdoslavova - Alpinka
Viestova
Pod Rybou
Mičinská - Kazačok
Železničná stanica
29. augusta
Partizánska cesta
Cesta k nemocnici
Rudlovská cesta
Námestie Š. Moysesa
 
► Uhlisko - Viestova
Odchody zo zastávky:
Námestie Š. Moysesa
Horná - Prior
Partizánska cesta
29. augusta
Železničná stanica
Mičinská - Kazačok
Bellušova

► centrum - Námestie Š. Moysesa
Odchody zo zastávky:
Námestie Š. Moysesa
Horná - Prior
Rudlovská cesta
Rudlovská - podjazd
rázcestie Rudlová
Ďumbierska - ZŠ
Stará Sásová
Hlboká
Garbanka
Sásovská cesta
Ďumbierska
Pod Hôrkou
Rudlová - Kpt. Jaroša
rázcestie Rudlová
Rudlovská - podjazd
Rudlovská cesta
Námestie Š. Moysesa

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie