Zastávka Rybničná

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
59 Petržalka, Antolská
59 Rača, Na pántoch
65 Dolné hony, Čiližská; Jurajov dvor
65 Rača, Tbiliská
N55 Rača
N55 Hlavná stanica
X55 Rača, Na pántoch
X55 Rača, Hybešova
Linka Smer
59 Petržalka, Antolská
59 Rača, Na pántoch
65 Dolné hony, Čiližská; Jurajov dvor
65 Rača, Tbiliská
N55 Rača
N55 Hlavná stanica
X55 Rača, Na pántoch
X55 Rača, Hybešova

Najbližšie odchody