Zastávka Pionierska

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
3 Jungmannova
3 Cintorín Rača
7 Hlavná stanica
7 ŽST Vinohrady
59 Antolská
59 Na pántoch
75 Krasňany, Kadnárova
75 Čiližská
151 Vinohrady, Lopenícka
N55 Na pántoch
N55 Hlavná stanica
Linka Smer
3 Jungmannova
3 Cintorín Rača
7 Hlavná stanica
7 ŽST Vinohrady
59 Antolská
59 Na pántoch
75 Krasňany, Kadnárova
75 Čiližská
151 Vinohrady, Lopenícka
N55 Na pántoch
N55 Hlavná stanica

Najbližšie odchody