Zastávka Pionierska

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
3 Petržalka
3 Rača
7 Hlavná stanica
7 Rača; ŽST Vinohrady
59 Petržalka, Antolská
59 Rača, Na pántoch
75 Krasňany, Kadnárova
75 Dolné hony, Čiližská
151 Vinohrady, Lopenícka
N55 Rača
N55 Hlavná stanica
Linka Smer
3 Petržalka
3 Rača
7 Hlavná stanica
7 Rača; ŽST Vinohrady
59 Petržalka, Antolská
59 Rača, Na pántoch
75 Krasňany, Kadnárova
75 Dolné hony, Čiližská
151 Vinohrady, Lopenícka
N55 Rača
N55 Hlavná stanica

Najbližšie odchody