Zastávka MiÚ Záh. Bystrica

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
36 Záhorská Bystrica
37 Záhorská Bystrica
215 Stupava; Borinka
Linka Smer
36 Záhorská Bystrica
37 Záhorská Bystrica
215 Stupava; Borinka

Najbližšie odchody