Zastávka Kulíškova

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
60 Staré Mesto, Rajská
60 Trnávka, Rádiová
Linka Smer
60 Staré Mesto, Rajská
60 Trnávka, Rádiová

Najbližšie odchody