Zastávka Komisárky

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
3 Petržalka
7 ŽST Nové Mesto
Linka Smer
3 Petržalka
7 ŽST Nové Mesto

Najbližšie odchody